مراکز فروش و پایگاه های خرید حضوری محصولات برند مای فارما

استاننام پایگاهآدرس پایگاهتلفن
آذربايجان غربيداروخانه اخواناروميه - خيابان مدني 2 روبروي خيام شمالي روبروي داروخانه رخشانخواه32238888
آذربايجان غربيداروخانه ارژنگ نيااروميه - خيابان مدني 232233353
آذربايجان غربيداروخانه جابربن حياناروميه - خيابان خيام32225747
آذربايجان غربيداروخانه اميرياروميه - شهرک فرهنگيان33841441
آذربايجان غربيداروخانه پارسااروميه - خيابان حسني ساختمان افق پلاک 6433470551
آذربايجان غربيداروخانه پاشائياروميه - خيابان سرداران نرسيده به ميدان امام حسين پلاک 19232233129
آذربايجان غربيداروخانه حسن زادهاروميه - خيابان 8شهريور بعد از سه راه کوثر33856891
آذربايجان غربيداروخانه حيدرلواروميه خ ميرزاي شيرازي روبروي دخانيات جنب ترمينال روستايي32760876
آذربايجان غربيداروخانه خانه شناساروميه - خيابان بهداري روبروي تالار فانوس33475615
آذربايجان غربيداروخانهدکتر خدمتياروميه اسلام آباد 2 انتهاي کوهنورد نبش کوي 7933850222
آذربايجان غربيداروخانه خوشبختاروميه خيابان سعدي جنب بنگاه لک33679725
آذربايجان غربيداروخانه روزبهاروميه - خيابان ورزش اول خ سلطاني33486909
آذربايجان غربيداروخانه بوعلياروميه - ميدان ولايت فقيه(مرکز) جنب غذاخوري همشهري32352459
آذربايجان غربيداروخانه طاهرياروميه - خيابان دانشکده نرسيده به دانشگاه نبش کوچه 2933472721
آذربايجان غربيداروخانه ظرافت شعاراروميه - خيابان مولوي 1 نرسيده به تقاطع بيمارستانپلاک 1/04133654940
آذربايجان غربيداروخانه عابدپورآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،کاشاني،ميدان انقلاب،ميدان جهاد،پ 0،ط همکف43222786
آذربايجان غربيداروخانه عليشيريآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،علي آباد،خيابان پرورش،خيابان وليعصر،پ 0،ط همکف32333817
آذربايجان غربيداروخانه عمانياروميه - خيابان خيام شمالي روبروي دبستان 22 بهمن32244699
آذربايجان غربيداروخانه قريشياروميه - خيابان کوهنورد نبش کوچه 3833866999
آذربايجان غربيداروخانه کريميآذربايجان غربي اروميه شهرک شهريار اول بلوار ايثار اول بلوار کمال قاسمي پلاک 1233856935
آذربايجان غربيداروخانه کبودرياروميه خيابان ابوذر آخر ابوذر نرسيده به کمربندي32755031
آذربايجان غربيداروخانه سهنداروميه - خيابان باکري جنب بانک پلاک 98732231900
آذربايجان غربيمحمدزادهآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،60طناب،خيابان سلطاني،خيابان ورزش (س صمدزاده 1)،پ 0،ط همکف33436786
آذربايجان غربيداروخانه صادقي پورآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،امام،کوچه خطيبي،خيابان امام،پ 27،ط همکف33369533
آذربايجان غربيداروخانه نشانياروميه - کمربندي خاتم الانبياء خيابان المهدي (اسلام آباد 2 ) جنب درمانگاه المهدي32365308
آذربايجان غربيداروخانه همت ياراروميه - شهرک بالو جاده سلماس33532908
آذربايجان غربياحمدپورآذربايجان غربي اروميه سومون آباد نبش کوي زينتي پلاک 1233483756
آذربايجان غربيامينيآذربايجان غربي اروميه خيابان صمدزاده پلاک 11333837545
آذربايجان غربيرهنمااروميه امام پاساژ بيژن(انزلي) طبقه زسرزمين جنب گالري شاهکار32255688
آذربايجان غربيحامدآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،مولوي،خيابان 20متري اول،بلوار امام رضا،پ 146،ط اول33680299
آذربايجان غربيبهشتاروميه اول خيابان محتشم ميدان محتشم فروشگاه بهشت33680993
آذربايجان غربيفروشگاه عظيمي نيااروميه خيابان سرداران کوي خانباباخان ساختمان پزشکان ميلاد نور طبقه 432246498
آذربايجان غربيفروشگاه ليراکاروميه خيابان دانشکده خيابان شهيد زينتي نرسيده به دبيرستان غيرانتفاعي پيام دانش33458802
آذربايجان غربييارياروميه - خيابان بهداري روبروي قنادي وزرا جنب فرش آريا بالاتراز داروخانه خانه شناس پلاک 7133483995
آذربايجان غربيفروشگاه سرمهآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،قرالر،خيابان لاله،خيابان شهيد مظاهري،پ 11،ط همکف32349914
آذربايجان غربيداروخانه نظرياشنويه خيابان سربازان گمنام جنب پاساژمولوي44631895
آذربايجان غربيآبرنگآذربايجان غربي،اشنويه،مرکزي،شهر اشنويه،رحيم آباد،خيابان امام،خيابان سربازان گمنام،پ 12،ط همکف44632899
آذربايجان غربيداروخانه دکتر آقالهبوکان بلوار کردستان خيابان سنگي داروخانه دکتر آقاله46247546
آذربايجان غربيداروخانه پاپژبوکان - خيابان انقلاب پايين ترازسه راه استاد هيمن پلاک 1846223205
آذربايجان غربيداروخانه حيدريبوکان - خيابان سردار عزيز خان مکري ک دمين14 (اسلام آباد )46252424
آذربايجان غربيحيدريبوکان اميرآباد بلوار شمس کوچه زاگرس پلاک 846277875
آذربايجان غربيداروخانه دادخواهبوکان - بلوار کردستان نساختمان پزشکان دکتر کريمي46223011
آذربايجان غربيداروخانه سردشتيبوکان - ميدان اسکندريه46233126
آذربايجان غربيداروخانه محمدزادهآذربايجان غربي،بوکان،مرکزي،شهر بوکان،انقلاب،خيابان انقلاب،خيابان شهيدچمران،پ 0،ط همکف46242523
آذربايجان غربيداروخانه منصوري وشبوکان - بلوار کردستان جنب بيمارستان بثتي46220010
آذربايجان غربيداروخانه نورهبوکان - چهارراه شهيد بهشتي46223564
آذربايجان غربيرژبوکان خيابان شهيد حيدري سه راه سنگيني ساختمان پزشکان ميلاد46264102
آذربايجان غربيژيواربوکان - خ شهيد بهشتي - روبروي بهداري سپاه - کوچه گلان-
آذربايجان غربيفرمسيک 2آذربايجان غربي،بوکان،مرکزي،شهر بوکان،فرمانداري،خيابان پيام،کوچه نارين 2،پ 0،ط همکف46261475
آذربايجان غربيشاه محمديآذربايجان غربي بوکان خيابان شهيد حميدي روبروي پاساژ کادو جنب ارزانسراي ريوار پلاک 2246261630
آذربايجان غربيداروخانه خضريآذربايجان غربي،پيرانشهر،مرکزي،شهر پيرانشهر،فرهنگيان جديد،خيابان لاوان پاداش،خيابان قد س،پ 0،ط همکف44223646
آذربايجان غربيآرايشي شاپرکپيرانشهر خ قدس سه راه آزادگان44233615
آذربايجان غربيداروخانه دکتر افشاريآذربايجان غربي،تکاب،مرکزي،شهر تکاب،سبزيخانه،خيابان امام،خيابان انقلاب،پ 0،ط همکف45222735
آذربايجان غربيداروخانه ايمانيتکاب - خيابان انقلاب روبروي مسجد ولي عصر45233939
آذربايجان غربيصغايشآذربايجان غربي تکاب خيابان امام درمانگاه شفا پلاک 11245539159
آذربايجان غربيداروخانه حيدريآذربايجان غربي تکاب بيمارستان شهدا پلاک 6234553096
آذربايجان غربياسکندريآذربايجان غربي،تکاب،مرکزي،شهر تکاب،حمام شهرداري،خيابان انقلاب،کوچه اقيانوسي،پ 0،8،ط همکف845527838
آذربايجان غربيکالاي پزشکي نيک مهرآذربايجان غربي،تکاب،مرکزي،شهر تکاب،سبزيخانه،خيابان امام،خيابان انقلاب،پ 0،ط همکف45532777
آذربايجان غربيداروخانه رنجدوستآذربايجان غربي،چالدران،مرکزي،شهر سيه چشمه،شهرک،خيابان 17 شهريور،کوچه هلال احمر،پ 0،ط همکف34267925
آذربايجان غربيداروخانه دکتر حسينيآذربايجان غربي خوي بلوار چمران جنب درمانگاه موسي ابن جعفر پلاک 7734658263
آذربايجان غربيداروخانه حناريخوي - خيابان امام جنب پاساژ شهرداري32224040
آذربايجان غربيداروخانه رازيخوي - اول خ امام روبروي مسجد سلمان خان32225960
آذربايجان غربيداروخانه رحيميخوي - ميدان ولي عصر32252172
آذربايجان غربيداروخانه قمر بني هاشمخوي ميدان بسيج روبروي داروخانه پاستور داروخانه بيمارستان قمر بني هاشم36367657
آذربايجان غربيداروخانه دکتر کيوانآذربايجان غربي خوي روبروي پاساژ شهرداري پلاک 1232221358
آذربايجان غربيداروخانه بيمارستان شهيد مدرنيخوي ميدان ولي عصر بيمارستان شهيد مدني36265706
آذربايجان غربيفروشگاه آدراخوي شريعتي پاساژ بنياد طبقه دوم فروشگاه ادرا36230920
آذربايجان غربيمحمدزادهآذربايجان غربي،خوي،مرکزي،شهر خوي،اتحاد،خيابان مرکز شهر،خيابان امام،پ 0،ط همکف36243287
آذربايجان غربيديورخوي - خيابان امام روبروي داروخانه حناري پلاک 6832224684
آذربايجان غربيداروخانه شخصيسردشت - خيابان امام پشت پارک43220808
آذربايجان غربيداروخانه فيروزيآذربايجان غربي سردشت ميدان صلاح الدين ايوبي جنب سينما قدس پلاک 6244326946
آذربايجان غربيداروخانه رازيسلماس - خيابان امام روبرويشهرداري35224151
آذربايجان غربيداروخانه بختياريسلماس - تقاطع قرني ساختمان ميلاد35222025
آذربايجان غربيداروخانه پدر دوستاروميه خيابان مولوي خيابان امام رضا جنب داروخانه دکتر اخوندزاده35250146
آذربايجان غربيداروخانه دکتر پناهيسلماس تقاطع خيابابن مدرس و خيابان معلم داروخانه دکتر پناهي35232300
آذربايجان غربيداروخانه خديويسلماس چهارراه پناهي دارخانه دکتر خديوي35250144
آذربايجان غربيداروخانه رحيم پورسلماس - خيابان مدرس روبروي مسجدجاامع امين35223411
آذربايجان غربيداروخانه قاسميسلماس - خيابان مدرس جنب مسجد حاج امين الاسلام35252611
آذربايجان غربيرامانآذربايجان غربي،سلماس،مرکزي،شهر سلماس،ميدان شهيد ابراهيمي،خيابان مصطفي خميني،خيابان زرگران،پ 196،ط همکف35229616
آذربايجان غربيفروشگاه نويدآذربايجان غربي،سلماس،مرکزي،شهر سلماس،ميدان توحيد،خيابان حافظ،خيابان شهيدمدرس،پ 501،ط همکف35255963
آذربايجان غربيآرايشي صمديسلماس مجتمع تجاري مادر خ مدرس35252064
آذربايجان غربيداروخانه دکتر داداشيآذربايجان غربي،بوکان،مرکزي،شهر بوکان،انقلاب،خيابان شهيدبهرام وند،خيابان قزلجي،پ 0،ط همکف44223548
آذربايجان غربيبارانشاهين دژ - خ امام - فلکه خيام - بازارچه قائم44226499
آذربايجان غربيشريفيآذربايجان غربي،شاهين دژ،مرکزي،شهر شاهيندژ،هاچه سو،خيابان شهيد بهشتي،خيابان فاطميه 2،پ 0،ط دوم46330103
آذربايجان غربيآتناآذربايجان غربي شاهين دژ خيابان مطهري پلاک 10226329764
آذربايجان غربيمحمديانآذربايجان غربي،شاهين دژ،مرکزي،شهر شاهيندژ،امام،کوچه شهيدخليلي،خيابان امام،پ 0،ط همکف46322260
آذربايجان غربيداروخانه عزيز زادهشوط - خيابان وليعصر روبروي بانک سپه34222351
آذربايجان غربيداروخانه باباييقره ضياالدين - ميدان انقلاب خ شهيداصغرزاده پلاک 2332727272
آذربايجان غربيمداقره ضيا الدين - بلوار بهشتي روبروي گرمابه حسين پور پلاک 2/3636721854
آذربايجان غربيزينال زادهآذربايجان غربي،چايپاره،مرکزي،شهر قره ضياءالدين،انقلاب،خيابان اصغرزاده،کوچه قرباني،پ 0،ط همکف32727274
آذربايجان غربيفروشگاه نصيريقره ضياالدين خيابان امام جنب بانک ملي36722529
آذربايجان غربيداروخانه سهيل يگانهقولنجي جنب بانک تجارت32562299
آذربايجان غربيداروخانه جباريماکو - خيابان امام ميدان امام حسين33226666
آذربايجان غربيپازلماکو خيابان شهريار نرسيده به فلکه طباطبايي امام جمعه سابق روبروي مدرسه فروشگاه پازل34345659
آذربايجان غربيابريشمماکو سايت خيابان هشترودي جنب تالار ستارخان34250136
آذربايجان غربيداروخانه پور باقريمهاباد - خيابان صلاح الدين ايوبي غربي ساختمان پزشکان حسن زاده42227368
آذربايجان غربيداروخانه شيخ آقاييمهاباد - خيابان صلاح الدين ايوبي غربي ساختمان پزشکان کردستان44136001
آذربايجان غربيداروخانه کوکبيآذربايجان غربي مهاباد ضلع غربي ميدان ملا جامي جنب بانک مهر ايران پلاک 3242236565
آذربايجان غربيکوکبيمهاباد - شهرک کارمندان فلکه هيمن بلوار استاد هيمن روبروي پارک پلاک 12442349000
آذربايجان غربيداروخانه محمدزادهآذربايجان غربي مهاباد گوک تپه جنب شهرداري پلاک 2042328466
آذربايجان غربيداروخانه محمدزادهآذربايجان غربي مهاباد چهارراه بعثت جنب داروخانه حسن زاده پلاک 20944362244
آذربايجان غربيداروخانه موسي زادهمهاباد - خيابان صلاح الدين غربي -جنب کوچه ايوبيان42228669
آذربايجان غربيداروخانه مولانيمهاباد - خيابان جمهوري بالاترازچهارراه آزادي روبروي بيمه ملتلاک 12542245796
آذربايجان غربيداروخانه مولوديمهاباد - بالاتراز چهارراه آزادي42221209
آذربايجان غربيداروخانه نانوازادهمهاباد - خيابان شيخ صلاح الدين ايوبي غربي42235051
آذربايجان غربيداروخانه هنديمهاباد - خيابان شيخ صلاح الدين ايوبي غربي42220447
آذربايجان غربيفروشگاه سانازمهاباد بازارچه اصغري درب ورودي از پشت جنب فروشگاه کفش فروشي42232776
آذربايجان غربياکرمي نياآذربايجان غربي،مهاباد،مرکزي،شهر مهاباد،ملاجامي،خيابان جامي،ميدان ملاجامي،پ 0،ط اول42233562
آذربايجان غربيپيرمنانآذربايجان غربي،مهاباد،مرکزي،شهر مهاباد،ميدان استقلال،خيابان بداق سلطان،خيابان اصلي،پ 283،ط همکف42232475
آذربايجان غربيآليسمهاباد - خ صلاح الدين غربي نبش کوچه راديو لوژي دکتر حبيبي42243573
آذربايجان غربيخطيبيآذربايجان غربي مهاباد خيابان فرهنگيان ايستگاه يک کوچه صنوبر يک پلاک 13/1442447977
آذربايجان غربينويدمهاباد داخل بازار سراي شافعي42223231
آذربايجان غربيرمضانيآذربايجان غربي،مهاباد،مرکزي،شهر مهاباد،سنجان آباد،خيابان جانبازان،خيابان 20متري خزايي،پ 31،ط همکف32346935
آذربايجان غربيشيخيآذربايجان غربي،مهاباد،مرکزي،شهر مهاباد،بازارچه نور،کوچه ((محمدي))،بلوار شورا،پ 0،مجتمع نور،190،ط اول42333573
آذربايجان غربيداروخانه دکتر اسکندريمياندوآب خيابان امام پاساژ حيان طبقه همکف45245083
آذربايجان غربيداروخانه بخشي وندمياندوآب - خيابان امام روبروي مسجد جامع42223022
آذربايجان غربيگلزاريآذربايجان غربي،مياندوآب،مرکزي،شهر مياندوآب،امام،ميدان امام،خيابان امام،پ 0،ط همکف42224321
آذربايجان غربيداروخانه لقمانمياندوآب - خيابان شهدا42225300
آذربايجان غربيداروخانه يوسف زادهآذربايجان غربي،مياندوآب،مرکزي،شهر مياندوآب،امام،ميدان طالقاني،خيابان طالقاني،پ 0،ط همکف45230751
آذربايجان غربيآذرآذربايجان غربي،مياندوآب،مرکزي،شهر مياندوآب،شهرداري،خيابان شهداغربي،بن بست نوراله اسکندريان،پ 0،ط اول45244106
آذربايجان غربيگالري دنيزمياندوآب خ شهدا روبروي کوچه نهضت42248937
آذربايجان غربيبارانآذربايجان غربي مياندوآب خيابان 17 شهريور نرسيده بهتقاطع شهدا جنب بانک رفاه پلاک 10245229701
آذربايجان غربيداروخانه دکتر پاشاييآذربايجان غربي نقده خيابان دانشگاه روبروي بيمارستان امام خميني جنب درمانگاه سولدوز پلاک 1244381248
آذربايجان غربيداروخانه سلطانينقده - خيابان امام کوچه دارائي36231828
آذربايجان غربيداروخانه سليمانينقده - خيابان امام روبروي داروخانه حسن زاده36223838
آذربايجان غربيداروخانه فاضلينوشين شهر - روبروي درمانگاه33733707
کردستانداروخانه تقي خانکردستان بانه بلوار مهارت روبروي تعويض پلاک پلاک 3234259535
کردستانداروخانه سحرخيزکردستان،بانه،مرکزي،شهر بانه،مسجدشيخ الاسلام،کوچه سيران2،خيابان صلاح الدين ايوبي جنوبي،پ 0،ط همکف34265309
کردستانشفاکردستان،بانه،مرکزي،شهر بانه،مسجد اويسي،ميدان امام خميني،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف34269093
کردستانداروخانه دکتر مدرسيکردستان،بانه،مرکزي،شهر بانه،بيمار ستان،کوچه اسراري،کوچه چيا 1،پ -1،ط همکف34267771
کردستان-کردستان،بانه،مرکزي،شهر بانه،بيمار ستان،ميدان امام خميني،کوچه رز 3،پ 0،ط همکف34261774
کردستانداروخانه دکتر ذبيح اللهيکردستان،بيجار،مرکزي،شهر بيجار،پشت قلعه،خيابان ناطق نوري،خيابان توحيد،پ 0،ط همکف38223865
کردستانبلک دياموندکردستان بيجار پاساژ اريکه گروس پلاک 1282340351
کردستانداروخانه مراديديواندره خ امام روبروي بانک رسالت کوچه زمزم38727582
کردستانداروخانه اسعديکردستان،سقز،مرکزي،شهر سقز،ميدان آهنگرخانه،خيابان امام خميني،کوچه نرگسي،پ 6،ط همکف36277126
کردستانداروخانه جلاليسقز خيابان جمهوري روبروي ساختمان صرغامي داروخانه جلالي36215700
کردستاندکتررحمانيکردستان،سقز،مرکزي،شهر سقز،مايکرويو،خيابان امام خميني،کوچه (خليفه زاده )،پ 0،ط همکف34230111
کردستانداروخانه علي پورکردستان،سقز،مرکزي،شهر سقز،شهدا،کوچه نرگس 2،خيابان شهدا،پ 0،ط همکف36233992
کردستانداروخانه ميرزاپورسقز خيابان جمهوري بالاتر از پاساژ آلان ديلان روبروي ساختمان ياس36221955
کردستانفروشگاه ساروسقز پشت بازار روز پاساژ محمودي طبقه زيرزمين پلاک2636258123
کردستانآرايشي بهداشتي ياسسقز شهرک دانشگاه روبوري سالن ورزشي رياست جمهوري36247321
کردستانفروشگاه شربتيسقز خ فخررازي پاساژ فولادي طبقه همکف پلاک 236238463
کردستانعزيزيکردستان سقز کوپه پاساژ الماس غرب جنب پاساژ کردستان پلاک 1636231404
کردستانعزيزيسقز خيابان امام روبروي داروخانه شبانه روزي36221812
کردستانکرمانجيکردستان،سقز،مرکزي،شهر سقز،کريم آباد،خيابان دارالصفا،کوچه الماس 5،پ 26،ط همکف54202681
کردستانداروخانه امير حشمتيکردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،خيابان امام خميني،کوچه امام زاده پير عمر،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف33167044
کردستانداروخانه امينيکردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،خيابان تعريف،بلوار مژده،خيابان تعريف،پ 0،مجتمع امانيه،ط همکف33245665
کردستانداروخانه دکتر خميس آباديدهگلان خ استقلال35162538
کردستانداروخانه مليکردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،خيابان امام خميني،کوچه امام زاده پير عمر،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف32266231
کردستانداروخانه شيخ الاسلاميکردستان سنندج خيابان نمکي ميدان مادر پلاک 2233235971
کردستانداروخانه دکترصلواتيسنندج خ پاسداران خ مولوي33284213
کردستانداروخانه طاهريسنندج خيابان آبيدر روبروي پيتزا فروشي شهروند33238831
کردستانداروخانه دکتر آرزو فتاحيسنندج ميدان آزادي نبش خيابان حسن آباد داروخانه دکتر فتاحي32226330
کردستانداروخانه کرميکردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،چهارباغ،کوچه کامگار،خيابان چهارباغ،پ 169،ط همکف33263866
کردستانداروخانه روزانه گروهيکردستان سنندج شهرک بهاران ميدان قانع ضلع غربي پلاک 1733783151
کردستانداروخانه مطهريسنندج شهرک نايسر ابتداي شهرک33325606
کردستانباتمانيکردستان سنندج خيابان پاسداران کوچه محمودي پلاک 10233719215
کردستانبهراميکردستان سنندج تپه کرباسي کوچه سوسنگرد پلاک 1233622426
کردستانراز زيباييسنندج خيابان تعريف خيابان پاسداران پلاک 533245513
کردستانسبحانيکردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،خيابان فردوسي،خيابان فردوسي،کوچه صحافي 2،پ 47،پاساژ فريدوني،ط همکف33289033
کردستانداروخانه دکترجولاقروه ميدان اتحاد کنار بازار روز داروخانه دکترجولا35245698
کردستانداروخانه رحيميکردستان،قروه،مرکزي،شهر قروه،پروين اعتصامي،کوچه ناروند،خيابان شريعتي،پ 0،ط همکف35222204
کردستانداروخانه دکتررازبانقروه ميدان اتحاد35252673
کردستانداروخانه کرميقروه بيمارستان شهيد بهشتي جنب اورژانس35252530
کردستانداروخانه دکتر کريميقروه بلوار امام35240046
کردستانصحتکردستان،قروه،مرکزي،شهر قروه،مسجدجامع،خيابان شريعتي،ميدان اتحاد،پ 0،ط اول35231760
کردستانداروخانه قربانيکردستان،کامياران،مرکزي،شهر کامياران،پاساژ ملت،خيابان پير محمد،خيابان سيد قطب،پ 6،ط اول35526466
کردستانلاگوسمريوان 4راه شبرنگ روبروي بانک ملي مرکزي33320821
کردستانرحمان زادهمريوان خيابان جمهوري کوي مسجد جامع پاساژ يونسي طبقه همکف پلاک 4334548285
کردستانرزکردستان،مريوان،مرکزي،شهر مريوان،اوراميها،کوچه حاج کريم سبحاني،کوچه مسجد جامع،پ 14،ط همکف34548065
کردستانکيانپورمريوان بازار سرپوشيده سه راهي وحدت34523166
کردستانمحمديکردستان مريوان خيابان جمهوري پاساژ کردستان پلاک 3734546793
اصفهانپرسنل شرکتاصفهان، خ جي، خ مسجد علي، کوچه 14،پ135524975
اصفهانتعاوني مصرف کارگران نيروگاه اصفهاناصفهان، ابتداي اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق، خ نيروگاه، پ037882300
اصفهانتعاوني صدا و سيمااصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،چهارباغ خواجو،خيابان مشتاق،خيابان چهارباغ خواجو،پ 1،ط همکف32162440
اصفهانداروخانه دكتر احمدياصفهان، چهارراه پليس، ابتداي خ توحيد، جنب چيني زرين، پ736285159
اصفهانداروخانه دكتر اسديهشت بهشت غربي-حد فاصل سه راه ملک و چهارراه گلزار32675265
اصفهانداروخانه دكتر اسلاميهاصفهان،اصفهان،اصفهان،روبروي خانه اصفهان،خيابان امام خميني،داخل کوچه،پ 1،ط 133327989
اصفهانداروخانه دکتر آهنگر نظرياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،توحيد،کوچه شهيد عبدالمجيد ورپشتي،خيابان توحيد،پ 105،ساختمان ماکان 3،ط همکف36251923
اصفهانداروخانه دکتر برهانياصفهان، خ همدانيان، بعد از بازار گل و گياه، جنب املاک فدک، پ132758274
اصفهانداروخانه اكسيراصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،کوي امام جعفر صادق،کوچه ((پشت مهمانسراي جهانگردي))،خيابان هزارجريب،پ 0،مجتمع تجاري پرديس،ط همکف736736476
اصفهانداروخانه دكتر چيني فروشخ شمس آبادي-چهارراه عباس آباد32351027
اصفهانداروخانه دكتر حسن پورپل فلزي-ابتداي حكيم نظامي-جنب پمپ بنزين36251948
اصفهانداروخانه دکتر رواقياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،اباذر خوراسگان،کوچه شهيد مرتضي عطايي،خيابان اباذر،پ 59،ط همکف35240311
اصفهانداروخانه دكتر زارعيخيابان نواب صفوي-نرسيده به سه راه صمديه32368074
اصفهانداروخانه دکتر زجاجياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،شمس آبادي،خيابان پارس،کوچه مسرور،پ 4،مجتمع نگارستان،ط اول32333923
اصفهانداروخانه ديخيابان توحيد-نرسيده به چهار راه توحيد36265690
اصفهانداروخانه سعيد يانفراصفهان، خوراسگان، خ اباذر، روبه روي کوچه بنياد شهيد، پ135248990
اصفهانداروخانه جالينوساصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،مدرس،خيابان مدرس،ميدان قدس،پ 14،ط سوم33445707
اصفهانداروخانه برزويهاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،چهارباغ خواجو،کوچه دخانيات،خيابان چهارباغ خواجو،پ 94،ط همکف32212971
اصفهانداروخانه دکتر صادقيخ شريعتي غربي ساختمان رامتين 331312779
اصفهانداروخانه دکتر طاهرياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،شيخ صدوق شمالي،خيابان شهيد نيکبخت شرقي،خيابان شيخ صدوق شمالي،پ -240،ط اولشرقي36614708
اصفهانداروخانه دکتر عليرضا عبدالهياصفهان، خوراسگان، خ اباذر، جنب بانک کشاورزي35219610
اصفهانداروخانه دكتر عبدالهياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،حسين آباد،کوچه شهيد علي نمازي،خيابان وحيد،پ 30،ساختمان امام علي،ط همکف37866617
اصفهانداروخانه ارسطواصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،آزادي،ميدان آزادي،خيابان چهار باغ بالا،پ 0،ط اول336621351
اصفهانداروخانه دكتر غضنفريخوانسار-خيابان امام-روبروي بانك ملت22225333
اصفهانداروخانه بقراطاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،آزادي،خيابان ملاصدرا جنوبي،خيابان آزادي،پ 64،ط همکف36701425
اصفهانداروخانه دکتر فريدزادگاناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،مصلي،کوچه حاج نائب،خيابان شيخ مفيد،پ 66،ط همکف36639651
اصفهانداروخانه تخت جمشيدخيابان احمد آباد-نرسيده به چهار راه شكر شكن32255242
اصفهاندكتر قاسمياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،فيض،کوچه باغ نگار [3]،خيابان فيض،پ -99،ط همکف36644500
اصفهانداروخانه دکتر قائد امينياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،شريف واقفي،کوچه جاويد،بن بست مهر،پ 8،ط دوم32214031
اصفهانداروخانه دكتر قدسياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،جلفا،کوچه کليسا مريم غربي [3-28]،خيابان توحيد،پ 0،ط همکف36264160
اصفهانداروخانه دكتر كاظمياصفهان،اصفهان،اصفهان،ايستگاه سنگتراشها،خيابان جي،نرسيده به اتوبات آقابابايي،پ 1،ط 135210506
اصفهانداروخانه دكتر معنوياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،باغ زيار،خيابان سهروردي،کوچه 10،پ 65،ساختمان شايان،ط زير زمين37753131
اصفهانداروخانه دكتر گل افشاناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،چهار باغ بالا،خيابان شيخ صدوق شمالي،کوچه شهيد محمدرضا کاظمي پور،پ 99،ط همکف436632272
اصفهانداروخانه دكتر مختارياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،امادگاه،کوچه گلدسته،خيابان آمادگاه،پ 99،ط اول32228517
اصفهانداروخانه پرويناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،پروين،خيابان دشتستان،خيابان 20متري شهيدحسين صفوي نژاد شرقي،پ 72،ط همکف32503541
اصفهانداروخانه مصطفويخيابان رباط اول- روبرو کوچه استاد شهريار- جنب کوچه سپاهان34360630
اصفهانداروخانه دكتر مقدساصفهان، خ چهارباغ بالا، بعد از شرکت زمزم، پ436641022
اصفهانداروخانه دکتر ميردامادياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،شمس آبادي،خيابان کوالالامپور،خيابان شمس آبادي،پ 91،ساختمان تجاري اداري آلاء،ط همکف32245367
اصفهانداروخانه دكتر ناجياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،کشاورز،خيابان نستوه،خيابان جانبازان،پ 81،ساختمان معين،ط همکف37782813
اصفهانداروخانه دکتر نادرياصفهان، ملک شهر، خ شهيد مطهري، کوچه شاهين (17)، جنب بانک ملي، پ 134449998
اصفهانداروخانه دکتر نجفياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،بزرگمهر،کوچه پاکوشک،خيابان بزرگمهر،پ 493،ط همکف32662234
اصفهانداروخانه توكلي-نريمانياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،شمس آبادي،خيابان چهارباغ عباسي،خيابان کوالالامپور،پ 69،ط همکف32202593
اصفهانداروخانه دکتر نوروزياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،ملک شهر،کوچه قائم17،خيابان شهيد مفتح،پ 129،ط همکف34205556
اصفهاندكتر يكتائيانخيابان شمس آبادي-نرسيده به چهارراه قصر-سمت راست32238996
اصفهانپخش هدايتياصفهان، خ امام خميني، عاشق آباد، ک 23، پ533213683
اصفهانسي گلاصفهان،اصفهان،اصفهان،24 متري،24 متري،کوچه آسياب،پ 1،ط 1،و 1،شمالي35575271
اصفهانمهديميدان امام-سراي مخلص32213576
اصفهانپرستگارياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،زينبيه،کوچه آتش نشاني،خيابان حرم مطهر،پ 3،ط همکف35513006
اصفهانبيتاملك شهر خيابان مطهري بعد بانك ملي نبش كوچه 1934380234
اصفهانهانياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،پروين،کوچه شهيد حسن ذاکري 39،خيابان سپيده کاشاني،پ 485،ط همکف32259513
اصفهاننيمرخاصفهان، خ جي، مقابل هتل نگين، پ30035232382
اصفهانعمو سبزي فروشاصفهان، کوي امام جعفر صادق، نرسيده به ميدان اول، پ236682100
اصفهانعبودياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،ولي عصر،کوچه دارالضيافه [19]،خيابان کمال،پ -300،ساختمان امين 2،ط اول32251429
اصفهانتعاوناصفهان، بلوار چمران، نبش خ اشراق، پ734656560
اصفهانجزيرهاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،سپهسالار،کوچه بهمن [8]،خيابان سپهسالار،پ 0،ساختمان سپهسالار 1،ط همکف36623666
اصفهانشقايقخيابان عسگريه-بعد از فلكه دشتستان-مقابل پيتزا ايليا35579091
اصفهان-تهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سعادت آباد،خيابان 10 متري،بن بست بوستان چهارم،پ -2،ط چهارم88888888
اصفهانايمانخيابان عبدالرزاق بازار بزرگ كوچه اول دست راست پاساژ امير طبقه همكف32229416
اصفهانهيلدااصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،آل محمد،کوچه پرستار 22،خيابان آل محمد،پ 182،ط همکف33453427
اصفهانمظفرياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،مدرس،خيابان آيت اله شهيد سيد حسن مدرس،کوچه سرچشمه [23]،پ -32،پلاک قديمي 3،ط همکف34529222
اصفهانچشمکاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،کردآباد،خيابان بهار 2،خيابان شهيد باهنر،پ 88،ط همکف35227343
اصفهانايساناصفهان، کوي اميريه ( امير حمزه)، خ پنجم، فرعي اول، پ2237811078
اصفهانپارلياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،حکيم شفايي اول،خيابان عسگريه،خيابان دشتستان جنوبي،پ 130،ط همکف32279131
اصفهانشفاکار دانااصفهان،اصفهان،مرکزي،کرارج،روستا منطقه صنعتي صفه،خيابان شرکت وصاف،خيابان جنب شهرک آزمايش،پ 0،ط همکف36540966
اصفهانگل محمدياصفهان، پل فلزي، ابتداي خ حکيم نظامي، روبه روي پمپ بنزين، پ 1، ساختمان جزيره، طبقه دوم، واحد 434264752
اصفهانپويشاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،لاله،خيابان لاله،کوچه بيت الزهرا 42،پ 15،ط همکف36688176
اصفهانشرکت نگار گلديس سپاهانپل تمدن خ شهيد خزايي خ مبارزان پلاک 10835578950
اصفهانداروخانه رازياصفهان،لنجان،باغ بهادران،شهر باغ بهادران،شهرداري،کوچه تلفنخانه،خيابان شهرداري،پ 79،ط همکف56225100
اصفهانداروخانه دکتر اميدان (بوعلي)اصفهان،برخوار،مرکزي،شهر دولت آباد،طالقاني،بلوار طالقاني،خيابان علي ابن ابيطالب،پ 3،ط اول45822556
اصفهانداروخانه بو علياصفهان،برخوار،مرکزي،شهر دستگرد،حجت،کوچه شهيد رجبيان،خيابان بسيج،پ 85،ط اول45402021
اصفهانداروخانه دکتر بندي (المهدي)اصفهان،اصفهان،حبيب آباد،حبيب آباد،بلوار شهداي محراب،شهداي محراب،پ 1،ط 145483456
اصفهانپخش اعتماداصفهان، دولت آباد، خ شيخ بهايي9، کوچه دي32251837
اصفهانداروخانه دکتر آراستهسپاهانشهر-بلوارغدير مجتمع ارغوان -جنب پارک مرکزي-پ 10436501993
اصفهانداروخانه دکتر علوي شوشترياصفهان،اصفهان،مرکزي،براآن شمالي،روستا دستجاء،خيابان اصلي،خيابان 22بهمن،پ 150،ط همکف38842785
اصفهانداروخانه دكتر شيروياصفهان،خميني شهر،مرکزي،شهر خميني شهر،فروشان،چهارراه امام حسين،خيابان شهيد صدوقي،پ 49،ط همکف33514322
اصفهانداروخانه دکتر عابدياصفهان، خميني شهر، شهرک منظريه، ميدان نمازي، بلوار جمهوري اسلامي، رو به روي پارک پيروزي، پ133642846
اصفهانداروخانه گلستانهاصفهان،خميني شهر،مرکزي،شهر خميني شهر،خوزان،کوچه (صفاريان)،خيابان بوعلي،پ 237،ط همکف33621525
اصفهانداروخانه سبحاناصفهان،خميني شهر،مرکزي،شهر خميني شهر،دستگرد قداده،کوچه حافظ[شماره40]،خيابان دستگرد،پ 0،ط همکف32822355
اصفهانداروخانه دكتر ياراناصفهان،خميني شهر،مرکزي،شهر خميني شهر،فروشان،کوچه شماره 2،خيابان بوعلي،پ 0،ط اول33639798
اصفهانهفت قلمخميني شهر-خيابان شريعتي-نرسيده به چهار راه بوعلي33627146
اصفهانفانوساصفهان،خميني شهر،مرکزي،شهر خميني شهر،خوزان،کوچه 44،خيابان شريعتي،پ 223،ط همکف33677941
اصفهانبازار روزاصفهان،خميني شهر،مرکزي،شهر خميني شهر،منظريه،بلوار دانشجو،ميدان نماز،پ 169،ط همکف33605899
اصفهانتعاوني مصرف کارکنان صنايع شيميايي اصفهاناصفهان، زرين شهر، سده لنجان،پ1، تعاوني صنايع دفاع، واحد شيميايي52322966
اصفهانداروخانه سلامتاصفهان،لنجان،مرکزي،شهر زرين شهر،ولي عصر،کوچه شهيد محمد رجايي،خيابان ولي عصر،پ 9،ط همکف42222210
اصفهانداروخانه دكتر امير خانياصفهان،لنجان،مرکزي،شهر ورنامخواست،شريعتي،کوچه شهيد بهمن قاسمي33[20]،خيابان شهيد شريعتي،پ 365،ط همکف52251996
اصفهانداروخانه دکتر پور مشهديزرين شهر-خ شهيد باهنر روبروي بانک تجارت-داروخانه پور مشهدي پ14252237730
اصفهانداروخانه دکتر تقدسي نيااصفهان،لنجان،مرکزي،شهر زرين شهر،شريعتي،ميدان هلال احمر،بلوار باهنر،پ 10،ط همکف52232509
اصفهانداروخانه دكتر كرامتياصفهان،لنجان،مرکزي،شهر چمگردان،اباذر،کوچه ايمان،کوچه لقمان،پ 3،ط همکف52242167
اصفهانداروخانه گل افشاناصفهان،لنجان،مرکزي،شهر زرين شهر،باهنر،کوچه شهيد حسن عابدي،بلوار باهنر،پ 178،ط همکف42232260
اصفهانداروخانه دکتر معتمدياصفهان،لنجان،مرکزي،شهر سده لنجان،امام خميني،خيابان استقلال،خيابان امام خميني،پ 424،ط همکف52432335
اصفهانروشنكزرين شهر-خيابان امام شمالي-جنب كتابفروشي فرهنگ32224855
اصفهانسازمان صنايع دفاعسازمان صنايع دفاع قرارگاه مهندسي و پشتيباني دفتر فرماندهي52322002
اصفهانآناهيتااصفهان،لنجان،مرکزي،شهر زرين شهر،امام،کوچه شهيد ابوالقاسم معيني،خيابان امام،پ 369،ط همکف52273751
اصفهانداروخانه دكتر رحمانياصفهان،اصفهان،درچه،درچه،خيابان شريعتي،شريعتي،پ 1،ط 133763772
اصفهانداروخانه دکتر بهاءلواصفهان،فلاورجان،قهدريجان،زازران،روستا جوجيل،بلوار امام رضا،پ 2348،ط همکف37410907
اصفهانداروخانه پاستوراصفهان،فلاورجان،مرکزي،شهر فلاورجان،طالقاني،خيابان فردوسي،خيابان آيت اله طالقاني،پ 63،مجتمع پزشکي پاستور،ط همکف37421542
اصفهانداروخانه دكتر رحيمياصفهان،فلاورجان،قهدريجان،شهر قهدريجان،امام خميني،کوچه شهيد تقي موذني،کوچه بازار،پ 0،ط همکف37507371
اصفهانداروخانه دكتر رمضانياصفهان،فلاورجان،قهدريجان،شهر قهدريجان،امام خميني،کوچه شهيد شفيع زاده،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف37508866
اصفهانداروخانه سجاديفلاورجان-کمربندي امام خميني مقابل بيمارستان امام خميني37430570
اصفهانداروخانه دکتر علي عمرانياصفهان، فلاورجان، قهدريجان، خ امام خميني، جنب کوچه شماره 14، پ137508412
اصفهانداروخانه دکتر فاضلي (کيهان)اصفهان، فلاورجان، پيربکران، خ شهيد بهشتي، روبه روي اداره پست، پ137222727
اصفهانداروخانه دكتر قديرياصفهان،فلاورجان،قهدريجان،شهر قهدريجان،عليا،کوچه شهيد رفيع زاده،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف37502233
اصفهانداروخانه دكتر قريشياصفهان،اصفهان،قهدريجان،قهدريجان،خيابان اصلي،خيابان اصلي،پ 1،ط 133622266
اصفهانداروخانه دکتر ملک پوراصفهان، درچه پياز، ميدان امام، خ بسيج، ساختمان امام رضا، پ133767176
اصفهانداروخانه لنجاناصفهان،فلاورجان،پيربکران،شهر پيربکران،شهداي پاواک،کوچه 13آبان،خيابان شهداي پاواک،پ 9،ط همکف37222755
اصفهانبهداشتي اميناصفهان،خميني شهر،مرکزي،شهر درچه پياز،امام خميني،ميدان طالقاني،خيابان بسيج،پ 46،ساختمان جديد،ط همکف33761513
اصفهانباراناصفهان، فلاورجان، اشترجان، روستاي زفره، خ وليعصر، جنب داروخانه اسلاميه37524846
اصفهانداروخانه دکتر طالارياصفهان،لنجان،فولادشهر،شهر فولادشهر،بي 4،خيابان بازارچه،خيابان شهيد نادر سلطاني،پ 536،ط همکف52629552
اصفهانداروخانه قانوناصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،شهيد بهشتي،کوچه آزادي 27،خيابان شهيد بهشتي،پ 0،ط همکف44460967
اصفهانداروخانه شفااصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،شهيد بهشتي،خيابان شهيد بهشتي،بن بست آزادي 37،پ 0،ساختمان پزشکان امير کبير،ط همکف44454561
اصفهانداروخانه دانشاصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،دانش،خيابان ايمان،کوچه شهيد رحيمي زارع،پ 0،ط همکف55548538
اصفهانسينااصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،بازار زرگرها،کوچه بازار زرگرها،کوچه درب زنجير،پ 0،ط همکف55449189
اصفهانرزاصفهان، کاشان، خ شهيد رجائي، چهارراه آيت اله کاشاني، پاساژ ملت55454621
اصفهانداروخانه دکتر شاهمرادياصفهان، گلپايگان، خ امام، جنب بانک صادرات مرکزي، پ957422211
اصفهانداروخانه دكتر افلاكياناصفهان، نجف آباد، خ امام، جنب پمپ بنزين ستاري، پ1، ساختمان تصويربرداري شفا42641119
اصفهانداروخانه حاج امينياصفهان،نجف آباد،مرکزي،شهر نجف آباد،دکترعلي شريعتي،کوچه شهيد مهدي ستاري،خيابان دکترعلي شريعتي،جنب درمانگاه جابر ،پ 130،ط همکف32642371
اصفهانداروخانه دكتر حجتياصفهان،نجف آباد،مرکزي،شهر نجف آباد،باغ ملي،خيابان شيخ بهايي،خيابان امام خميني،پ -80،ط همکف32642101
اصفهانداروخانه رستمياصفهان،نجف آباد،مرکزي،شهر نجف آباد،امام خميني،خيابان امام خميني،بن بست (حيدري )،پ 155،ط همکف32640964
اصفهانداروخانه دکتر طراوتاصفهان، نجف آباد، خ امام، مجتمع پزشکي پرشيا، پ142626768
اصفهانداروخانه دكترنظرياصفهان،نجف آباد،مرکزي،شهر نجف آباد،امام خميني،کوچه شهيد سعيد باستاني،خيابان امام خميني،پ 249،ط همکف32617649
اصفهانشمساصفهان، نجف آباد، کوشک، روبه کارخانه قند، پ133690714
چهارمحال و بختياريداروخانه ناصريبروجن ميدان شهيد بهشتي بلوار شهيد بنايي روبروي اورژانس34220865
چهارمحال و بختياريداروخانه سلامتشهركرد-خيابان مولوي-كوچه48-جنب مجتمع پزشكي پارس32261414
چهارمحال و بختياريداروخانه دكتر رياحيشهرکرد خ سعدي غربي نبش خ پيوند روبروي کلينيک نازايي ام البنين32253566
چهارمحال و بختياريداروخانه دكتر شاهقليشهركرد-خيابان فردوسي-جنب آزمايشگاه32260943
چهارمحال و بختيارينگين3چهارمحال وبختياري،شهرکرد،مرکزي،شهر شهر کرد،12 محرم،چهارراه فصيحي،خيابان 12 محرم،پ 0،ساختمان **،ط همکف32222679
آذربايجان شرقيداروخانه دکتر باقرزادهآذربايجان شرقي،بناب،مرکزي،شهر بناب،امام،خيابان سعدي،خيابان امام،پ 18،پاساژ خاموشي،ط همکف37723392
آذربايجان شرقيداروخانه آذربايجانبناب - خيابان امام فلکه امام حسين پلاک 740737222454
آذربايجان شرقيداروخانه ديانتيبناب - خ دانشجو روبروي صندوق قرض الحسنه نصر پلاک 3437737787
آذربايجان شرقيبهداشتي مائدهآذربايجان شرقي،بناب،مرکزي،شهر بناب،فرمانداري،کوچه کوثر11،بن بست کوثر13،پ 0،ط زير زمين37741832
آذربايجان شرقيشفابناب - خيابان مطهري جنب داروخانه بناب اسکويي پلاک 77137727205
آذربايجان شرقيداروخانه اسديتبريز - بازارچه سيلاب آخر خيابان عارف35284548
آذربايجان شرقيداروخانه اسکندري نژادتبريز - اول خيابان 17 شهريور جديد چهارراه باغ شمال پلاک 645635530403
آذربايجان شرقيداروخانه مداواتبريز - ياغچيان - نبش خيابان نور - پلاك 5033846880
آذربايجان شرقيداروخانه اشرفيانتبريز - خيابان عباسي نبش پل توانير جنب مجتمع پزشکي اطباء پلاک 233236576655
آذربايجان شرقيداروخانه دكتر اظهرآذربايجان شرقي - خيابان آزادي - ساختمان آتيه - طبقه 733259296
آذربايجان شرقيداروخانه دكتر اعلائيتبريز - شهرك باغميشه - اول كوي الهيه - پلاك 136666424
آذربايجان شرقيداروخانه آقاجانيتبريز - خيابان آزادي روبروي خيابان گلگشت ساختمان بهاران طبقه دوم33250068
آذربايجان شرقيداروخانه پاستورآذربايجان شرقي - تبريز - خيابان 17 شهريور - روبروي بستني وحيد35548562
آذربايجان شرقيداروخانه باغچه وانتبريز - آبرسان سه راه گلگشت ساختمان بهاران طبقه پنجم33250023
آذربايجان شرقيداروخانه ببريتبريز - خيابان شمس تبريزي ايستگاه امير خيز32660071
آذربايجان شرقيداروخانه لقمانآذربايجان شرقي - تبريز - ياغچيان - خيابان توحيد - روبروي مسجد امام خميني - پلاك 133852004
آذربايجان شرقيداروخانه دکتر پوراصغرتبريز -اول خيابان شهيد منتظري - نرسيده به کوچه شهيد پيش نماري - پلاک 8535457422
آذربايجان شرقيداروخانه پور رحمانتبريز - خيابان 17 شهريور بالاتر از تقاتع طالقاني35548286
آذربايجان شرقيداروخانه مركزيآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،تجلائي،خيابان عطارنيشابوري،خيابان نيکان،پ 10،ط اول35443970
آذربايجان شرقيداروخانه احديانتبريز -خيابان رسالت جنب مسجد امام حسن34436405
آذربايجان شرقيداروخانه حکيمتبريز - چهارراه مارالان35405533
آذربايجان شرقيداروخانه جليليانتبريز - شهرک طالقاني روبروي اتو فتحي34751676
آذربايجان شرقيداروخانه اثني عشريتبريز - خيابان توانير خ گلپارک نبش فلکه گلپارک پلاک 3433285401
آذربايجان شرقيداروخانه حاجي حسينلوتبريز - خيابان 17 شهريور - وبروي کلينيک فرهنگيان پلاک435574351
آذربايجان شرقيداروخانه قانونتبريز - ميدان پيشقدم - 18 متري عطار نيشابوري - مقابل آپارتمانهاي كوي دانشگاه - پلاك 25535450416
آذربايجان شرقيداروخانه دکتر سحر حبيبيتبريز - وليعصر - خيابان شهريار - چهارراه رازي - پلاک 2033292165
آذربايجان شرقيداروخانه دکتر حبيبيتبريز - خيابان 17 شهريور جديد - جنب بانک ملي ساختمان پزشکان ميلاد - طبقه همکف - پلاک 1035542555
آذربايجان شرقيداروخانه دكتر حداديانآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،اماميه،خيابان 12متري پيروزي،بلوار ملاصدرا،پ 0،ط همکف35424060
آذربايجان شرقيداروخانه مهشيدتبريز - مرزداران جنب پارک طاها داخل کلينيک طاها36370083
آذربايجان شرقيداروخانه حلويآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،وليعصر،کوچه سپيد،بلوار مخابرات،پ 0،مجتمع تجاري گلديس،ط همکف33294225
آذربايجان شرقيداروخانه خراطي اصلتبريز - خيابان 17 شهريور جديد - جنب كوچه ارك پلاك 335555921
آذربايجان شرقيداروخانه خسرويتبريز - سردرود خ امام روبروي بانک تجارت پلاک 143532402279
آذربايجان شرقيداروخانه دكتر دارآفرينتبريز - شهرك ارم خيابان معلم نسترن اول پلاك6332342558
آذربايجان شرقيداروخانه رستميتبريز - ياغچيان - خيابان شفا33845456
آذربايجان شرقيداروخانه رسول زادهتبريز - وليعصر خيابان شهريار نبش خ رازي جنب کلينيک بو علي33301752
آذربايجان شرقيداروخانه رهنماي ساداتتبريز - باغميشه ميدان ارغوان جنب کلينيک آذربايجان36676892
آذربايجان شرقيداروخانه پرديسآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،فرشته شمالي،کوچه صنوبردوم،خيابان برق،پ 0،ق 64،ط همکف36610422
آذربايجان شرقيداروخانه ساعيآذربايجان شرقي - تبريز - خيابان آزادي - جنب كلينيك شيخ الريئس پلاك 17933340471
آذربايجان شرقيداروخانه شاه محمد زادهتبريز - ميدان فهميده مرکز خريد رشديه36689020
آذربايجان شرقيداروخانه شکريتبريز - خيابان 17 شهريور - ساختمان امپراطور- طبقه همکف - پلاک صفر33385901
آذربايجان شرقيداروخانه شهافرتبريز - محققي کوچه پستخانه قديم روبروي کلانتري 1635557616
آذربايجان شرقيداروخانه دكتر شهبازيآذربايجان شرقي - تبريز - خيابان آزادي - نبش كوچه پارسا - پلاك 15632353620
آذربايجان شرقيداروخانه طالبيتبريز - خيابان بهشتي نرسيده به منصور35232811
آذربايجان شرقيداروخانه معلمتبريز - زعفرانيه فلکه اول زعفرانيه33304739
آذربايجان شرقيداروخانه فيض الهيتبريز - 17شهريور جديد جنب چلو کبابي افتخاري35554022
آذربايجان شرقيداروخانه سيبآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،وليعصر،خيابان پروين اعتصامي،خيابان شهريار،پ 0،ساختمان پزشکان،ط همکف33319687
آذربايجان شرقيداروخانه دکتر خير انديشتبريز - خيابان 17 شهريور جديد - روبروي بستني وحيد - ساختمان آرين - پلاک 8335571416
آذربايجان شرقيداروخانه گلزارآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،بهار،کوچه (احترامي )،خيابان بهار،پ 0،ط همکف32801090
آذربايجان شرقيداروخانه دکتر لقائيتبريز - ميرداماد - سربالايي - نرسيده به مهراب - روبروي پاكو - پلاك 233875008
آذربايجان شرقيداروخانه تهرانتبريز - تربيت سنگ فرش روبروي پاساژ شمس تبريزي پلاک 835552815
آذربايجان شرقيداروخانه شهريارتبريز - ايستگاه تپلي باغي - روبروي قنادي صفا - پ3633343559
آذربايجان شرقيداروخانه دكتر مهدي زاده اقدمآذربايجان شرقي - تبريز - اول يوسف آباد -نبش بن بست ستاري36555699
آذربايجان شرقيداروخانه دكتر موسويانآذربايجان شرقي - تبريز - سردرود - خيابان امام - روبروي بانك امام پلاك 15234217364
آذربايجان شرقيداروخانه نايبيتبريز - 17 شهريور جديد نرسيده به چهاراه طالقاني35541872
آذربايجان شرقيداروخانه ناهيدآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،وليعصر،بلوار شريعتي،بلوار مخابرات،پ 19،ط همکف33310775
آذربايجان شرقيداروخانه دكتر نعمتيآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،مارالان،خيابان فرساد همتي،کوچه 10متري ذوالفقاري،پ 37،ط همکف33356603
آذربايجان شرقيداروخانه هجيريتبريز - وليعصر خ مخابرات شرقي روبروي مسجد امام صادق نبش خ سعدي33325733
آذربايجان شرقيداروخانه فردوستبريز - خيابان امام اول خ تربيت روبروي قنادي وطن35562617
آذربايجان شرقيداروخانه دكتر يوسف تبارآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،فردوس،کوچه نصر 2،خيابان 35 متري ياغچيان،پ 0،ق10،ط زير زمين ( منفي يک )33845151
آذربايجان شرقيشوينده بهداشتي ائل آيتبريز - منظريه - ميدان منظريه - جنب داروخانه عطاري - پلاک 7934787651
آذربايجان شرقيائل آي حياتتبريز - جاده تهران - 3کيلومتر بعداز کافي شاپ وحيد - جنب ساختمان بارز36305622
آذربايجان شرقيفروشگاه لينداتبريز - ياغچيان - خيابان توحيد - پاساژ لارا - پلاک 1533852358
آذربايجان شرقيبهداشتي بهترتبريز - ياغچيان 35متري فردوس33840826
آذربايجان شرقي-تربيت- طبقه فوقاني مانتو ماه35551611
آذربايجان شرقيآرايشي بهداشتي ستاريآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،شهرک فرهنگيان،خيابان دانش سوم،خيابان قلم،پ 267،ق267،ط چهارم32674756
آذربايجان شرقيفروشگاه شيرينآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،مير داماد،کوچه نصيرپور،خيابان بعثت،پ 111،ط همکفغربي34391251
آذربايجان شرقيداروخانه اميديترکمنچاي - خيابان امام - روبروي درمانگاه52422621
آذربايجان شرقيداروخانه دكتر آستاآذربايجان شرقي،شبستر،تسوج،شهر تسوج،بابا آهنگر،خيابان امام خميني،کوچه اکبري لر،پ 30،ط همکف42572055
آذربايجان شرقيداروخانه فرشدارانخسروشهر - فلکه اصلي پلاک 3432663379
آذربايجان شرقيحمديآذربايجان شرقي،بناب،مرکزي،شهر بناب،امام حسين،خيابان مطهري،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف43449248
آذربايجان شرقيداروخانه دكتر ميرزائيآذربايجان شرقي - شهر كليبر - روستاي جانانلو -خيابان امام - روبروي بانك ملي پلاك 3844335832
آذربايجان شرقيداروخانه رازيمراغه - خيابان قدس روبروي فرش راوندي پلاک 2415 -242132223867
آذربايجان شرقيداروخانه دكتر اوصاليمرند - خ امام خميني - بالاتر از چهارراه الهدي - جنب كتابخانه عمومي - پلاك 21742263369
آذربايجان شرقيداروخانه دكتر تقي زاده ناصرآذربايجان شرقي،مرند،مرکزي،شهر مرند،خيابان جلفا،خيابان شهيد رنجبري،بن بست تيموري،پ 214،ط همکف42254523
آذربايجان شرقيداروخانه کوه کمريمرند - خيابان امام جنب مسجد المهدي پلاک 38034232065
آذربايجان شرقيداروخانه رضاييمرند - خيابان امام پاين تراز داروخانه کوه کمري42236705
آذربايجان شرقيداروخانه زنبوريمرند - خيابان امام روبروي کلينيک سينا42220665
آذربايجان شرقيداروخانه دكتر قاسم پورآذربايجان شرقي،مرند،مرکزي،شهر مرند،مرکز،ميدان امام خميني،خيابان طالقاني،پ 49،ط همکف42222206
آذربايجان شرقيداروخانه معصوم بگلومرند - خيابان امام پايين تر از کلينيک فرهنگيان پلاک 170/242230404
آذربايجان شرقيداروخانه حقيقيميانه - خيابان امام سه راه بانک ملي32224448
آذربايجان شرقيداروخانه شريفيميانه - خيابان امام - جنب داروخانه حقيقي52225363
آذربايجان شرقيداروخانه شکوريآذربايجان شرقي - تبريز - خيابان قطران - كوچه 25 نظيروند- خيابان دكتر قريب -پلاك30234415138
آذربايجان شرقيداروخانه دكتر عظيميآذربايجان شرقي،ميانه،مرکزي،شهر ميانه،امام خميني،خيابان 12فروردين،خيابان امام خميني،پ 975،ط همکف52224554
آذربايجان شرقيداروخانه ناصريميانه - خيابان شهيد ميانچي روبروي اداره آموزش و پرورش52226114
آذربايجان شرقينانسيميانه بازار حاج حسن پلاك 5053338910
آذربايجان شرقيداروخانه دكتر خردمنديآذربايجان شرقي،ورزقان،مرکزي،شهر ورزقان،مرکز،کوچه صادقي - قلعه 1،خيابان اما م خميني،پ 0،ط همکف44552565
آذربايجان شرقيداروخانه وارثيآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،آزادي،کوچه 18 متري شهيدي،بلوار آزادي،پ 0،ساختمان بهاران،ط همکف543244461
زنجانداروخانه دكتر احمديزنجان،ابهر،مرکزي،شهر ابهر،ميدان امام خميني،خيابان خاقاني،پ -3،ط همکف35278122
زنجانداروخانه دكتر احمديزنجان،ابهر،مرکزي،شهر ابهر،کوچه بانک ملي،خيابان ولي عصر،پ 8،ط همکف35228129
زنجانداروخانه دكتر توحيدزنجان،ابهر،مرکزي،شهر ابهر،جاده ترانزيت،ميدان (معلم)،بلوار خرمشهر،پ -108،ط اول235243188
زنجانداروخانه حسين زادهابهر - ميدان معلم - ابتداي بلوار شهيد بهشتي35223230
زنجانداروخانه شاهانيابهر - بلوار شهيد بهشتي- جنب بيمارستان امدادي35226444
زنجانداروخانه قزوينيابهر - جاده ترانزيت - روبروي بيمارستان امدادي35278320
زنجانداروخانه نظريابهر - خيابان طالقاني جنوبي جنب بانک مسکن35277719
زنجانداروخانه يعقوبيابهر - ميدان معلم - روبروي بانک ملت35226468
زنجانقزوينيابهر - خيابان وليعصر روبروي بانک تجارت مرکزي35272947
زنجانداروخانه احديزنجان،ابهر،مرکزي،شهر ابهر،بلوار آيت اله طالقاني،خيابان پرديس،پ 0،ط زير زمين35240551
زنجانرستميخرم دره - ميدان قائم35520290
زنجانداروخانه دكتر فروغيزنجان،خرمدره،مرکزي،شهر خرمدره،خرم،بلوار شهيدبهشتي،بلوار امام خميني،پ 0،ط اول35537397
زنجانداروخانه مريمزنجان - زنجان - ميدان وليعصر - ابتداي 30 متري33745304
زنجانداروخانه ايرانزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،کوي انصاريه،خيابان ابوريحان بيروني،خيابان گلستان چهاردهم،پ 0،4467،ط سوم33740772
زنجانداروخانه حيانزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،کوي پونک،خيابان رودکي،خيابان ابوالمجدسنايي،پ 0،ساختمان تجاري،249،ط -133705009
زنجانداروخانه فارابيزنجان - کوچه مشکي - چهارراه سوم34247761
زنجانداروخانه آصفياسلام آباد - خيابان 20متري مدني - روبروي بانک سپه35230641
زنجانداروخانه انوشزنجان - خيابان سعدي شمالي - جنب بيمارستان 554 ارتش33440688
زنجانداروخانه آيت الهيزنجان - خيابان زينبيه نبش کوچه صميمي فرد ساختمان سهيل33234445
زنجانداروخانه دکتر جباريزنجان - جاده شهرک کارمندان - نبش خيابان قائم 8 پلاک 1333465566
زنجانداروخانه چاوشيزنجان - خيابان سعدي وسط ساختمان صدف طبقه زيرزمين33224466
زنجانداروخانه حريريزنجان - خيابان سعدي وسط ساختمان فارابي33327697
زنجانداروخانه حکيميانزنجان - سبزه ميدان33322722
زنجانداروخانه حلاجيزنجان - چهارراه سعدي به سمت سعدي شمالي ساختمان پزشکان مهرطبقه زيرزمين37842607
زنجانداروخانه حيدرياسلام آباد - کوي فرهنگ - خيابان لاله - روبروي بانک ملي - کوچه نسترن 1035239539
زنجانداروخانه حيدري نيازنجان - کارمندان - خيابان اول غربي - جنب فروشگاه ارغوان - قطعه 119333470847
زنجانداروخانه پاستورزنجان - چهارراه انقلاب ابتداي سعدي وسط ساختمتن پزشکان پاستور33232502
زنجانداروخانه پارسزنجان - سبزه ميدان - خيابان مطهري - روبروي فروشگاه فرهنگيان33228910
زنجانداروخانه داووديزنجان - شرق انصاريه انتهاي خيابان 30متري وليعصر جنب مجتمع درماني سينا37281828
زنجانداروخانه بوعليزنجان - خيابان سعدي وسط پايين تراز پاساژ گلها33328880
زنجانداروخانه دکتر رشيديزنجان -شهرک آزادگان - خيابان فروردين - انجمن حمايت از بيماران کليوي زنجان طبقه همکف پلاک 833415452
زنجانداروخانه کيميا قلمزنجان - تقاطع کوي فرهنگ والهيه 35متري نرگس جنب درمانگاه دي35235598
زنجانداروخانه سينازنجان - چهارراه اميرکبير - ابتداي خيابان شهدا33225777
زنجانداروخانه مهتابزنجان - پونك - ميدان شعرا - خيابان ملا آقا جان - ساختمان نيك پلاك 532222334
زنجانداروخانه محسنياسلام آباد - خيابان 20متري مدني - روبروي بانک ملت35232254
زنجانداروخانه هلال احمرزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،بلوارآزادي،بلوار کشاورز،ميدان آزادي،پ -25،ط همکف33263675
زنجانداروخانه نجفيزنجان - خيابان صفا - خيابان کارخانه کبريت - ساختمان پزشکان صفا33440622
زنجانداروخانه آرمانزنجان - خيابان زينبيه غربي - روبروي ساختمان هشت بهشت - پلاک 933328678
زنجانفروشگاه پونهزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،کوي انصاريه،خيابان بوستان سيزدهم،ميدان (انصاريه)،پ 0،1107،ط اول37270497
زنجانفروشگاه روميزنجان - سعدي وسط - کوچه رشتچي - خيابان سعدي وسط - پاساژ زنجان - پلاک 4733329196
زنجانخزرزنجان - خيابان سعدي وسط جنب بيمه ايران33223839
زنجانکارلزنجان - خيابان شهدا نبش کوچه فلاح35262527
زنجانمحبيزنجان - سعدي وسط - كوچه رختشويخانه - پلاك 13133233616
زنجانفروشگاه خاطرهزنجان - خيابان سعدي وسط - روبروي دشتي - پلاك 18533333191
زنجانداروخانه جالينوسزنجان - شهرک کارمندان - فاز3 - خيابان اول14240611
زنجاننادياسلطانيه - خيابان انقلاب - جنب داروخانه عنصرودي35824596
زنجانداروخانه برجسته بافخدابنده - خيابان امام روبروي پارک34222242
زنجانداروخانه عاشقزنجان،خدابنده،مرکزي،شهر قيدار،---،کوچه شهيدمحمدقاسملومهر،خيابان امام خميني،پ 838،ط همکف34228011
تهران-خيابان وليعصرخيابان سلطاني پلاک 6823576000
تهرانابراهيميتهران _ تهران _ شهرتهران _ افسريه _ خيابان شهيد صدخسروي (33) _ خيابان برادران شهيدفخارنيا 15متري دوم پلاک 500 _ طبقه همکف33144902
تهرانداروخانه متينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سيدخندان،خيابان دکترعلي شريعتي،خيابان خواجه عبداله انصاري،پ 180،ط همکف22862207
تهرانداروخانه امير كبيرتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهيد بهشتي _ خيابان چهارم _ خيابان قائم مقام فراهاني پلاک 145 _ طبقه همکف88730723
تهرانداروخانه دکتر اتحاديتهران _ تهران _ شهرتهران _ فاطمي _ خيابان پروين اعتصامي _ خيابان دکتر سيد حسين فاطمي پلاک 169 _ طبقه همکف88960184
تهرانداروخانه دكتر احد پور ( قمي )تهران _ قرچک _ شهرقرچک _ قرچک _ بلوار امام خميني _ خيابان اصلي پلاک 0 _ طبقه همکف36125700
تهرانداروخانه 17شهريورتهران _ تهران _ شهرتهران _ بيست متري منصور _ خيابان هفده شهريورجنوبي _ کوچه شهيد سيدمحمد سخايي پلاک 1 _ طبقه همکف55319333
تهراندكتر احمديتهران _ تهران _ شهرتهران _ مشيريه _ کوچه چهارم شرقي _ خيابان شهيد برادران مزيناني (صالحي ) پلاک 515 _ طبقه همکف33461893
تهرانداروخانه آخر دوستتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مجيديه شمالي،خيابان شهيد مجيد افشاري،خيابان رحمانيان شمالي،پ 7،ط اول222978234
تهرانداروخانه پيامتهران _ تهران _ شهرتهران _ خواجه نظام الملک _ خيابان شهيد اصغر قجاوند _ خيابان شهيد سرتيپ نامجو پلاک 494 _ طبقه همکف77504996
تهرانداروخانه حکمتخ 17 شهريور خ آبشار نبش کوچه فسيح گفتار پلاک 10733508080
تهرانداروخانه سلمان17 شهريور نرسيده به خ غياثي ايستگاه مسجد سلمان پ154833724555
تهرانداروخانه دکتر محسن اسمعيليتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک نفت،خيابان گلستان چهارم،خيابان آبادان،پ 19،ط همکف22495692
تهرانپلي کلينيک شهرداريخ وليعصر بالاتر از طالقاني کوچه فرهنگ پلاک 2088944402
تهراندكتر اعرابيخ گاندي جنوبي ساختمان پزشكان طبقه دوم شرقي33256325
تهرانداروخانه سبزتهران _ تهران _ شهرتهران _ يوسف آباد _ خيابان چهلستون _ خيابان شهيد فتحي شقاقي (8) پلاک 50.001 _ طبقه اول88722103
تهرانداروخانه رادتهران _ تهران _ شهرتهران _ اسلام آباد _ کوچه شهيد فتح اله مرادي اميد _ خيابان شهيد عباسعلي طاهرپناه پلاک 77 _ طبقه اول33478910
تهرانداروخانه آقابيگيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهيد بهشتي،خيابان شهيد احمد قصير،خيابان هفتم،پ 19،ط اولجنوبي89318156
تهرانداروخانه دکتر آقاسيانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پاسداران،خيابان شهيد مجيد افشاري،خيابان ياس،پ 117،ساختمان ليدوما،ط اول122981551
تهرانداروخانه کاوهتهران _ تهران _ شهرتهران _ مسعوديه _ خيابان شهيد مهاجراني _ خيابان شهيد محمدکاظم کلهر پلاک 466 _ طبقه همکف33481103
تهرانداروخانه دکتر امام جمعهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،چهارراه وحدت اسلامي،کوچه شهيد حسن خندان،خيابان وحدت اسلامي،پ 349،ط همکف55606533
تهرانداروخانه دکتر مريم امجديتهران پل ري ابتداي اتوبان شهيد محلاتي پلاک 36235015140
تهرانداروخانه امين الرعاياتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيد محسن ريحانچي (188غربي)،خيابان حجربن عدي،پ 308،س پزشکان پرديس 308،ط دوم977862529
تهرانداروخانه بازرگانيتهران _ تهران _ شهرتهران _ کيانشهر _ خيابان شهيد محمد اسماعيلي _ خيابان شهيد علي ابراهيمي پلاک 200 _ طبقه همکف33883164
تهرانداروخانه نياكانتهران _ تهران _ شهرتهران _ هفده شهريور _ خيابان شهيد اسماعيل کابلي _ خيابان هفده شهريور پلاک 1338 _ طبقه همکف33125481
تهرانداروخانه الوندتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نظام آباد،خيابان مسيل شهيد داود گلشن دوست،خيابان شهيد عزيز نوروزي فرد،پ 103،ط اول77830555
تهرانداروخانه روزانه دکتر بندي داريانتهران سپهبد قرني بالاتر از طالقاني روبروي بيمارستان آپادانا پلاک 21688948802
تهرانكلينيك به سيماتهران _ تهران _ شهرتهران _ توانير _ خيابان نيلو _ خيابان شاهين پلاک 10 _ طبقه اول88876552
تهرانداروخانه پريسکاتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ميرداماد،خيابان پگاه،بلوار ميرداماد،پ 192،ط دومشمالي22909478
تهرانداروخانه ملاصدراتهران _ تهران _ شهرتهران _ ملاصدرا _ خيابان شيراز جنوبي _ خيابان ملاصدرا پلاک 72 _ طبقه همکف88038112
تهرانداروخانه دکتر تقي بيگدليميدان وليعصر خ کريمخان خ حافظ شرقي پلاک 48688946485
تهرانداروخانه دكتر پازوكيتهران _ پاکدشت _ شهرپاکدشت _ پاکدشت _ کوچه نوبها ر _ خيابان شهيد محسن پازوکي پلاک 46 _ طبقه همکف36045586
تهرانداروخانه دكتر پرديستهران _ تهران _ شهرتهران _ آيت اله طالقاني _ خيابان آيت اله طالقاني _ خيابان شهيد سپهبد قرني پلاک 90 _ طبقه دوم88919820
تهرانداروخانه دکتر پور اسمعيلتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،اميرآباد،خيابان شهيد رضا صادقي (10)،خيابان کارگر شمالي،پ 1917،ساختمان امير،ط هشتم80288029858
تهرانداروخانه پورقاسميتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،افسريه،خيابان شهيد ماشااله زيني شاهي (24)،خيابان برادران فخارنيا(15متري دوم)،پ 441،ط همکف33147670
تهراندکترتاجيکتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مشيريه،خيابان شهيد برادران مزيناني (صالحي )،خيابان شهيد حسن زرين خواه،پ 148،ط اول33462666
تهرانداروخانه شبانه روزي دكتر نگينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کرمان شمالي،خيابان شهيد غلامحسين کرد،بزرگراه رسالت،پ 975،ط همکف22517798
تهرانداروخانه دکتر تشيديميدان بني هاشم انتهاي حافظ شرقي تقاطع کيماسي پلاک 2122313115
تهرانداروخانه دكتر ثابت قدمتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،دارآباد،خيابان شهيد محمدرضا پورابتهاج،خيابان دلارا،پ 1،ط اول426106648
تهرانداروخانه دکتر سورنا جعفريتهران خ توانير جنوبي دور ميدان توانير نبش شمالي کوچه شاهين پ 9 واحد 5 ط186085231
تهرانداروخانه جلاليتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،ميدان بيست و يکم،خيابان جانبازان شرقي،پ 375،ط همکف77202721
تهرانداروخانه دکتر جلالي تهرانيفرمانيه بلوار اندرزگو بين دانيالي و اشکستان پور پلاک 41 طبقه همکف22679276
تهرانداروخانه ميردامادتهران _ تهران _ شهرتهران _ ميرداماد _ خيابان رودبار شرقي _ بلوار ميرداماد پلاک 2 _ طبقه -122224978
تهرانداروخانه دکتر جنيديتهران _ پيشوا _ شهرپيشوا _ پيشوا _ ميدان امام _ کوچه شهيد طباطبائي پلاک 0 _ طبقه همکف36723369
تهرانداروخانه دکتر آرتيمس جيحونتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،امير آباد شمالي،خيابان بيست و پنجم،خيابان شهيد جهان آرا،پ 60،ط همکف88223813
تهرانداروخانه دکتر حاجي احمدتهران پاسداران بوستان دوم خ گيلان غربي نرسيده به شهيد عراقي پلاک 322507376
تهرانداروخانه تک فارمتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان 32 شرقي،خيابان شهيد ايرج آبگون(41)،پ 4،ط همکف77205288
تهرانداروخانه نگار حاجي علي اكبريتهران _ تهران _ شهرتهران _ گرگان _ کوچه خدابنده لو _ خيابان شهيد سرتيپ نامجو پلاک 831 _ طبقه همکف77548175
تهرانداروخانه دکتر يزديتهران افسريه خ والفجر خ هنرستان جنب مسجد امام حسن درمانگاه طب الحسن پلاک 833842442
تهرانداروخانه مهرگان جنوبتهران _ تهران _ شهرتهران _ ميدان خراسان _ کوچه شهيد سيدجواد دربندي _ خيابان طيب پلاک 397 _ طبقه همکف33727040
تهرانداروخانه دکتر حافظي مقدمتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،بزرگراه شهيد زين الدين (وفادار)،خيابان شهيد جميل شبستري (133)،پ 426،ط همکف77324467
تهرانداروخانه سهرورديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ميرداماد،خيابان رودبارغربي،بلوار ميرداماد،پ 7،ط همکف26705457
تهرانداروخانه دكتر منصوريتهران _ تهران _ شهرتهران _ خاک سفيد _ کوچه مدرسه _ خيابان شهيد منصور زهدي (امين) پلاک 688 _ طبقه همکف77327691
تهرانداروخانه دكتر حسنيتهران _ تهران _ شهرتهران _ تسليحات _ خيابان شهيد رضا وثيقي انصاري فر _ خيابان شهيد يداله سليمي افضل پلاک 7 _ طبقه همکف77699551
تهرانداروخانه رضوانتهران،ورامين،مرکزي،شهر ورامين،ورامين،خيابان شهيد بهشتي،خيابان شهيد رجايي،پ 49،ط همکف36252151
تهرانداروخانه جمالزادهتهران _ تهران _ شهرتهران _ انقلاب اسلامي _ کوچه يزدان شناس _ خيابان جمالزاده شمالي پلاک 251 _ طبقه همکف52862000
تهرانداروخانه رقيه خداورديتهران پاسداران ميدان هروي خيابان شهيد موسوي روبروي مرکز خريد گلستان پلاک 176526659008
تهرانداروخانه هيراد غربتهران _ تهران _ شهرتهران _ فلسطين شمالي _ خيابان شهيد عباسقلي عليزاده(پنجم) _ خيابان دکتر سيد حسين فاطمي پلاک 92 _ طبقه همکف88988263
تهرانداروخانه گرگانتهران _ تهران _ شهرتهران _ گرگان _ کوچه شهيد روح اله اميني _ خيابان شهيد سرتيپ نامجو پلاک 262 _ طبقه همکف77507982
تهرانداروخانه فوژانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مجيديه شمالي،خيابان شانزده متري اول شمالي،بزرگراه رسالت،پ 1107،مجتمع امير،ط دوم922526649
تهرانداروخانه خوش نويستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مشيريه،کوچه آذر غربي،خيابان بيست متري سازمان آب،پ 52،ط سوم33487544
تهرانداروخانه دکتر شهبازيتهران _ تهران _ شهرتهران _ افسريه _ خيابان شهيد محمدعلي جابري (25) _ خيابان برادران شهيدعليرضائي15متري اول پلاک 399 _ طبقه همکف33152816
تهرانداروخانه ارکتهران،پاکدشت،مرکزي،فرون آباد،روستا قيامدشت،قيامدشت،خيابان شهيد بهشتي،بلوار امام خميني ( ره )،پ 144،ط همکف33587566
تهرانداروخانه دکتر علائي نياتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،ميدان فلکه چهارم تهرانپارس،بزرگراه شهيد زين الدين (وفادار)،پ 1096،ساختمان دانا،ط اول177382573
تهرانداروخانه دکتر غلامعلي پورتهران _ تهران _ شهرتهران _ دزاشيب _ کوچه شهيد حسين فلاح _ خيابان شهيدرضاکبيري پلاک 87 _ طبقه اول22205923
تهرانداروخانه دکتر فعال کيشتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شکوفه،کوچه دوست،خيابان شهيد داود دژکام،پ 99،ط همکف33357170
تهرانداروخانه دکتر قزوينيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کاشانک،کوچه نوزدهم،خيابان شهيد مصطفي کاظمي،پ 44،ط اول22825845
تهرانداروخانه دکتر کاظميتهران _ تهران _ شهرتهران _ ولي عصر _ خيابان ولي عصر _ خيابان آيت اله طالقاني پلاک 398 _ طبقه همکف66481574
تهرانداروخانه دکتر معتمديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مجيديه شمالي،خيابان شهيد حميد شقاقي،خيابان شهيد مجيد افشاري،پ 53،ساختمان ندا،ط همکف22534097
تهرانداروخانه شبانه روزي شفاتهران،پاکدشت،مرکزي،شهر پاکدشت،(پاکدشت)،خيابان شهيد امير مرادي ( جمهوري )،خيابان شهيد مطهري،پ 40،پ طوس،ط همکف36022068
تهرانداروخانه کوثرتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک شهيد محلاتي _ خيابان مرواريد _ خيابان تصفيه خانه پلاک 2 _ طبقه همکف22471773
تهرانداروخانه دکتر مقدم علياتهران _ تهران _ شهرتهران _ خاک سفيد _ کوچه آزادي _ خيابان شهيد منصور زهدي (امين) پلاک 444 _ طبقه اول77321822
تهرانداروخانه دكتر درفشيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،حکيميه،بلوار فجر،خيابان شهيد کاظم نشوه (سازمان آب)،پ 0،م وليعصر،ط همکف177008425
تهرانداروخانه بافقيتهران _ تهران _ شهرتهران _ کاشانک _ خيابان شهيد علي تهراني مقدم _ خيابان شهيد محمد پور ابتهاج پلاک 211 _ طبقه همکف22290511
تهرانداروخانه دکتر دلاورانخيابان قائم مقام فراهاني خيابان بيست و چهارم پلاک 1واحد 288839526
تهرانداروخانه دكتر دلفرازخ 17 شهريور ضلع شمال غربي ميدان جنب رستوران ناتلي داروخانه دلفراز77530936
تهرانداروخانه دکتر دهدشتي نژادتهران خ هفده شهريور جنوبي نبش کوچه تکلي پلاک 619-62155316253
تهرانداروخانه دکتر رادپورتهران خ ملاصدرا خ شيخ بهائي شمالي پ61 واحد188039914
تهراندراوخانه دکتر رجبيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيد يزدان سخايي (184غربي)،خيابان حجربن عدي،پ 286،ط همکف77881603
تهراندکتر رحيميتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيد شهرام سيري (2/176شرقي)،خيابان شهيد مهران سجده اي شمالي،پ 87،ط همکف77213275
تهرانداروخانه دکتر رضاييتهران يوسف آباد خ اسدآبادي نبش کوچه 60 پلاک 438 ساختمان تابان88218700
تهرانکاميار رمضانيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نبي اکرم،کوچه شهيد حسين اکبري،خيابان ش حجت الاسلام مهدي شاه آبادي،پ 113،ط همکف33082418
تهرانداروخانه پرچمتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ميدان امام حسين،کوچه شهيداحمدموسي خاني بختياري،خيابان هفده شهريور،پ 1888،ط همکف77504171
تهرانداروخامه روحانيتهران _ تهران _ شهرتهران _ شکوفه _ خيابان شکوفه _ خيابان ابن سينا پلاک 64 _ طبقه اول33678497
تهرانداروخانه دکتر روحيتهران،قرچک،مرکزي،شهر قرچک،قرچک،خيابان اصلي،بلوار امام خميني،پ 1942،ط همکف26125016
تهراندکتر ژاله روشن بختتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ميدان هرندي،کوچه شهيدمجتبي غرب دفتر،کوچه شهيداحمدمرادي،پ 60،ط اول55604236
تهرانداروخانه مدائنتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پيروزي،خيابان ش حجت الاسلام مهدي شاه آبادي،خيابان پيروزي،پ 702،ط همکف33335094
تهرانداروخانه زارعتهران - حکيميه - بلوار بهار - ابتداي بلوار بابائيان - روبروي بيمارستان سپيد - پلاک 8877307828
تهرانداروخانه دکتر زرزاتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ونک،بلوار نلسون ماندلا،خيابان شهيد محمد صانعي،پ -1،ط اول386087613
تهرانداروخانه زهديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان شهيد برادران محمدباقري،خيابان فرجام،پ 460،ساختمان اداري و تجاري خليج فارس،ط اول277498832
تهرانداروخانه دکتر آزاده زياريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهيد مطهري،خيابان سنايي،خيابان شهيد استاد مطهري،پ 362،ط دوم88308843
تهرانداروخانه سبا زعفرانيهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،زعفرانيه،خيابان يکتا،خيابان وليعصر (عج)،پ 2892،مجتمع تجاري زعفرانيه،ط همکف6222709990
تهرانداروخانه هجرتتهران _ تهران _ شهرتهران _ مسعوديه _ کوچه شيرازي _ خيابان ابومسلم خراساني پلاک 149 _ طبقه همکف33866048
تهرانداروخانه روزانه سيدالشهداتهران خ پانزده خرداد غربي کوچه بادامچي پلاک 8355801630
تهرانداروخانه دکتر شيدا سلمانيخيابان دولت ما بين چهارراه اختياريه و ديباجي پلاک 111 ساختمان 450غربي طبقه اول واحد جنوب شرقي22570996
تهرانداروخانه دکتر مهران سليمانيتهران خيابان آفريقا خ پديدار پلاک 6088888008
تهرانداروخانه سليميتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ميثم،خيابان شهيد محمد محمودي،خيابان شهيد سيدحسن ميرهاشمي،پ 57،ط همکف33736969
تهرانداروخانه آفريقاتهران _ تهران _ شهرتهران _ جردن _ خيابان مرواريد _ بلوار نلسون ماندلا پلاک -20 _ طبقه همکف22041414
تهرانداروخانه دكتر حكيم شرقتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،حکيميه تهرانپارس،کوچه معارف،کوچه بهشت 3،پ 46،ط همکف77316306
تهرانداروخانه دکتر سهيليتهران خ وليعصر خ توانير پلاک 6/249088640285
تهرانداروخانه دکتر شاهورديتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک والفجر _ خيابان دوم _ خيابان نهم پلاک 1 _ طبقه اول88608517
تهرانداروخانه دکتر شريفيانتهران خ شريعتي بالاتر از پل سيدخندان پلاک99022863822
تهرانشريفيانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،قنات کوثر،خيابان مسجد کوثر،خيابان ش برادران غفاري نطنزي(11مرکزي)،پ 2،ط همکفشرقي77384790
تهرانداروخانه دکتر شريفيانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک پرواز،خيابان رضوان،خيابان شهيد پيروز شفيعي،پ 33،ط اول22545460
تهرانداروخانه دکتر شعبانيتهران،قرچک،مرکزي،شهر قرچک،قرچک،بلوار امام خميني،خيابان شهيدمطهري (گوهردشت )،پ 186،ط دوم36141666
تهرانداروخانه دكتر شفيع زادهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،فلسطين شمالي،کوچه شهيد عتيقي نژاد(رهبان)،خيابان وليعصر،پ 1802،ساختمان اطباء،ط همکف288907973
تهرانداروخانه شكوهي زادهتهران _ قرچک _ شهرقرچک _ قرچک _ خيابان اصلي _ خيابان آزادگان پلاک 0 _ طبقه همکف36125181
تهرانداروخانه دکتر شکوهيتهران خ 20متري افسريه 15متري دوم پلاک32333147852
تهراندکتر شاهپور شماشيانتهران،شميرانات،مرکزي،شهر تجريش،کاشانک،خيابان شهيد عبدالحميد نصيرآبادي،خيابان شهيد محمدرضا پورابتهاج،پ 358،ط همکف26120739
تهرانداروخانه دکتر شيدادوستتهران بلوار کشاورز بين جمالزاده و کارگر ساختمان پزشکان بهار پلاک 34066595108
تهرانداروخانه دکتر شهره شيرزاديتهران خيابان قائم مقام فراهاني کوچه ششم پلاک2088524877
تهرانداروخانه آيتتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان شهيد فرامرز ابراهيم،خيابان شهيد دکتر آيت،پ 495،ط همکف77913178
تهرانداروخانه صادقيتهران،ورامين،مرکزي،شهر ورامين،ورامين،ميدان رازي،خيابان 15 خرداد،پ 395.001،ط همکف22823033
تهرانداروخانه ابن سيناتهران _ تهران _ شهرتهران _ هفت تير _ خيابان زهره _ خيابان شهيد دکتر مفتح پلاک 288 _ طبقه همکف88825577
تهرانداروخانه دکتر پروين صالحيتهرانپارس خيابان وفادار شرقي خيابان شهيد رجايي بين کوچه ششم غربي و خيابان پنج متري صاحب الزمان پلاک 10377394119
تهرانداروخانه صبورتهران _ تهران _ شهرتهران _ آب موتور _ کوچه شهيد جعفر قانع _ خيابان شهيد عليرضا کندي پلاک 30 _ طبقه همکف33174291
تهرانصدفتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نياوران،کوچه شهيد سعيد ناطقيان،خيابان شهيد دکتر باهنر،پ 38،ط اول22805763
تهرانداروخانه صفا ميرزاييتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پاسداران،کوچه پنجم،خيابان شهيد برادران پناهي نيا (گلزار)،پ 144.002،برج گلزار،ط همکف26317479
تهرانداروخانه طسوجتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،يوسف آباد،خيابان شصتم،خيابان سيدجمال الدين اسد آبادي،پ 432،س ماهان،ط همکف288052496
تهرانداروخانه دکتر طلائياننياوران خيابان دزاشيب خيابان نجابت جو تقاطع شهيد مقدسي نبش خيابان زماني پلاک 3422707052
تهرانداروخانه قلهكتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،قلهک،خيابان شهيد حميد صديق،خيابان دکتر علي شريعتي،پ 1362،ط همکف22263102
تهرانداروخانه دکتر عابدينخيابان وليعصر-خيابان شهيد فياضي(فرشته)-خيابان مريم غربي-نبش بن بست ياس-پلاک 31-مجتمع کوئين سنتر-طبقه زير همکف واحد27 تجاري22017472
تهرانداروخانه دكتر بابايي مقدمتهران _ تهران _ شهرتهران _ بي سيم _ کوچه شهيد حسن زاده _ خيابان شهيد حاج اسماعيل رضائي پلاک 557 _ طبقه همکف33022581
تهرانداروخانه دكتر برزيتهران،پاکدشت،مرکزي،شهر پاکدشت،(پاکدشت)،ميدان آزادگان،خيابان وليعصر ( عج )،پ 203،ط همکف36037533
تهرانکرم خانيتهران،ورامين،مرکزي،شهر ورامين،سيلو،بلوار شهيد باهنر،خيابان سيلو،پ 278،ط همکف36246699
تهرانداروخانه روميناجاده امام رضا شريف آباد خ ولايت فقيه مسجد امير المومنين درمانگاه مردم36174468
تهرانداروخانه دکتر علوي حسينيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کرمان شمالي،خيابان اردکاني،بن بست شهيد بهرام مهابادي پور،پ 55،ط زير زمين26141833
تهرانداروخانه دکتر علويانيخيابان پيروزي خ پنجم نيروهوايي فلکه اول پلاک3377983482
تهرانداروخانه دکتر فاتحيتهران خ دولت نبش بلوار کاوه ضلع شمال غربي تقاطع ساختمان پزشکان کاوه ورودي 2 واحد 36 ط همکف22579076
تهرانداروخانه فارستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نظام آباد جنوبي،خيابان شهيد مسعود مطلب نژاد،کوچه شهيد علي نظري،پ 6،ساختمان شمس،ط سوم7568131
تهرانداروخانه دکتر فخارتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيد ابوالفضل صياديان(214شرقي)،بلوار شهيد ناصر کاظمي (شاهد)،پ 406،ط همکف76680061
تهرانداروخانه دکتر فراذرتهرانپارس خ فرجام شرقي بين خ ذرين و آهني آمينه پلاک 5977885849
تهرانداروخانه دكتر فراهانيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،داوديه،خيابان دکتر علي شريعتي،خيابان شهيد مهندس اکبرمنظرنژاد،پ 60،ط همکف122856644
تهرانداروخانه فرشته خصلتپاکدشت خ شهيد مطهري بعد از پل کانال36030032
تهرانداروخانه دکتر فرسادتهران خ شريعتي بالاتر از ميرداماد جنب بانک شهر پلاک 118126712926
تهراندرمانگاه امام عليتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سه راه امين حضور،خيابان ري،کوچه بهرون،پ 4،ط همکف33511508
تهرانداروخانه اميدتهران _ تهران _ شهرتهران _ مجيديه شمالي _ خيابان شهيد مرتضي ميرزاعلي _ خيابان شهيد استاد حسن بنا پلاک 73 _ طبقه همکف22514777
تهرانداروخانه قنبريتهران،پاکدشت،مرکزي،فرون آباد،روستا قيامدشت،قيامدشت،کوچه هفتم،خيابان وليعصر ( عج )،پ 167،ط همکف33584939
تهرانداروخانه دكتر يوسفيورامين خ شهيد باهنر بعد ار خ كرماني جنب درمانگاه بزگمهر36279779
تهرانداروخانه دكتر بهشتيوحيديه ميدان تسليحات فاطمه غربي روبروي مسجد پ 577838429
تهرانكريمي زادهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مجيديه شمالي،خيابان شهيد استاد حسن بنا،بزرگراه رسالت،پ 1193،ساختمان پزشکان ياس،ط -1222512377
تهرانداروخانه محترم بنژامينتهران _ تهران _ شهرتهران _ نارمک _ خيابان شهيد اسماعيل افشاري _ خيابان دماوند پلاک 735 _ طبقه همکف77812030
تهرانداروخانه دكتر ليلا كنيتهران _ قرچک _ شهرقرچک _ باقرآباد _ کوچه شهيدعليزاده (نرگس 3) _ خيابان بسيج پلاک 193 _ طبقه همکف36133939
تهرانداروخانه کاشفي الاصلافسريه بيست متري افسريه بين 15 متري دوم و سوم پلاک28633146606
تهرانداروخانه کيانپارستهران _ تهران _ شهرتهران _ شهيد بهشتي _ خيابان ششم _ خيابان قائم مقام فراهاني پلاک 153 _ طبقه همکف88750879
تهرانداروخانه حکيميهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،حکيميه،کوچه گلريز 1/1،خيابان گلريز،پ 39،ط همکف77306878
تهرانكوه نورتهران _ تهران _ شهرتهران _ مجاهدين اسلام _ کوچه دکتر سنگ _ خيابان ايران پلاک 309 _ طبقه همکف33564941
تهراندکتر کتايون کياکجوريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بزرگراه رسالت،کوچه شانزدهم،خيابان خواجه عبداله انصاري،پ 22،ط اول22881527
تهرانداروخانه کيانتهران _ تهران _ شهرتهران _ امير آباد شمالي _ خيابان جانبازان انقلاب اسلامي _ خيابان شهيد نادرابراهيمي (17) پلاک 12 _ طبقه همکف88008788
تهرانداروخانه دکتر کيائيتهران خ جانبازان غربي يا گلبرگ غربي خ شهيد مدني جنوبي پايين تر از ايستگاه مترو فدک بين کوچه ساملن و بن بست شهيد محمد علي تفتي پلاک 115677694023
تهرانداروخانه دكتر لحميتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهرانپارس _ خيابان شهيد رسول آزاد (234 شرقي) _ بلوار شهيد جليل سيدعلي (استخر) پلاک 125 _ طبقه -177112780
تهرانداروخانه دکتر لنگريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،افسريه،خيابان شهيد کنگاوري (29)،خيابان شهيد عليرضا سوئيزي 15متري سوم،پ 406،ط همکف33223921
تهرانداروخانه مبارکيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ميرداماد،خيابان رودبارغربي،بلوار ميرداماد،پ 43،ط دوم522225271
تهرانداروخانه دكتر كلكتيشريعتي ابتداي ظفر داخل ساختمان پزشكان سبز22262030
تهرانداروخانه فرجامتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان 37،خيابان فرجام،پ 724،ط همکف77457579
تهرانداروخانه فرانس پاستورتهران _ تهران _ شهرتهران _ فلسطين شمالي _ خيابان فلسطين شمالي _ ميدان فلسطين پلاک 8 _ طبقه همکف88968361
تهرانداروخانه دکتر محمدپورتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،گرگان،کوچه قشقائي،خيابان شهيد سرتيپ نامجو،پ 577،ط اول77587367
تهرانداروخانه دکتر محمديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مجيديه شمالي،خيابان شهيد سيد مهدي درمنکي فراهاني،خيابان شهيد منصوري (شانزده متري دوم)،پ 116،ط همکف22511322
تهرانداروخانه ژابيزتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،قنات کوثر،خيابان سوم شرقي،بلوار مطهري،پ 57،ط همکف77363874
تهرانداروخانه رازيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ميدان وحدت اسلامي،خيابان وحدت اسلامي،بن بست رازي،پ 8،ط همکف88814144
تهرانداروخانه دكتر محمدي بنادکوکيتهران _ قرچک _ شهرقرچک _ زيباشهر _ خيابان اصلي _ خيابان شهيد بهشتي پلاک 117 _ طبقه همکف36157335
تهرانداروخانه دکتر مرحمتيتهران خ پيروزي خ پنجم نيرو هوايي بالاتر از فلکه دوم بين کوچه 33 و 3477485780
تهرانداروخانه مسلم آذرتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ونک،بزرگراه کردستان،خيابان ملاصدرا،پ 8،ساختمان پزشکان صدرا،ط پنجم988773201
تهرانداروخانه دکتر معاصرتهران _ تهران _ شهرتهران _ امير آباد شمالي _ کوچه شهيدان محمدحسن وغلامرضااکبري _ خيابان کارگر شمالي پلاک 1657 _ طبقه همکف88998035
تهرانداروخانه دکتر محمود رضا معتمديخيابان سي متري نيروي هوايي روبه روي مخابرات اممامت پلاک 18977479123
تهرانداروخاانه دكتر كرميتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهرانپارس _ خيابان شهيد محمد تهراني(بوستان11شرقي) _ خيابان شهيد جليل سيدعلي (استخر) پلاک 290 _ طبقه همکف77382081
تهرانداروخانه مغازه ايتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،زرگنده،خيابان شهيد سيامک شکرآبي،بن بست سرو،پ 1،ط اول122617894
تهرانداروخانه ملک فرتهران انتهاي بلوار کشاورز ما بين جمالزاده و دکتر قريب پلاک 135 کلينيک ويژه انتهاي طبقه همکف واحد شرقي داروخانه ملک فر66581551
تهرانداروخانه فردوسيتهران _ تهران _ شهرتهران _ فلسطين شمالي _ کوچه ميرهادي غربي _ ميدان جهاد پلاک 25 _ طبقه همکف88969669
تهرانداروخانه دكتر مساجديتهران _ تهران _ شهرتهران _ فلسطين شمالي _ ميدان جهاد _ خيابان شهيد بهرام مصيري (کامران) پلاک 40 _ طبقه همکف88903799
تهرانداروخانه جهان كودكتهران _ تهران _ شهرتهران _ ونک _ بلوار نلسون ماندلا _ خيابان شهيد حجت الاسلام حقاني پلاک 61 _ طبقه سوم88662489
تهرانداروخانه مهدويتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،فرمانيه،خيابان لادن،بلوار شهيد دکتر لواساني،پ 8،ط همکفشرقي22281650
تهرانداروخانه مهرآباديتهران _ تهران _ شهرتهران _ گلستان _ خيابان نبرد جنوبي _ خيابان دکتر مجيد بقائي(35متري وليعصر) پلاک 175 _ طبقه همکف33009700
تهرانداروخانه دکتر مهران فرتهران _ تهران _ شهرتهران _ حکيميه _ بلوار شهيد حسن خلعتبري (تلو) _ خيابان فرهنگ پلاک 39 _ طبقه همکف77006127
تهرانداروخانه دکتر مهر پوياتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،جمالزاده،بلوار کشاورز،بن بست کلداني،پ 2،ط دوم366906925
تهرانداروخانه شبانه روزي مشريهتهران _ تهران _ شهرتهران _ مشيريه _ ميدان ثامن الحجج _ خيابان شهيد برادارن مزيناني (صالحي ) پلاک 486 _ طبقه همکف33863928
تهرانداروخانه پارس نوينتهران،ورامين،مرکزي،شهر ورامين،سکينه بانو،خيابان سکينه بانو،کوچه شهيد حسين فهميده،پ 31،ط همکف36225727
تهرانداروخانه دکتر نامداريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،امير آباد شمالي،کوچه پنجم،کوچه پروانه،پ 4،س پزشکان چمران،ط همکف688635368
تهرانداروخانه ترمهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،توانير،خيابان وليعصر،کوچه چمن،پ 6،ط همکف88784544
تهرانداروخانه نعمتيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،هفده شهريور،خيابان هفده شهريورجنوبي،خيابان شهيد مجيد حداد عادل،پ 1،ط همکف33520467
تهرانداروخانه رادمنشتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،باغ فردوس،خيابان وليعصر،خيابان شهيد امير ابراهيم دربندي،پ -13،ط همکف22714662
تهرانداروخانه دکتر اسعد نوريتهران خ شريعتي بالاتر از ميرداماد پلاک 121522846257
تهرانداروخانه دکتر هدايتيتهران خ خاوران ايستگاه اميرسليماني خ شهيد انورزاده روبروي درمانگاه خيريه حضرت امام علي پلاک 9433008082
تهرانداروخانه دكتر همت خواهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نياوران،خيابان شهيد حجت اسلام دکتر باهنر،خيابان منظريه2،پ 21،ط همکفشرقي22824936
تهرانداروخانه دكتر هوشمندتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کشاورز،خيابان وليعصر،کوچه ارژنگ،پ 20،ط همکف88891534
تهرانداروخانه دكتر وثوقيتهران _ تهران _ شهرتهران _ بزرگراه رسالت _ کوچه شانزدهم _ خيابان خواجه عبداله انصاري پلاک 38 _ طبقه همکف22866499
تهرانداروخانه دکتر وفائيتهران خ کارگر شمالي پلاک172788225200
تهرانداروخانه دکتر خاوريخيابان نلسون ماندلا ناهيد شرقي پلاک 20 طبقه همکف واحد 2 غربي26202686
تهرانداروخانه درساتهران _ تهران _ شهرتهران _ جمالزاده شمالي _ خيابان سين دخت _ خيابان دکتر سيد حسين فاطمي پلاک 198 _ طبقه چهارم66944567
تهرانکلبه رنگ مو 101تهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،قنات کوثر،خيابان سوم شرقي،بلوار مطهري،پ 53،ط همکف77362373
تهراناخلاقيتهران _ تهران _ شهرتهران _ مروي _ خيابان ناصر خسرو _ ميدان شمس العماره پلاک 81 _ طبقه همکف33119374
تهرانفروشگاه اكبريتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهران نو _ خيابان 8 متري اول _ خيابان شهيد محسن اشراقي پلاک 84 _ طبقه همکف77696269
تهرانفروشگاه بهشتيتهران خ ناصرخسرو کوچه حاج نايب پلاک333927925
تهرانفروشگاه بيوکتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بازار،کوچه بازار بزرگ،کوچه اعتضاد،پ 0،ساختمان بازاردبي،ط -155618534
تهرانفروشگاه محمدخانيتهران _ تهران _ شهرتهران _ ناصر خسرو _ خيابان ناصر خسرو _ بن بست امامي پلاک 3 _ طبقه همکف33970206
تهرانارزان سراي کيشتهران _ تهران _ شهرتهران _ فرزانه _ خيابان شهيد احمد جعفرنژاد _ خيابان برادران شهيد شيردم پلاک 141 _ طبقه همکف33792092
تهرانارکيدهتهران _ تهران _ شهرتهران _ يوسف آباد _ خيابان سيدجمال الدين اسد آبادي _ خيابان وليعصر پلاک 1960 _ طبقه همکف88957455
تهرانفروشگاه 135خ 196 شرقي ابتداي خ 135 شمالي فروشگاه 13577780606
تهرانصدفتهران _ تهران _ شهرتهران _ مجيديه (تپه شمس آباد) _ خيابان شهيد ضابطي (کاج) _ خيابان شهيد کاظم موسوي (گلستان 5) پلاک 40 _ طبقه دوم22958134
تهرانصنديدناصرخسرو--كوچه مسجد نور پ 333976303
تهرانعلي عربخ ناصر خسرو بازارچه مروي پ15233909514
تهرانگالري نايستهران،پيشوا،پل حاجي. روبروي آزمايشگاه پيشوا36730521
تهرانفروشگاه جزيرهتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهرانپارس _ خيابان شهيد تابش لنگرودي _ خيابان تاگر پلاک 31 _ طبقه همکف77708534
تهرانآرايشي بهداشتي لوسيداتهران،پاکدشت،مرکزي،حصارامير،روستا خاتون آباد،(خاتون آباد)،کوچه شهيد اسماعيل پازوکي،کوچه شهيد علي اصغر صفري،پ 44،ط اول36462039
تهرانسرمهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،بزرگراه رسالت،خيابان شهيد دکتر آيت،پ 772،ط همکف77132844
تهران-تهران _ تهران _ شهرتهران _ ناصر خسرو _ کوچه خدابنده لو _ خيابان ناصر خسرو پلاک 223 _ طبقه همکف33976160
تهرانكيش كالاتهران،قرچک،مرکزي،شهر قرچک،قرچک،خيابان امام خميني،بلوار امام خميني،پ 177،پ مهدي،ط همکف36127497
تهرانداروخانه مركزي پاسدارانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پاسداران،خيابان بوستان هفتم،خيابان پاسداران،پ 265،ط همکف22588545
تهرانداروخانه ماهكتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهرانپارس _ خيابان شهيد سرهنگ عليدوستي (190غربي) _ خيابان حجربن عدي پلاک 324 _ طبقه اول77711777
تهرانداروخانه شبانه روزي دکتر بانيتهران _ ورامين _ شهرورامين _ مجتمع ادارات _ خيابان امير کبير _ خيابان کار پلاک 8 _ طبقه همکف36245678
تهرانداروخانه مركزي آزاديباقرآباد ميرزايي خ امام خميني كوچه ششم22130449
تهرانداروخانه دكترفرزانگانتهران _ ورامين _ شهرورامين _ خيرآباد _ خيابان اصلي خيرآباد _ خيابان تهران ورامين پلاک 0 _ طبقه همکف36233861
تهرانداروخانه دكتر احسان رضازادهتهران _ پاکدشت _ شهرپاکدشت _ (پاکدشت) _ کوچه شهداي صمديان _ خيابان شهيد مطهري پلاک 353 _ طبقه همکف36046444
تهرانداروخانه دکتر رفعتيتهران،قرچک،مرکزي،شهر قرچک،قرچک،بلوار امام خميني،خيابان محمدآباد (پاسدار)،پ 0،ط همکف36140865
تهرانداروخانه مركزي مامازندتهران _ پاکدشت _ شهرپاکدشت _ پاکدشت _ خيابان شاهد _ بلوار امام رضا (ع ) پلاک 335 _ طبقه اول36022223
تهرانداروخانه دکتر شجاعتهران _ قرچک _ شهرقرچک _ قرچک _ خيابان اصلي _ بلوار امام خميني پلاک 1834 _ طبقه اول36121504
تهرانداروخانه دکتر صديقيقرچک بعد از ميدان شهيد ستاري خ شاه آبادي جنب درمانگاه خيريه اميرالمومنين33126221
تهرانداروخانه قدستهران _ قرچک _ شهرقرچک _ قرچک _ خيابان محمدآباد (پاسدار) _ کوچه مهديه 18 پلاک 3 _ طبقه همکف36147865
تهرانداروخانه دكتر نصرتتهران،پاکدشت،مرکزي،شهر پاکدشت،(پاکدشت)،کوچه شهيد حسن قمي،خيابان شهيد مطهري،پ 130،ط همکف36026429
تهرانتجارت خلاق هدف(خانومي)کيلومتر 11 بزرگراه شهيد لشگري،خيابان سپاه اسلام،ساختمان خليج فارس88751137
تهرانرو بانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،گلستان،خيابان هوانيروز،خيابان برادران زينعلي ( کاج )،پ -5،ساختمان اداري کاج،ط دوم49761000
تهراننوانديشان گلشن سلامتيدفتر : مطهري بعد از چهارراه مفتح پلاک161/ انبار : شهرري باقر شهر بعد از شهر سنگ لاين کندرو روبروي مجتمع ميراژ درب مشکي بزرگ88542220
تهرانروباماتهران، شميرانات، تجريش، دارآباد، خيابان صحراي غربي، خيابان ابوالفضل صميع، طبقه همکف91001441
تهرانتجهيزات پزشکي مرکزي پرندتهران،رباط کريم،مرکزي،شهر شهرجديدپرند،پرند فاز2،خيابان ياس،خيابان ستاره،پ 60،ط همکف56796775
تهرانگالري اركيدهگلستان - بعد از فلكه اول روبروي داروخانه ارغوان - پلاك 12156320117
تهران-خيابان وليعصرخيابان سلطاني پلاک 6823576000
تهرانداروخانه ابراهيميتهران،رباط کريم،مرکزي،شهر شهرجديدپرند،پرند فاز2،خيابان کوهستان،خيابان ستاره،پ 82،ط همکف56792747
تهرانداروخانه دکتر ابراهيميتهران _ تهران _ شهرتهران _ کمالي _ کوچه ششم _ خيابان کمالي پلاک 47 _ طبقه همکف55422156
تهرانداروخانه دکتر ابطحيانپونک - بلوار سردار جنگل ضلع جنوب غربي بلوار ميرزا بابايي پ 4044412225
تهرانآذرينتهران،ري،مرکزي،شهر ري،سيزده آبان،خيابان شهيد حميد رضا زاده،کوچه شهيد مجمدعلي قاسمي دولت سرا،پ 49،ط همکف55001312
تهرانداروخانه اشراقيفلاح بيست متري ابوذر 10 متري بدخشان کمالي نبش ک حسني پ 12455174636
تهرانداروخانه دکتر اشعريينشهر ري ميدان حرم ح 24 متري پ 42955902152
تهرانداروخانه ااعظميسبزدشت - خ اصلي - نبش کوچه 10 متري مدرسه پ 1456314260
تهرانداروخانه شبانه روزي جمهوريخ جمهوري - نبش خ اسكندري66924593
تهرانداروخانه دکتر برخورداريشهرک غرب فاز 3 خ سيف خ8 پ10 داروخانه دکتر برخورداري88094396
تهرانداروخانه الهاميتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،انديشه،خيابان 12 متري قدس،کوچه نوبهارشرقي،پ 18،ط همکف444107775
تهرانداروخانه دکتر آرمان (امامي- محمدي پور)تهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کوي نصر،خيابان نصر،خيابان پانزدهم،پ 9،پاساژ بازارچه گيشا،ط همکف1588486503
تهرانداروخانه دكتر امير لطيفيتهران،بهارستان،بوستان،شهر نسيم شهر،نسيم شهر،خيابان جاده ساوه،خيابان امام خميني،پ 721.002،ط همکف56754888
تهرانمطب دکتر امينيتهرانسر خ هفتم ساختمان پارسه پ 42 طبقه اول واحد 244592368
تهرانداروخانه دكتر مير ترابيگلستان - بلوار اصلي - نرسيده به فلكه اول56320017
تهرانداروخانه انصاريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سعادت آباد،خيابان عبقري (دوم )،خيابان سعادت آباد،پ 191،ساختمان سام سير،ط منفي 126742959
تهرانداروخانه دکتر انصاريتهران _ تهران _ شهرتهران _ سعادت آباد _ خيابان 16 متري دوم _ خيابان 18 متري شهيد مطهري پلاک 18 _ طبقه همکف22085576
تهرانداروخانه نجاتتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مهرآباد جنوبي،کوچه شهيدمنوچهرجامه بزرگي،خيابان دانشگاه هوايي جنوبي،پ 81،ط همکف66698090
تهرانداروخانه ايزديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نعمت آباد،کوچه هجدهم،خيابان آيت اله طالقاني،پ 225،ط همکف55942248
تهرانداروخانه ايمانيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مهران،کوچه سهند،خيابان بهنام،پ 1،ط اول44978407
تهرانداروخانه ابن يمينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،دريان نو،خيابان شهيد فلاحت پور(دهم)،خيابان شهيد خليل ميکائيلي،پ 16،ط همکف66557086
تهرانداروخانه فيروزهنازي اباد خ رجايي ايستگاه ورزشگاه پلاک 50555181850
تهرانحميدرضا بخشيگلستان فلكه 2 ساختمان سعدي جنب شيريني فروش ريحان56747254
تهرانداروخانه شبانه روزي بينشستاري شمال- کوچه گلها - پ 2 داروخانه بينش44464425
تهرانداروخانه پرسپوليستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ستارخان،خيابان شهيد محمد کاشاني پور،خيابان ستارخان،پ -682،ط همکف44243211
تهرانداروخانه بيمارستان عرفان نيايشتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پونک شمالي،خيابان شادمهر،خيابان بهار،پ 17،پاساژ پروژه بيمارستان عرفان نيايش،ط اول44628859
تهرانداروخانه دكتر احمديرباط كريم - خ داود يه -جنب حمام قائم02294238990
تهرانداروخانه بهروزيتهران،ري،مرکزي،شهر ري،روشن،کوچه شهيد جواد مختارخان،خيابان شهيد مصطفي قدمي،پ 20،ط همکف55900403
تهرانداروخانه دکتر ثقفيسعادت آباد ميدان شهرداري خ بخشايش پلاک28 واحد222088593
تهرانداروخانه جعفرزادهتهران _ تهران _ شهرتهران _ خزانه بخارايي _ کوچه شهيد اله جاني _ خيابان شهيد محمد بخارايي پلاک 171 _ طبقه همکف55061653
تهرانداروخانه مركزي صالح آبادتهران _ ري _ شهرري _ شهرک رسالت _ کوچه شهيداکبرمعصومي _ خيابان صاحب الزمان ( عج ) پلاک 144 _ طبقه همکف55025472
تهرانداروخانه شبانه روزي جعفريتهران _ ري _ شهرباقر شهر _ باقرشهر جعفرآباد _ خيابان شهيد عزيزاله محمدي _ بلوار غدير پلاک 128 _ طبقه همکف55200329
تهرانداروخانه دکتر جعفريشهرک راه اهن -بلوار گلها - بالاتر از ميدان اتريش نبش بنفشه 11 پ 14244742460
تهرانداروخانه دکتر جلالي زادهخ شهداي کن نبش الغدير 1 پ 246118540
تهرانداروخانه جواديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،فلاح،خيابان شهيد عليرضا عيوض خاني،خيابان ابوذر،پ 384،ط همکف55705181
تهرانداروخانه دکتر جوديتهران _ تهران _ شهرتهران _ کوي نصر _ خيابان شهيد مهندس حميد صائمي _ خيابان نصر پلاک 280 _ طبقه همکف88262069
تهرانداروخانه حاجي محمدعليتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،باغ فيض،کوچه مسجد،خيابان شهيد ناطق نوري،پ 207،ط همکف44493910
تهرانداروخانه دكتر حاجيانتهران،بهارستان،بوستان،شهر نسيم شهر،حصارک پايين،خيابان جاده ساوه،خيابان شهيد باهنر،پ 0،ط همکف56388602
تهرانداروخانه دکتر حائري زادهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پونک،خيابان پارک،بلوار شهيدنعمت اله فلاح زاده (هميلا)،پ 34،ساختمان مهسا،ط دوم444447350
تهرانداروخانه حسينيتهران _ تهران _ شهرتهران _ شکوفه _ کوچه شهيد بهرام موسي زاده _ خيابان رحمان پلاک 219 _ طبقه همکف55825976
تهرانداروخانه دکتر حسينيبلوار کوهک -مجتمع طوبي پ 12 طبقه همکف واحد 1546791211
تهرانداروخانه دکتر ازيتا حسينيتهران قصرالدشت نبش خ هاشمي پ 44366830672
تهرانداروخانه شبانه روزي ساجديتهران،بهارستان،گلستان،شهر گلستان،گلستان،خيابان ش باهنرغربي،بلوار وليعصر شمالي،پ 82،ط همکف44450250
تهرانداروخانه حشکواييتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سازمان برنامه شمالي،خيابان لاله،خيابان دوم شرقي،پ 12،مجتمع آپادانا،ط اول144112989
تهرانداروخانه رباط کريمتهران،رباط کريم،مرکزي،شهر رباطکريم،رباط کريم،بلوار آزادگان،بن بست شهيد سيامک عالي مهر،پ 73،ط همکف56425659
تهرانداروخانه دکتر حيدريچهار ره لشکر - خ مخصموص روبروي بيمارستان لقمان حکيم پ 23555431592
تهرانداروخانه شفاتهران،ري،مرکزي،شهر ري،سيزده آبان،کوچه پشت بازارچه سيزده آبان،کوچه شهيد برادران فاتحي پيکاني،پ 59،ط همکف55002422
تهرانداروخانه دكتر نوادتهران،قدس،مرکزي،شهر قدس،ورد آورد،کوچه شهيد مجيد کماني،خيابان امام حسين،پ 75،ط همکف1323831786
تهرانداروخانه دکتر خدابندهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بهاران،خيابان دانش،خيابان طبيعت،پ 2،ط همکف44352916
تهرانداروخانه دکتر خردمندرباط کريم خ آزادگان نبش خ بهشتي پ 12856426691
تهرانداروخانه دكتر خرسندآيت الله كاشاني نبش خ گلستان داخل مجتمع پژشكان44082373
تهرانداروخانه خميس آبادياسلا مشهر خ مطهري ک 5 پ 756123657
تهرانداروخانه کيهانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کوي نصر،کوچه حبيب اله زاده،خيابان دوم،پ 23،ط همکف88277635
تهرانداروخانه پاستورتهران _ رباط کريم _ شهررباطکريم _ رباط کريم _ بلوار امام خميني(جاده ساوه) _ بلوار شهيد امير ملکي پلاک 0 _ طبقه همکف56429394
تهرانداروخانه مرکزي پرنداتوبان ساوهشهر جديد پرند فاز 2 خ آسمان خ مريم 594721731
تهرانداروخانه نيلوفرتهران _ تهران _ شهرتهران _ سعادت آباد _ بلوار سرو غربي _ خيابان شهيد وحيد رياضي بخشايش پلاک 30 _ طبقه -122075853
تهرانداروخانه ايراناتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پونک جنوبي،خيابان شهيد ميرزابابايي،بلوار عدل،پ 46،س پزشکان فتح،ط همکف344454235
تهرانداروخانه دهپورتهران _ تهران _ شهرتهران _ کميل _ خيابان رودکي _ خيابان کميل پلاک 195 _ طبقه همکف66838832
تهرانداروخانه دکتر دهقانپورسعادت آباد ميدان کاج خيابان سرو شرقي خيابان بهزاد نبش کوچه علي اکبر پلاک 1222135418
تهرانداروخانه دولت آباديدولت آباد - بلوارقدس - نبش خ 57- پ 133395458
تهرانداروخانه دکتر ذاکراتوبان شهيد لشکري بعد از پل ايران خودرو خ 49 نبش 3144184373
تهرانداروخانه دکتر رادپيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سازمان برنامه مرکزي،بلوار فردوس،خيابان سازمان برنامه مرکزي،پ 49،ط همکف144174530
تهرانداروخانه رايكانازي آباد - خيابان مدائن - كوچه بدلي گيو - پلاك 2555313000
تهرانداروخانه آيندهتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک قدس _ خيابان شهيد دکتر رحمان دادمان _ بلوار شهيد محسن فرحزادي پلاک 34 _ طبقه همکف88367187
تهرانداروخانه رکستهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پونک شمالي،خيابان آزاده،بزرگراه شهيد آيت اله اشرفي اصفهاني،پ 246،ط همکف44454500
تهرانداروخانه رحيميانتهران _ ري _ شهرباقر شهر _ (باقرشهر) _ ميدان جعفر آ باد _ بلوار الغدير پلاک 381 _ طبقه اول55207896
تهرانداروخانه شبانه روزي سماتهران،ري،مرکزي،شهر ري،دولت آباد،کوچه مسجد،خيابان شهيد محمد نجفي،پ 2،م گروه 5،ط همکف33743649
تهرانداروخانه محمديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بلورسازي،خيابان شهيد عباس امامي محرم،خيابان شهيدان حسني،پ 45،ط همکف55653068
تهرانداروخانه رسوليرباط کريم ابتداي بلوار ازادگان پ 456420024
تهرانداروخانه مهردادتهران _ تهران _ شهرتهران _ مختاري _ خيابان شهيدمهدي رجعتي _ خيابان مختاري پلاک 458 _ طبقه همکف55485377
تهرانداروخانه زارعيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سازمان آب،خيابان بهاران،بلوار محمد رسول زاده فرساد (شرقي)،پ 121،مجتمع پزشکي،ط اول44150352
تهراندكترزارعيتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهرانسر _ کوچه بابک بختياري نژاد _ بلوار تهرانسر پلاک 236 _ طبقه همکف44567584
تهرانداروخانه دكتر زرينتهران _ تهران _ شهرتهران _ صادقيه شمالي _ کوچه مژگان _ بلوار مرزداران پلاک 178 _ طبقه دوم44275680
تهرانداروخانه جواديهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،جواديه،کوچه شهيد نصرالهي،خيابان 20 متري جواديه،پ 386،ط همکف55666074
تهرانداروخانه دكتر زمرديتهران _ تهران _ شهرتهران _ فردوس _ خيابان شهيد محمدرضا علي حسيني _ بلوار فردوس پلاک 320 _ طبقه همکف44060306
تهرانداروخانه ساساتيانتهران،ري،آفتاب،خلازير،روستا مرتضي گرد،(مرتضي گرد)،کوچه وليعصر يکم،کوچه پيامبر اعظم،پ 80،ط همکف55194043
تهرانداروخانه تربيتتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ميدان راه آهن،خيابان کارگر جنوبي،کوچه شهيد سعيد استادزماني،پ 42،ط همکف55373206
تهرانداروخانه شبانه روزي جهان درمانتهران _ تهران _ شهرتهران _ پونک شمالي _ خيابان 12 متري پاک _ خيابان شهيد ميرزابابايي پلاک 73 _ طبقه همکف44405804
تهرانداروخانه دکتر شارقتهران،بهارستان،گلستان،شهر گلستان،سبز دشت،کوچه وليعصر،خيابان سبز دشت،پ 517،ط همکف56742782
تهرانداروخانه يادگارتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،جرجاني،کوچه مدرسه،خيابان شهيدبرادران فلاح،پ 220،ط همکف66698522
تهرانداروخانه يدالله شريفيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ابوذر،خيابان گلستان چهاردهم،بزرگراه شهيد آيت اله اشرفي اصفهاني،پ 60،ط همکف44308094
تهراندارخانه شفاورديشهرک ازادي بلوار امام خميني نبش خ نوذري مرکز خريد فرهاد پ9 داروخانه دکتر شفاوردي44557524
تهرانداروخانه دکتر شکريتهران- خاني اباد نو - شهرک شريعتي خ شهيد صمدي پ 11755541971
تهرانشهبازينسيم شهر- 12 متري سوم - پ 22956769575
تهرانداروخانه حکمت زرينتهران،ري،مرکزي،شهر ري،چهار راه دارابي،کوچه شهيد عبدالعظيم فرخي،خيابان شهيد محمد صمدي،پ 12،ط همکف55951362
تهرانبيمارستان بهمنشهرک غرب -خيابان ايران زمين-روبروي فرهنگسراي ابن سينا26204715
تهرانداروخانه دکتر شيخانتهران،رباط کريم،مرکزي،شهر رباطکريم،رباط کريم،خيابان شهيدمحسن نظربيگي دزفولي(گرجي،بلوار امام خميني (ج ساوه )،پ 758،ط اول56410085
تهرانداروخانه شير خورشيديتهران _ تهران _ شهرتهران _ اميريه _ کوچه شهيدان ابراهيم آبادي(باغ) _ خيابان ولي عصر پلاک 482 _ طبقه همکف55382144
تهرانداروخانه جلال آل احمدتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کوي نصر،خيابان فروزانفر،بزرگراه جلال آل احمد،پ 93،ط اول88283782
تهرانداروخانه آساتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،جنت آباد جنوبي،خيابان شهيد صفدر نظري،خيابان 18 متري شهيد باهنر،پ 350،س امير،ط همکف44046634
تهرانداروخانه صدريتهران _ تهران _ شهرتهران _ شکوفه _ خيابان 15متري بدر _ کوچه هفدهم شرقي پلاک 191 _ طبقه همکف55825870
تهرانداروخانه صفريخاني اباد - خ مهران - پ 188155821958
تهرانداروخانه صفريتهران _ بهارستان _ شهرگلستان _ گلستان _ کوچه قدير _ خيابان 24متري شهيد چمران پلاک 473 _ طبقه همکف56321919
تهرانداروخانه صمديانکيلومتر 4 جاده مخصوص کرج -بلوار شيشه مينا- شهرک ازادي شهرک فرهنگيان ابتداي شهرک بين مسجد امير المومنين و ساختمان پزشکان بهگران پ 154 طبقه همکف درب مستقل44588062
تهرانداروخاه صهبائيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،فردوس،خيابان عقيل،بزرگراه آيت اله کاشاني،پ 374،مجتمع البرز،ط اول644088191
تهرانداروخانه دکتر ضيائيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک مخابرات،خيابان مرحوم مهندس مهرداد عابدي،خيابان دانش،پ 30،ط اول22114674
تهرانطاهرخانيتهران _ تهران _ شهرتهران _ صادقيه _ بلوار شهداي صادقيه _ خيابان ستارخان پلاک 785 _ طبقه همکف44257156
تهرانداروخانه دكتر قهرمانيتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهرانسر _ خيابان شهيدسعيدطالبي _ بلوار لاله پلاک 114 _ طبقه همکف44528889
تهرانداروخانه ستارهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سعادت آباد،خيابان نبي اکرم،خيابان مديريت،پ 0،س پزشکان ستاره،ط همکف88691307
تهرانداروخانه ارغوان گلستانتهران،بهارستان،گلستان،شهر گلستان،گلستان.،کوچه شهدا،کوچه ش محمد برزگر،پ -77،ط اول56311117
تهرانداروخانه دکتر عسگريتهران - خ وليعصر- پايين تر از ميدان منيريه پ 77255365217
تهرانداروخانه دکترعطارستارخان - ضلع جنوب غربي فلکه اول صادقيه پ 4344286818
تهرانمطب دکتر عطائي فرتهران _ تهران _ شهرتهران _ سعادت آباد _ خيابان بهزاد _ بلوار سرو شرقي پلاک -165 _ طبقه همکف22094136
تهرانداروخانه دکتر علويفلکه دوم صادقيه آيت اله کاشاني خيابان بوستان يکم نبش گلستان يکم پلاک2144046908
تهرانداروخانه دکتر علوي نيکتهران،ري،مرکزي،شهر ري،دولت آباد،ميدان دوم دولت آباد،خيابان شهيد برادران اردستاني،پ 42،ط همکف33741796
تهرانداروخانه فارسيبلوار مرزداران - نرسيده به ناهيد پ 20444266643
تهرانداروخانه فخريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ابوذر،خيابان شهيد اعتماديان(گلستان سوم)،بزرگراه شهيد آيت اله اشرفي اصفهاني،پ 24،س پزشکان صادقيه،ط همکفشرقي44084563
تهرانداروخانه دکتر فراهانيخ اذربايجان - ح کارون پ 69266019445
تهرانداروخانه پور ضياءتهران،رباط کريم،مرکزي،شهر رباطکريم،رباط کريم،بلوار امام خميني(جاده ساوه)،بلوار شهيد امير ملکي،پ 0،ط همکف56423838
تهرانداروخانه دكتر فرزام فرخيابان آيت الله كاشاني انتهاي بلوار اباذر پلاك 1/1944044604
تهرانداروخانه پارس کيلينيکبزرگراه شيخ فضل الله نوري بالاتر از جلال آل احمد بعد از پل عابر پ788274338
تهرانداروخانه دکتر فلاح کهنشهرک اکباتان - بلوار نفيسي - روبروي مخابرات - برج سبز44666996
تهرانداروخانه بهارتهران _ تهران _ شهرتهران _ سعادت آباد _ خيابان شکوفه _ خيابان شهيد داود حسيني پلاک -28 _ طبقه همکف22079688
تهرانداروخانه آرمينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،علي آباد جنوبي،خيابان شهيد علي فلاحتي،خيابان شهيد برادران باستاني پور،پ 17،ط -155086784
تهرانداروخانه ائمه اطهارتهران،ري،مرکزي،شهر ري،دولت آباد،خيابان شهيد عباس عليزاده،خيابان شهيد برادران اردستاني،پ 41،ط همکف33770508
تهرانداروخانه دکتر قديريانتهران _ تهران _ شهرتهران _ سعادت آباد _ خيابان نهم شرقي _ خيابان سعادت آباد پلاک 76 _ طبقه همکف22069485
تهرانداروخانه دکتر قره باغيتهران،ري،مرکزي،شهر ري،شهرري،خيابان شهيد داوود پيلغوش،خيابان شهيد محمدعلي بيات(زکرياي رازي)،پ 367،ط همکف55913791
تهرانداروخانه دکتر قلعه نوئيتهران _ ري _ شهرکهريزک _ (کهريزک) _ بلوار غدير _ کوچه بوستان فرهنگ پلاک 2 _ طبقه همکف56522500
تهرانداروخانه قماشيرباط کريم - بلوار امام خميني ابتداب خ ملکي پ 1456420095
تهرانداروخانه دکتر قنبريخيابان نازي آباد خيابان مدائن ايستگاه برق کوچه شهيد خزائي پور پلاک 6.255354024
تهرانداروخانه قوامينتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهرانسر _ خيابان شهيد جعفر طهماسبي فرد _ بلوار لاله پلاک 2 _ طبقه همکف44538029
تهرانداروخانه كميلتهران _ تهران _ شهرتهران _ سي متري جي _ خيابان سي متري جي _ خيابان شهيدمحمدعسگري پلاک 52 _ طبقه همکف66621814
تهرانداروخانه دکتر حقيريتهران - اول جلال ال احمد بين بلوچستان و گيشا پ 4188267568
تهرانداروخانه نصرتفلکه دوم صادقيه - ضلع جنوب به غربي پ 2444030675
تهرانداروخانه کريميتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،مهديه،بلوار بسيج،خيابان مهديه،پ 257،ط همکف82227473
تهرانداروخانه کريمي نژادتهرانسر غربي - بلوار شاهد - خ بهشتي - نبش خ رجايي - پ 100 داروخانه کريمي نژاد44451091
تهرانداروخانه کريمي نژادتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهران شمالي،بلوار شهران،کوچه دوم،پ 4،ط اولشرقي44307660
تهرانداروخانه کنعانيتهران _ ري _ شهرري _ کوي ارشاد _ کوچه شهيد شعبان رستمي فر _ خيابان کميل پلاک 155 _ طبقه همکف55901240
تهرانداروخانه سپيدارتهران _ تهران _ شهرتهران _ فردوس _ خيابان شهيد ابراهيمي پوربسايي جنوبي _ کوچه دوازدهم پلاک 1 _ طبقه همکف44060204
تهرانداروخانه کلانتريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،خليج شمالي،کوچه شهيد خسرو تقوي،خيابان خليج فارس،پ 407،ساختمان پاسارگاد،ط همکف66181840
تهرانداروخانه کلهرتهران،قدس،مرکزي،شهر قدس،ورد آورد،کوچه شهيد مجيد کماني،خيابان امام حسين،پ 27،ط همکف44985047
تهرانداروخانه دکتر کوشاپورتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک شريعتي،کوچه شهيد مرتضي ارداني (34)،خيابان مهران،پ 32،ط همکف55852705
تهرانداروخانه گرجيتهران،رباط کريم،مرکزي،شهر شهرجديدپرند،پرند فاز 5،بلوار شهيد رستگار،خيابان امام رضا،پ 0،ط همکف56944893
تهرانداروخانه لهرابيانبزرگراه چراغي - نبش خ مهران جنوبي پ 7555827095
تهرانداروخانه اميريهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،اميريه،خيابان شهيدبرادران پيران عقل،بن بست پاسدار -بن يکم،پ 11،بلوک 2،ط چهارم4455381020
تهرانداروخانه مديريتتهران _ تهران _ شهرتهران _ سعادت آباد _ خيابان علامه طباطبائي جنوبي _ خيابان مديريت پلاک 15 _ طبقه اول88680177
تهرانداروخانة دكتر محمديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک شريعتي،خيابان مهران،خيابان بيست متري ابوريحان،پ 204،ط همکف55826647
تهرانداروخانه دكتر معصومه محمديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،صادقيه،خيابان 24 متري خسرو شمالي،خيابان ستارخان،پ 585،ط همکف44229793
تهرانداروخانه انوريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،آذربايجان،کوچه شهيداحمدجوانبخش،خيابان آذربايجان،پ 366،ط همکف66935750
تهرانداروخانه مخبر(شعبه 2)تهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،باغ فيض،خيابان هجرت،خيابان پيامبر،پ 0،مجتمع فرهنگي و تجاري کوروش،ط سوم19644971476
تهرانداروخانه دکتر مستوفي زادهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،گلچين،کوچه شهيدحسين ازبکي،خيابان شهيد عليرضا عيوض خاني،پ 179،ط همکف55705554
تهرانداروخانه مسيبيتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،قائميه،خيابان شهيد رضايي،کوچه 27شهيدسلام اله عليپور،پ -129.001،ط همکف56476868
تهرانداروخانه شفايابتهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک مخابرات _ کوچه يکم _ بلوار پيام پلاک 1 _ طبقه اول22113316
تهرانداروخانه گلايولتهران _ ري _ شهرري _ جاده قم _ کوچه شهيد ابوالفضل ضميري _ کوچه شهيد برادران پلاک 20 _ طبقه اول55963582
تهرانداروخانه دکتر معتمديرباط کريم - بلوار امام خميني روبروي خ بخشداري پ 494 داروخانه دکتر معتمدي56429627
تهرانداروخانه دکتر مغانلوتهران،بهارستان،بوستان،شهر نسيم شهر،نسيم شهر،کوچه شبنم،خيابان امام خميني،پ 348،ط همکف56753353
تهرانداروخانه پارستهران _ تهران _ شهرتهران _ شهرک ولي عصر _ کوچه هجدهم _ خيابان شهيدان سليمان ومحمدآقايي پلاک 435 _ طبقه همکف66200658
تهرانداروخانه مهرزادتهران،رباط کريم،مرکزي،منجيل آباد،آبادي پادگان33 نوحه،پادگان پرندک،جاده شهريار،خيابان پادگان نوحه 23،پ 0،ط همکف56668404
تهرانداروخانه امام خمينيرباط كريم - بلوار امام خميني - جنب بانك تجارت -پلاك70056425775
تهرانداروخانه افق طلاييتهران _ تهران _ شهرتهران _ فلاح _ خيابان ابوذر _ ميدان ابوذر پلاک 6 _ طبقه همکف55709517
تهرانداروخانه دكتر موسويتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک ژاندارمري،خيابان ايثار،بلوار مرزداران،پ 154،ط -144223531
تهرانداروخانه عمادنازي اباد خ اکبر مشهدي بعد از کوي پ 269 ph عماد55079371
تهرانداروخانه نادريتهران _ تهران _ شهرتهران _ استادمعين _ خيابان طوس _ بلوار استادمعين پلاک 119 _ طبقه همکف66002812
تهرانداروخانه هيربدتهران _ تهران _ شهرتهران _ جواديه _ کوچه شهيد صمد صفياري (5 ) _ خيابان 20 متري جواديه پلاک 522 _ طبقه -155670155
تهرانداروخانه دکتر نجفينسيم شهر - بلوار امام خميني - خ سوم کوچه قنبري پ 1956750331
تهرانداروخانه دکترنصيري فرحيافت آباد - ميدان معلم -خ تختي پ 2266655589
تهرانداروخانه دكتر نظيريتهران _ تهران _ شهرتهران _ انديشه _ کوچه شهيد محمدرضانادربيگي(پامچال) _ خيابان شهيد مرادي پلاک 4 _ طبقه همکف44112021
تهرانداروخانه انوشيروانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کميل،خيابان جيحون،خيابان کميل،پ 603،ط همکف66866077
تهرانداروخانه دکتر نوريجنت اباد نرسيده ب بزرگراه ايرانپارس نبش کوچه نسترن 2 پ 144420407
تهرانداروخانه فاطميتهران _ تهران _ شهرتهران _ جواديه _ کوچه شهيد يحيي احمدي نسب _ خيابان 20 متري جواديه پلاک 371 _ طبقه همکف55648238
تهرانداروخانه دکتر نيکو فردتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،خاني آبادنو،خيابان شهرداري،خيابان شهيد سرهنگ احمد نصيرزاده،پ 26،ط همکف55003500
تهرانداروخانه اسماعيليتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک شهيد باقري،خيابان گلستان چهارم،خيابان گلستان،پ 0،م تجاري زيتون،ط اول244731443
تهرانداروخانه دکتر هاشمي ياريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شکوفه،خيابان احد،خيابان شکوفه،پ 234،س پزشکان شفاء،ط اول55844646
تهرانداروخانه هراندهتهران- خ جمهوري بين خ فلسيطن و ولي عصر پ 97066988276
تهرانداروخانه صدف تهرانسرتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانسر،کوچه 15 متري يکم،کوچه 30 شهيد سعيد آشوري،پ 67،ساختمان ارديبهشت،ط اول44531094
تهرانداروخانه دكتر نارونتهران _ تهران _ شهرتهران _ سازمان برنامه مرکزي _ خيابان ورزي شمالي _ بلوار فردوس پلاک 415 _ طبقه اول44133500
تهرانداروخانه دکتر ولائي زارعتهران _ اسلامشهر _ شهراسلامشهر _ اسلام شهر _ کوچه 24 ش ابراهيم باشي _ خيابان کاشاني پلاک 336 _ طبقه همکف56125486
تهرانداروخانه دکتر ولي زادهتهرانسر - بلوار شاهد شرقي ( نيلوفر ) خ طالبي جنوبي پ 3 دومين واحد تجاري44557429
تهرانداروخانه دکتر ولي زادهرباط کريم- خ شهدا - نبش شاهد 22 پ 20456411655
تهرانداروخانه يزدانيپرند فاز2 ميدان استقلال بلوار جمهوري نبش خيابان - روبه روي مخابرات56218474
تهرانلالهجنت آباد بلوار لاله پلاک 2522222222
تهرانخرازي امينيتهران _ تهران _ شهرتهران _ کمالي _ خيابان شهيد مجيد علي تبريزي _ خيابان شهيد داود محبوب مجاز پلاک 99 _ طبقه همکف55404399
تهرانفروشگاه سامانتهران _ قدس _ شهرقدس _ ويلا شهر _ خيابان ش محمدعاشوري رود پشتي(ک نهم) _ کوچه ياس 1 پلاک 19 _ طبقه همکف44198147
تهرانبختياري جوتهران - خ هاشمي - پلاک 70966856432
تهرانگالري نوراپرند فاز 4 خ 29 اسفندروبه روي پارک باران پ 556623585
تهرانخلجسعادت اباد صرافان شمالي کوچه 19 شمالي پ 19 واحد 222137142
تهرانونوستهران _ تهران _ شهرتهران _ کوهک _ خيابان نسيم 16 شرقي _ بلوار برادران شهيد علي مراديان پلاک 0 _ طبقه همکف46086315
تهرانفروشگاه رشنوتهران،رباط کريم،مرکزي،شهر شهرجديدپرند،پرند فاز2،خيابان کوهستان،خيابان پونه،پ 0،بلوک A ورودي 2،ط پنجم12556217139
تهرانحسيننسيم شهر اسماعيل آباد روبروي امامزاده حسن خيابان شهيد قاسمي43526698
تهرانفروشگاه حسينتهران،شهريار،مرکزي،شهر باغستان،گلگون،خيابان 3شرقي،بلوار ميلاد جنوبي،پ 1،ط همکف65611002
تهرانپائيزانگلستان خ شهيد قبادي نبش كوچه اول پلاك 4256318389
تهرانمطب دکتر عامري حيدريچهار دانگه خ هيدخ گلستان اول پ 25 مطب دکتر حيدري55250324
تهرانفروشگاه سپهرشهرک اورين - بلوار اصلي - نبش خ شهيد نقابي - پ 156573438
تهرانمحمديشهرک اورين خيابان کازراني کوچه پنجم لاله پلاک 256570161
تهرانگالري تانيانصالح آباد- 16 متري شهدا شرقي- روبروي داروخانه شبانه روزي- پ556628058
تهرانسايت بيوتي کدتهران - خيايان نلسون ماندلا - خيابان سلطاني - پلاک 6823576201
تهرانفروشگاه بيوتي کد کوروش2تهران-تهران مرکزي -شهرتهران-باغ فيض-خيابان هجرت-خيابان پيامبر-مجتمع فرهنگي و تجاري کوروش ط7ش44971320
تهران-تهران - کيلومتر 4 جاده قديم کرج - بين فتح 5 و 7 - انبار پناه - انبار تيماپ88103615
تهران-تهران - بين فلکه دوم و سوم تهرانپارس -خيابان حجربن عدي- مجتمع تجاري سي وان - طبقه اول - بيوتي کد23576000
تهرانبيوتي کدخيابان وليعصر-کوچه سلطاني-پلاک6823576200
تهراندفتر مرکزيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،وليعصر،خيابان وليعصر،خيابان سايه،پ 68،ط اول123576000
تهران-تهران - خيابان وزراء - خيابان هفتم - پلاک 641461000
تهرانشركت گلپخش اولتهران - بالاتر از ميدان ونک - خيابان خدامي - نرسيده به تقاطع آفتاب - پلاک 95 - گلپخش اول42418000
سمنانمهدي باقرپورسمنان شاهرود خيبابان زينبيه - زينبيه 14 بن بست دوم پلاک 9 جنب حوزه علميه خواهران32348228
سيستان و بلوچستان-زاهدان - ميدان خيام - کلينيک تخصصي پوست سيما طب33413094
خوزستانساسانخوزستان،آبادان،مرکزي،شهر آبادان،اميري،خيابان فرعي 2،خيابان بازار روز،پ 54،ط اول53223199
خوزستانداروخانه بو عليآبادان-چهار راه اميري-داروخانه بو علي52222644
خوزستانداروخانهآبادان-خ اميري به جاي داروخانه دکتر اعتماد44426311
خوزستانداروخانهآبادان-في ء-داروخانه بيمارستان طالقاني36985764
خوزستانداروخانهآبادان-خ اميري-نبش خ کاشاني22223356
خوزستانداروخانه دکتر راحله شاميآبادان خيابان اميري نبش پاساژ53220292
خوزستانشاديآبادان خيابان اميرکبير پاساژ کويتي ها راهرواصلي53223023
خوزستانلبخند آبيآبادان-احمد آباد-لين يک اصلي-جنب بانک ملت شمالي34438225
خوزستانروژينآبادان چهار راه امام بلوار گمرک مجتمع برليان پ 5353354530
خوزستانيلداآبادان - خ امام انتهاي بازار پارچه فروشان پاساژ ديا غرفه 1853323717
خوزستانسياه و سفيداميديه شهرک مطهري خ 22 بهمن نبش شهريور 333223205
خوزستان-اهواز-خيابان نادري-جنب پاساژ کارون-پاساژ حسني22219669
خوزستانداروخانه دکتر اردشيرزادهاهواز - گلستان خيابان فروردين بين آذر و بوستان پلاک 2033720236
خوزستانداروخانه اکبري بيرگانيخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،آزادشهر،خيابان دوم آزادشهر،بلوار امام خميني،پ 72،ط همکف35542181
خوزستاندکتر سيمين پيرمرادياهواز- کيانپارس مجتمع تشريفات طبقه نهم33920116
خوزستانداروخانه حسين زادهخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،کوي کيانپارس،خيابان ارديبهشت،بلوار توحيد [ پهلوان ]،پ 49،ط همکف88888888
خوزستانداروخانه دکتر حشمتيخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،سلمان فارسي،خيابان شهيد موسوي،خيابان سلمان فارسي،پ 0،مجتمع تجاري کارون،ط زير زمين111032239190
خوزستانداروخانه دکتر حياتياهواز کيانپارس-خيابان اصلي کيانپارس نبش خيابان 10 غربي33385361
خوزستانداروخانه شعلهاهواز-زيتون کارمندي-فلکه چيتا-خ حجت34444018
خوزستانداروخانه باب المراداهواز-کيانپارس-خ 6غربي-مجتمع ايران نگين33795727
خوزستانداروخانه سلامتاهواز-خ نادري - نبش خ مسلم - جنب پاساژ آرين32233977
خوزستانداروخانه دکتر رحمانياهواز کيانپارس خيابان اسفند شرقي تقاطع ارديبهشت مجتمع آپادانا پلاک 2533731387
خوزستانداروخانه روانشادياهواز مسير تصفيه نيشکر خيابان اصلي روستاي گبير2 نبش کوچه لاله پلاک 734405790
خوزستاندکتر سجادياهواز کيانپارس خ 16 غربي فاز اول33385727
خوزستانداروخانه دکتر سعيديخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،کوي کيانپارس،بلوار شهيد چمران،خيابان سيزدهم غربي،پ 0،ط همکف33381004
خوزستان-خوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،کيانپارس،خيابان ايدون،خيابان پانزدهم غربي ( شهيد اسکندري )،پ 0،مجتمع ارغوان،ط همکف33384111
خوزستانداروخانه دکتر فرخيخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،کوي زيتون کارمندي،خيابان شهيد بندر،خيابان زيتون،پ 81،ط همکف34493113
خوزستان-خوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،سپيدار،بلوار ايمان،خيابان 2،پ 36،ط سوم32277358
خوزستانداروخانهاهواز-سپيدار-سه راه باهنر32272367
خوزستانداروخانه قوچانياهواز کيانپارس خيابان شهيد چمران بين خيابان 3 و 4 غربي پلاک 533388821
خوزستانداروخانهاهواز-خيابان سعدي-جنوبي-روبروي پاساژ پرديس-داروخانه دکتر کلانتري22223129
خوزستاندکتر مرادياهواز خ اصلي نادري نبش خيابان کتانباف جنوبي مجتمع پزشکي تخصصي سينا پلاک 2632238203
خوزستان-خوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،کوي گلستان،خيابان فروردين،خيابان دي،پ 0،ط همکف33219431
خوزستانداروخانه دکتر ياقوتيخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،کوي نهضت آباد،ميدان بزرگ اول،خيابان صاحب،پ 39،ط همکف33330942
خوزستانشاهرخاهواز-خيابان نادري -پاساژ حزباوي32217062
خوزستانمهراناهواز-کيانپارس- بين 1 و 2 کيانپارس-جنب پلاسکو33911810
خوزستانايگدرخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،کوي انقلاب،خيابان جلالي،خيابان هاتف ( کيان )،پ 0،ط همکف33723894
خوزستانحاتميخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،ملي راه،خيابان فردوسي،ميدان سنگر،پ 239،پاساژ مرکز خريد زيتون،ط سوم12034456351
خوزستانآفتاباهواز کيانپارس پاساژ امام رضا پلاک 2533911898
خوزستاننيکااهواز زيتون خ اصلي بين فيروز نو و فيلسوف پاساژ گل34452794
خوزستان711اهواز خشايار خيابان شيخ بها بين جلالي و طلوع پلاک 8233775515
خوزستانسواريخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،کوي انقلاب،خيابان شهيد مختاري،خيابان 17 شهريور،پ 216،ط همکف33772625
خوزستانفروشگاه سيباهواز کيان آباد خيابان وهابي بين خيابان 7 و 8 کيانپارس پلاک 4233905552
خوزستاناشکاناهواز-کيانپارس بازار مرکزي پ133386257
خوزستانرويااهواز-باهنر-صد دستگاه-منازل ترابري شرکت نفت-خ يک-پ136323896
خوزستانطاهرياهواز-خ امام-پاساژ عياري-طبقه دوم-222979822222425
خوزستانکامراناهواز کيانپارس خيابان 6 غربي فاز 2 ساختمان پارسا واحد 11 پلاک 11634163305
خوزستانبهارلواهواز-خ امام پاساژ اميني آقاي علي نيا32216309
خوزستاننسيماهواز-خ طالقاني-نبش سي متري22223845
خوزستان-اهواز خ امام نبش پاساژ اميني22218933
خوزستانآزادياهواز زيتون کارمندي خ اصلي بين هدايت و زهرابي34493464
خوزستانمهديخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،پاداد شهر،خيابان شهيد هواشمي،خيابان امام خميني،پ 1149،ط همکف35222264
خوزستانشبنماهواز خ امام پاساژ عادليان طبقه زيرين32212682
خوزستانساماهواز-کيان پارس بازار مرکزي طبقه همکف33386165
خوزستانمحمدخوزستان - اهواز -فاز 2 پادادشهر خيابان 3 پلاک 7235513736
خوزستانسهرابخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،سلطان منش،خيابان نبو ت،خيابان 29 اسفند،پ 48،ط همکف32267448
خوزستانداروخانه دکتر احمديخوزستان ايذه خيابان حافظ جنوبي روبروي مصلا پلاک 543647374
خوزستانداروخانه دکتر غنچهخوزستان،ايذه،مرکزي،شهر ايذه،پارک شهرداري،خيابان فرهنگ،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف43623228
خوزستانداروخانه دکتر قريشونديايذه خيابان امام خميني داروخانه دکتر قريشوندي43626303
خوزستانرزايذه-خ امام-روبروي داروخانه شبانه روزي پاستور25223162
خوزستانميرخشايذه-خ امام-پاساژ گلشن25242864
خوزستانارکيدهباغملک-قلعه تل-خ شهيد زکوي32665858
خوزستانداروخانه دکتر تاج مالماهشهر خيابان منتظري کوچه مصطفي خميني پلاک 2052350294
خوزستانداروخانهماهشهر-خ منتظري22324305
خوزستانداروخانهماهشهر-خ منتظري-روبروي دارو خانه دکتر رضا پور52363465
خوزستانداروخانه دکتر ماهريماهشهر خ منتظري جاي سابق درمانگاه شهيد عموري52321089
خوزستانعتيقيخوزستان،بندرماهشهر،مرکزي،شهر بندرماهشهر،ناحيه صنعتي،خيابان بانک صادرات،خيابان پتروشيمي شيراز،پ 0،پاساژ سيتي سنتر،ط همکف1852346158
خوزستانهستي 2بهبهان خ عدالت نبش پاساژ احترامي22225425
خوزستانيوسفيخوزستان،بهبهان،مرکزي،شهر بهبهان،حضرت قائم،کوچه شهيدتروشه،بن بست شهيدتروشه،پ 15،ط همکف53338185
خوزستانداروخانه حاتم زادهخرمشهر چهل متري بلوار شهيد مطهري نرسيده به فلکه الله کوچه ريحان53524818
خوزستانداروخانهخرمشهر-فلکه الله-اول خ نقدي44224011
خوزستانداروخانهخرمشهر-فلکه فرمانداري-جنب بيمارستان وليعصر44242477
خوزستانداروخانه امام رضا(ع)خرمشهر-40متري-روبروي منزل امام جمعه44211044
خوزستانداروخانه دکتر احسان پوردزفول-خ آفرينش-بين شريعتي و طالقاني-روبروي خ عدل52245011
خوزستانال سعدخوزستان،رامهرمز،مرکزي،شهر رامهرمز،سپاه پاسداران،خيابان پاسداران،خيابان ابوذر،پ 0،ط همکف43521643
خوزستانپرديسشادگان خ امام خميني روبروي بانک سپه مرکزي پلاک 2033885221
خوزستانداروخانهشوشتر-خ شهيد رجايي غربي-نبش کوچه والفجر-0612622838856228388
خوزستانداروخانهشوشتر-خ طالقاني بعد از داروخانه ي سهرابي-جنب آزمايشگاه دکتر لبيب زاده36262554
خوزستانداروخانه مرکزي شهرشوشتر-چهار راه امام-جنب مسجد حضرت رسول-
خوزستانداروخانهشوشتر-خ شهيد رجايي-ضلع غربي-جنب بانک رفاه36224221
خوزستانداروخانه دکتر مشتاقيشوشتر-شهرک شرافت-بلوار امام خميني26221152
خوزستانعطاري حقيقتشوشتر خ طالقاني بازار عطاران جنب بهره ساز36558421
خوزستاندناکشوشتر-خ امام-ضلع شرقي-روبروي بانک تجارت-جنب درمانگاه بيمه سابق-مجتمع تجاري شمال نسب26210059
خوزستانتکشوشتر کوي نيرو بين خ 10و11 غربي46336400
خوزستانداروخانه امام رضا (شبانه روزي)گتوند-خ جمهوري بالاتراز بانک ملي32225621
خوزستانداروخانهگتوند-خ استقلال-جنب قرض الحسنه امام صادق36322686
خوزستاناسديخوزستان،گتوند،مرکزي،شهر گتوند،گتوند،بلوار کمربندي،خيابان استقلال،پ 0،ط همکف36324701
خوزستانآنتيکگتوند خ استقلال پاساژ صادقي36321652
خوزستانماتيکخوزستان،گتوند،مرکزي،شهر گتوند،سه ريکه،خيابان آزادي،خيابان استقلال،پ 0،ط همکف33341020
خوزستانخزانلالي-خ شهيد بهشتي52212550
خوزستانمهتابلالي-بلوار امام-جنب بانک ملي-پاساژ ميعاد33652456
خوزستانصمصاميلالي فلکه باشگاه جنب داروخانه43264407
خوزستانداروخانهمسجد سليمان-خ آزادي-کوچه پزشکان22225421
خوزستانسالارخوزستان،مسجدسليمان،مرکزي،شهر مسجدسليمان،پشت برج،خيابان اصلي،کوچه سوپرمارکت موسوي،پ 0،ط همکف43228283
خوزستان-خوزستان،مسجدسليمان،مرکزي،شهر مسجدسليمان،نمره يک،کوچه ساندويچ فروشي صفري،خيابان ميهن تور،پ 0،ط همکف43224189
خوزستانشقايقمسجدسليمان خيابان آزادي جنب فروشگاه احمد43222212
خوزستانداروخانه دکتر شوريجهخوزستان،هنديجان،مرکزي،شهر هنديجان،هنديجان جنوبي،کوچه بلال 5،بن بست ((مهرافروز))،پ 0،ط همکف52575611
خوزستانسلامتهنديجان شمالي-خ بسيج-جنب عکاسي ساحل-0916352627052572530
خوزستانآپاداناهنديجان شمالي-خ بسيج-پاساژ جوانان-روبروي بانک ملت52576664
بوشهرگالري آيديناهرم-خيابان مطهري-روبروي کشتار مرغ روز-پلاک1235225519
بوشهرداروخانه دکتررضاييبوشهر،دشتستان،مرکزي،شهر برازجان،کوي شاه حسيني،ميدان 17 شهريور،خيابان شهيد چمران،پ 0،ط همکف34259167
بوشهرداروخانه شبانه روزي دکترکلانتريبرازجان-خيابان چمران34227500
بوشهرفروشگاه قاسميبوشهر،دشتي،کاکي،شهر کاکي،بازار،خيابان امام خميني،کوچه بازار،پ 0،ط همکف35312296
بوشهرداروخانه دکتر قاسميدير-بردخون-خيابان امام-روبروي مسجد جامع35456679
بوشهرآرايشي بيس ماي 2بردخون-خيابان اصلي-روبه روي بانک صادرات-پلاک142535312567
بوشهرداروخانه دکترمظفريگناوه خيابان امام33123637
بوشهرگالري آرشيدابوشهر،گناوه،مرکزي،شهر بندرگناوه،بازار،کوچه ((حصاري))،کوچه ((1امام خميني))،پ 121،پاساژ جمالزاده،ط همکف33131193
بوشهرداروخانه دکتراسکندريبوشهر،بوشهر،مرکزي،شهر بوشهر،مدرس،کوچه سيدالشهدا،کوچه عرفان 24،پ 0،ط همکف33548957
بوشهرداروخانه دکترآهنگيبوشهر خيابان امام خميني روبروي بسيج مرکزي33535734
بوشهرداروخانه دکتربهمنشبوشهر خيابان امام جنب استانداري33534647
بوشهرداروخانه شفاءبوشهر-ميدان امام-جنب شيريني سراي دلفين33534421
بوشهرداروخانه دکتررشيديبوشهر خيابان سنگي بالاترازمسجد توحيد33322758
بوشهرداروخانه دکتر غريبيبوشهر،بوشهر،مرکزي،شهر بوشهر،عاشوري،خيابان شهيد عاشوري،خيابان رئيسعلي دلواري،پ 0،ط همکف33446681
بوشهرکالاپزشکي سينابوشهر،بوشهر،مرکزي،شهر بوشهر،بيسيم،خيابان شهيد بهشتي،ميدان امام خميني،پ 0،ط همکف33535266
بوشهرداروخانه دکتر ابراهيميبوشهر،جم،مرکزي،جم،روستا بهر باغ،تست1،کوچه حضرت رضا،کوچه شاهيني،پ 2،ط همکف37622245
بوشهرداروخانه شبانه روزي دكتر پيمانيجم -خيابان ساحلي -مقابل داروخانه رازي-پلاک21977622819
بوشهرداروخانه دکتر پنداربوشهر،دشتي،مرکزي،شهر خورموج،اصلي،خيابان شهيدفرشادفر،خيابان شهيد مطهري،پ 0،ط همکف35324783
بوشهرايماندارخورموج جنب پاساژ الغدير روبروي کادوئي عاشوري35320681
بوشهرداروخانه دکترآذري کياعسلويه خيابان مسجدجامع داروخانه دکتر آذري کيا37266737
فارسداروخانه دکتر ابراهيميآباده خيابان امام روبروي اداره پست44335302
فارسداروخانه دکتر توکليآباده خيابان امام ميدان بسيج روبروي کلانتري 1244340178
فارسداروخانه دکتر بو عليآباده44334415
فارسداروخانه دکتررزم ديدهآباده-خ امام-جنب بانک رفاه44361300
فارسداروخانه دکتر عظيميفارس،آباده،مرکزي،شهر آباده،م وليعصر،خيابان امام خميني،ميدان امام خميني،پ 1،ط همکف44332110
فارسداروخانه دکتر نعمت اللهيآباده روبروي بنياد شهيد44333141
فارسفروشگاه هجرتآباده- خيابان امام- ازار نو-جنب ورودي بازار-پلاک1744344056
فارسداروخانه دکتر حقيقتيفارس،استهبان،مرکزي،شهر استهبان،تيرونجان،ميدان ابپخش،خيابان امام زاده،پ 0،ط همکف53227070
فارسداروخانه دکتر زارع نژاداستهبان-خيابان وکيل آباد-روبروي مرکز جامع سلامت فروهي53228062
فارسداروخانه دکتر قائمفارس،استهبان،مرکزي،شهر استهبان،خ امام زاده،کوچه ((تقوي))،خيابان امام زاده،پ 0،ط همکف53226835
فارسداروخانه دكتر محمدياستهبان ميدان آب پخش خيابان ابوذر درمانگاه شفا44226161
فارسبهداشتي صياداستهبان-سه راه کارگر-کوچه1-پلاک153226931
فارسجزيرهاستهبان ابتداي خيابان کارگر جنب پلاستيک فروشي53234937
فارسداروخانه دکتر رياضياقليد-دژکرد-خيابان امام خميني-روبروي درمانگاه شهيدملک حسيني-پلاک1445342325
فارسداروخانه دکتر ظهيرياقليد-ميدان شهدا-خيابان امام-پلاک1444520079
فارسلوازم آرايشي و بهداشتي پرديساقليد-خ امام خميني-کوچه مهدوي-خيابان چمران-پلاک45-طبقه همکف44533322
فارسگالري برنزاقليد-خيابان امامزاده-جنب پارکينگ عمومي-پلاک1042529460
فارسفروشگاه مکثاقليد-خيابان امام-جنب بانک تجارت-نبش پاساژ وليعصر-پلاک1344533759
فارسداروخانه دکتر فداکاراوز ميدان امام شافعي ابتداي خيابان شهيد بهشتي روبروي بانک ملت52517275
فارسداروخانه دکتر کرامتياوز لار بلوارشهيد رجايي جنب بانک ملي52515219
فارسداروخانه دکتر واحدياوز-بلوار بهروزيان-روبروي بيمارستان3629006
فارسداروخانه دکتر احمديفارس،جهرم،مرکزي،شهر جهرم،کوشکک،کوچه رضايي،بلوار استاد مطهري،پ 1،ط همکف54344412
فارسداروخانه مجدجهرم خيابان جمهوري اسلامي روبروي بانک تجارت54224688
فارسداروخانه ابوريحانجهرم خيابان مطهري مقابل بيمارستان مطهري54333122
فارسداروخانه حاتمجهرم بلوار شهيد رجايي54223615
فارسداروخانه دکتر حجازيجهرم-شهرک فاطميه-خيابان ملاصدار-کوچه دهخدا54337065
فارسداروخانه دکتر حسينيفارس،جهرم،مرکزي،شهر جهرم،کوشکک،کوچه بازيار،بلوار با هنر،پ 0،ط همکف54441661
فارسداروخانه دکترحورنگجهرم -خيابان فرصت شمالي-روبروي تعاوني آموزش وپروش54223407
فارسداروخانه دکترخادميجهرم ابتداي بلوارمعلم روبروي مجتمع فرهنگي علامه اميني54234284
فارسدکتر رحمانيانجهرم-خيابان فرصت شمالي-روبه روي مطب دکترمصلايي-پلاک2154229907
فارسداروخانه رازيفارس،جهرم،خفر،شهر باب انار،باب انار،خيابان ش حسن اسماعيلي،بلوار انقلاب،پ 0،ط همکف54502388
فارسداروخانه دکتر سنائيجهرم بالاتر از بيمارستان مطهري54330705
فارسداروخانه قليج خانيجهرم خيابان 22بهمن54220380
فارسداروخانه دکتر مهرادجهرم چهارراه بهارستان روبروي مسجدجامع54229708
فارسداروخانه دکتر نوعي جهرميجهرم ابتداي خيابان فرداسد54448484
فارسداروخانه توحيدجهرم خيابان منوچهري54223952
فارسفروشگاه روژاندفارس،جهرم،مرکزي،شهر جهرم،علي پهلوان،کوچه مهناز،بلوار امام خميني،پ 1،ط همکف54342238
فارسداروخانه دکترقباديخرامه حدفاصل داريون و خرامه روستاي رحمت آباد32652212
فارس-خرامه ميدان امام خ سجاد شرقي روبروي بيمه ايران32724113
فارسداروخانه دکترراحتخنج-بلوارخاتم الانبيا-پلاک117452620052
فارسداروخانه شفاخنج52625801
فارسداروخانه دکترنورانيخنج خيابان امام52622929
فارسپاپانوئلخنج-خيابان پاسداران-تجاري بازار شهر52622839
فارسفروشگاه سلناخنج-چهارراه گروهان-جنب پارچه سراي گلستان52627738
فارسدنياي کودک ونانسيخنج ميدان امام52624887
فارسداروخانه دكتر الماسيداراب زرين دشت شهر پير خيابان امام خميني جنب بانك كشاورزي77272337
فارسداروخانه دکتر پيشه ورداراب خيابان 22بهمن روبروي بانک سپه53548886
فارسداروخانه دکتر جابريداراب انتهاي خيابان پيروزي53540433
فارسداروخانه دکتر جليليداراب فلکه انقلاب ابتداي خيابان فيضيه53541572
فارسداروخانه دکتر رستگارداراب ميدان انقلاب53541483
فارسداروخانه بيمارستان امام حسن مجتبيداراب-خيابان آيت الله خامنه اي-پلاک2053560014
فارسداروخانه دکتر روشن ضميرفارس،داراب،مرکزي،شهر داراب،تنگ کتويه،کوچه مولوي 1،خيابان علامه مجلسي،پ 0،ط اول53574072
فارسداروخانه بيمارستان امام موسي کاظمداراب-شهر حاجي آباد-بلوار خليج فارس-خيابان پرستار-پلاک2253728401
فارسداروخانه دکتر صالحيداراب حاجي آباد خيابان امام53720722
فارسداروخانه دکتر عابدي نژادفارس،زرين دشت،مرکزي،خسويه،روستا خسويه،خسويه،کوچه اطلسي،بلوار امير المومنين،پ 0،ط همکف53733044
فارسداروخانه دکتر محسنيداراب-بلوار جمهوري-روبروي پارک جنگلي53527108
فارسداروخانه دکتر مراديانجنت شهر داراب بلوار امام روبروي بانک ملي53525778
فارسداروخانه دکتر کريميداريون خيابان کشاورز جنب مطب دکتر توللي32614459
فارسداروخانه مهرانفارس،شيراز،زرقان،شهر زرقان،زمين شهري،خيابان ش مطهري،کوچه ناشر،پ 0،ط همکف32622533
فارسآرايشي مکثزرقان-خيابان مطهري-پاساژ ميثاق-طبقه همکف-پلاک6932620511
فارسداروخانه دکتر شفيعيسروستان خيابان امام خميني37842008
فارسداروخانه عدالت پور .سروستان خيابان امام خميني ابتداي بلوار رباط سمت چپ37846130
فارسداروخانه اميرکبيرسروستان خيابان امام37842767
فارسمشک ختنسروستان خيابان امام خميني -پاساژ الهيه37845870
فارسجمال جوکارفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،کيان شهر،کوچه 5 آصف،کوچه 2 پست،پ 225،ط سوم738218482
فارسداروخانه دکتر احمد زادهشهرک صدرا بلوار سعدي خيابان حافظ درمانگاه علي بن ابيطالب36416805
فارسداروخانه دکتراحمديشهرک والفجر فجر جنوبي درمانگاه امام حسن مجتبي38424158
فارسداروخانه توحيدشيراز-چهارراه خلدبرين-ابتداي بلوار سياحتگر-نبش کوچه3-پلاک132356661
فارسداروخانه دکترارجمنديشهرشيراز-شيراز-بلوارهجرت-روبروي بيمارستان ميرحسيني32282897
فارسداروخانه دکتر اسماعيليشيراز-خ زند-نبش صورتگر-ساختمان کيميا-طبقه اول32342040
فارسداروخانه دکتر افضليفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،قصر دشت،کوچه ((اسلامي نژاد ))،خيابان قصردشت،پ 1،ط همکف36285247
فارسداروخانه دکترامانتبلوارصنايع روبروي صنايع الکترونيک36242045
فارسداروخانه دکتر اميريفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،شريف اباد،کوچه 19/4،خيابان شريف آباد،پ 0،ط همکف37223777
فارسداروخانه دکتر اميني فردانتهاي بلوارنصر37307946
فارسداروخانه خيامفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،وصال،خيابان انقلاب اسلامي،خيابان لطفعلي خان زند،پ 394،ط همکف32334692
فارسداروخانه پوزشفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،درب دوم پايگاه،خيابان شهيد کشوري،خيابان شهيد دوران،پ 0،ط همکف37206737
فارسداروخانه دکترپيرويانچهارراه ستارخان جنب بيمارستان دکترخدادوست مجتمع پزشکي ستارخان36287496 -36287497
فارسداروخانه دکتر تذرويزند روبروي 20متري بعدازمجتمع پزشکي پارسيان32355444
فارسداروخانه دکترثابتخيابان زندروبروي دانشکده مهندسي32357990
فارسداروخانه دکتر جلوداريدروازه کازرون37384512
فارسداروخانه دکتر جماليشيراز-شهرک گويم-خيابان ياس-درمانگاه ابوعلي سينا-پلاک336714901
فارسداروخانه دکتر جواهريزند روبروي هتل پارس ساختمان نگين طبقه زيرين32301384
فارسداروخانه دکترجوکاربيست متري امام خميني-روبروي بوستان ايراني38250480
فارسداروخانه حاتمشيراز-بلوار شهيدرجائي نبش سجاديه دوم ابتداي 16متري بهاران سمت چپ36389090
فارسداروخانه دکترحاتميفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،دشت چنار،خيابان شهداي آبجوار،خيابان شهيد زارعي،پ 234،ط همکف37210721
فارسداروخانه آرشفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،زرگري،کوچه ((خليلي))،بلوار ش مطهري شمالي،پ 0،ساختمان مير داماد 1،ط همکف36289761
فارسداروخانه دکتر خشنوديگلدشت حافظ بلوارآفرينش36502058
فارسداروخانه دکتر دانش آموزشيراز-انتهاي خيابان عفيف آباد-تقاطع بلوار ستارخان-پلاک1036263881
فارسداروخانه دکتردانياليمعالي آباد نبش خيابان دنا مجتمع هرم نور36383148
فارسداروخانه دکترداوديخيابان زندغربي کوچه 47 روبروي ساختمان فيروزه32343844
فارسداروخانه درمانگاه حضرت مهديشيراز شهرک آزادگان خيابان بعد از کلانتري روبروي شيريني آزاده درمانگاه حضرت مهدي37353630
فارسداروخانه اقبالشيراز-بلوار پاسارگاد-ميدان پاسارگاد38252411
فارسداروخانه دکتر لقمان رضائيشيراز-خيابان زند-روبه روي 20 متري سينما سعدي-جنب بانک پارسيان پلاک2532336471
فارسداروخانه دکتر رضوي پورشيراز-خيابان قصرالدشت-چهارراه زرگري-مجتمع تجاري پزشکي بارانا-پلاک14736490021
فارسداروخانه پاسکالمعالي آباد-بين خيابان دوستان و خلبانان-ساختمان اهورا-پلاک1236341598
فارسداروخانه مهرگانشيراز-خيابان زند حد فاصل خيابان فلسطين و هفت تير جنب بانک سامان-ساختمان آراد-پلاک1032317569
فارسداروخانه دکترروزبانبلوار فرصت شيرازي-20متري فاضل روبرو اپارتمان فرهنگيان37228976
فارسداروخانه دکترزارعخيابان زند مقابل بانک سپه مرکزي32304259
فارسداروخانه پوياشيراز-بلوار جانبازان-جنب بانک ملي-سمت راست37207959
فارسداروخانه نشاطفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،درب دوم پايگاه،خيابان شهيد دوران،خيابان مينو،پ 0،ط همکف37201078
فارسداروخانه دکتر سازمندخيابان ملاصدرا کوچه 9 ساختمان پزشکان رازي طبقه دوم واحد632353278
فارسداروخانه زکرياشيراز-کريمخان زند-حدفاصل خيابان شهيد فقيهي و هفت تير-ساختمان پزشکان فارس32334064
فارسداروخانه مسجدالرسولقصرالدشت طبقه فوقاني مسجدالرسول درمانگاه36315555
فارسداروخانه دکتر شبابشيراز --شهرک ميانرود بلوار روزبهان جنب درمانگاه شبانه روزي گلستان38405115
فارسداروخانه دکترشعبانيشهرک پرواز-30متري شهيدکلانتري37250606
فارسداروخانه پاسارگادفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،بلوارکريمخان زند،خيابان 7 تير،بلوار کريمخان زند،پ 460،ساختمان پزشکي شيراز،ط پنجم60332352992
فارسداروخانه سهندفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،صورتگر،بلوار کريمخان زند،خيابان شهيد فقيهي،پ 0،ط همکف32240966
فارسداروخانه دکتر عبديفارس،شيراز،مرکزي،شهر شهرجديدصدرا،صدرا،کوچه مينا 2،بلوار مولانا،پ 0،قطعه 1228،ط همکف136431055
فارسداروخانه دکترعسگريشيراز-حدفاصل چهارراه ادبيات و ميدان گلستان-روبه روي شهيد محمديان فرد-درمانگاه شبانه روزي منجي-پلاک1237321314
فارسداروخانه دکترعطارانبلواردکترحسابي کوچه 1236233132
فارسداروخانه دکتر عوض زادهشيراز-ميانرود-بلوار روزبهان-روبروي کوچه9-جنب درمانگاه شبانه ورزي گلستان-پلاک15938420865
فارسداروخانه دکترفرجاهشيراز-بلوارپاسارگاد36261323
فارسداروخانه دکتراجتهاديميدان ازادي جنب سفير 232292003
فارسداروخانه دکتر کريمي قوام آباد علياصدار- فاز1-بلوار دانش-خيابان دلگشا-درمانگاه شبانه روزي پارسه36410423
فارسداروخانه کلانتريفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،سراج،کوچه ((مولايي))،بلوار پاسارگاد،پ 0،ساختمان احسان 5،ط همکف438250088
فارسداروخانه دکترکوه پيمافارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،احمدآباد،بلوار صداقت،بلوار ياوران غربي،پ 1،ط همکف38437378
فارسداروخانه دکترگل چينشيراز-شهرک گلستان-بلوار علامه اميني-کوچه2دلواري-پلاک3036227130
فارسداروخانه دکتر گل رنگيشيراز-خيابان ارديبهشت-بيمارستان شفا-مجتمع پزشکي شفا-پلاک6032355876
فارسداروخانه دکتراريادميدان صنايع-روبروي ييلاق نبش کوچه 32-پلاک19236353068
فارسداروخانه دکتر مباشرشيراز-فلکه گاز-جنب بانک سپه32296960
فارسداروخانه دکتر محمد خواهبلوارزند روبروي بيمارستان سعدي32233079
فارسداروخانه دکتر مع الحقشيراز-شهرک گلستان-بلوار علامه اميني-خيابان صبا-درمانگاه بوستان-پلاک1036221782
فارسداروخانه دکترمنفردبلوار اميرکبير شهرک والفجر38333930
فارسداروخانه بابک30متري سينما سعدي32338892
فارسداروخانه روزانه آزاديشيراز-زرهي-کوچه66-ساختمان هامون-پلاک11238220518
فارسفروشگاه کلاسيکشيراز-چهارراه پارامونت-مجتمع تجاري زيتون-طبقه پايين-پلاک132351922
فارسبهارهداراب شهرستان حاجي آباد خيابان امام روبروي موسسه مالي و اعتباري مهر53520566
فارسنگينبازار شاهچراغ فروشگاه32241332
فارسگلري اميدشيراز-بلوار نصر-جنب بانک ملت-کوچه 34-پلاک 137340615
فارسفروشگاه حق دوستفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،کلبه،بلوار ابونصر غربي،بن بست 32،پ 0،ط همکف37533753
فارسقصربانوميانرود-خيابان ميانرود-نبش کوچه238404717
فارسگالري نايسفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،بازار،کوچه (بازار وکيل جنوبي)،بلوار کريمخان زند،پ 157،ط همکف38311261
فارسفروشگاه ماهکفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،شهرک سجاديه،کوچه 9،بلوار سجاديه،پ 0،ط همکف38426917
فارسآذينگلدشت معالي آباد جنب درمانگاه عرفان خرازي36256912
فارسقصرآرايش برادران صبوريچهارراه پارامونت مجتمع ايران زمين طبقه دوم32354686
فارستعاوني مصرف پيام شيرازفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،وليعصر،خيابان ولي عصر،خيابان قصردشت،پ 1،ط همکف36270231
فارسخرازي پارسشيراز-بلوار هفت تنان-مابين کوچه30 و 32-پلاک1232280682
فارسفروشگاه گلهافارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،قالي شوئي،بلوار رحمت،بلوار با هنر شمالي،پ -35،ط همکف38424622
فارسپگاهبلوارمدرس-درب دوم پايگاه -اول خيابان برجستون-نبش کوچه يک روبروي بانک ملت فروشگاه37224547
فارسجادو2انوري پاساژ بحرين جنب فروشگاه ثاني32343106
فارسمهديسمعالي آباد روبروي مسجد ايت الله دستغيب جنب قنادي خانه شيريني فروشگاه36341808
فارسخرازي حميدشيراز-شهرک سعدي-بعد از تونل شهيد وفايي-آبخوان غربي-نبش کوچه1037318478
فارسفروشگاه شاينشيراز-شهرک گلستان-فلکه دوم-ابتداي غديرشمالي-پشت فضاي سبز-پلاک836213442
فارسشرکت تعاوني فروشگاه زنجيره اي سرزمين پارس اهوراشيراز-خيابان حر-چهارراه آريا-پلاک1132289809
فارسآرايشي بهداشتي بخشيآباده-شهرصغاد-قلعه بالا-خيابان وحدت-خيابان طالقاني44391032
فارسفروشگاه روشاصفاشهر-ناحيه 2خرمي-نرسيده به ميدان امام-جنب شيريني رازي44467554
فارسپرديسفراشبندروبروي درمانگاه88888888
فارسداروخانه بيدکيفسا فلکه دريمي روبروي کلانتري 12معلم53314334
فارسداروخانه دکتر درخشانفسا فاز 4 داروخانه دکتر رخشان53335400
فارسداروخانه دکتر دره شوريفارس،فسا،مرکزي،شهر فسا،حافظ،خيابان شهيد قندي،ميدان شهدا،پ 0،ط همکف53315041
فارسداروخانه دکتر دهقانفارس،فسا،مرکزي،شهر فسا،حافظ،بلوار مطهري،خيابان حافظ،پ 7623،ط همکف53311055
فارسداروخانه روزگارفسا-بلوارمدرس-ساختمان سلامت-طبقه اول-پلاک6053312425
فارسداروخانه دکتر زارعفسا-ميدان ارسنجاني-درمانگاه فرهنگيان-پلاک853346166
فارسداروخانه دكتر زارعي نژادفسا خيابان حافظ قبل از سه راه53310646
فارسداروخانه دکتر عرب زادهفسا ميدان وليعصر پاساژ شهروز53352622
فارسداروخانه دکتر فروغي نيافسا-ابتداي فاز5-ميدان الزهرا-پلاک1553368242
فارسداروخانه دکتر فيروزيفسا-بلوار بهشتي53334744
فارسفروشگاه سياه و سفيدفارس،فسا،مرکزي،شهر فسا،دريمي،خيابان شريف واقفي،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف53312264
فارسستاره آبيفارس،فسا،مرکزي،شهر فسا،باغ ملي،خيابان باغ ملي،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف53318033
فارسفروشگاه رفيعفارس،فسا،مرکزي،شهر فسا،بلوارمطهري،خيابان طالقاني،کوچه (بازارقديم)،پ 0،ط همکف53352827
فارسبانوي ايرانيفسا خيابان امام روبروي پاساژقائم جنب عکاسي عرفان53352801
فارسداروخانه پولاديفيروزآباد ميدان امام روبروي بانک صادرات38732323
فارسداروخانه دکتر جعفري زادهفيروزاباد خيابان روزبه جنب بانک صادرات مرکزي38725867
فارسداروخانه دکتر خليليفيروزآباد خيابان معلم38725014
فارسداروخانه دکتر رسول پناهفيروزآباد ميدان امام38735757
فارسداروخانه دکتر روستائيفيروزآباد-ابتداي بلوار امام حسين-کوچه4-پلاک1338733624
فارسداروخانه دکترشجاعيفارس،فيروزآباد،مرکزي،شهر فيروزآباد،روزبه،ميدان طالقاني،خيابان 22 بهمن،پ 1،ط همکف38722625
فارسداروخانه دکتر شنبديفارس،فيروزآباد،مرکزي،شهر فيروزآباد،روزبه،چهارراه مجاهد،خيابان روزبه،پ 1،ط همکف38725008
فارسداروخانه دکتر فروزانفرفيروزآباد-بلوارپاسداران-جنب درمانگاه امام خميني-پلاک238729391
فارسداروخانه دکتر قاسميفيروزآباد بين فلکه روز به وفلکه طالقاني38736644
فارسداروخانه دکترنعمت اللهيفيروزآبادميدان امام جنوبي روبروي بانک سپه38725321
فارسفروشگاه سلامتي زيباييفارس،فيروزآباد،مرکزي،شهر فيروزآباد،پوستکان،کوچه ش غلامرضا صابريان،کوچه ش سامان عباسپور،پ 0،ط همکف38725887
فارسگلبرگفيروزآباد سه راه بروجردي فروشگاه38726715
فارسداروخانه اباذريفارس،کازرون،چنار شاهيجان،شهر قائميه،کوهپيرايه،ميدان امام خميني،بلوار امام خميني،پ 0،ط دوم142419010
فارسداروخانه دکتردباغقائميه-روبروي داروخانه دکتراکبري42413783
فارسداروخانه دکترزارعيفارس،شيراز،ارژن،شهر خانه زنيان،زنيان،خيابان امام علي،بلوار خليج فارس،پ 0،ساختمان افتاب،ط همکف88722699
فارسداروخانه دکترشريفقائميه روبروي اداره آب وفاضلاب42412373
فارسداروخانه دکتر ميرزاييقائميه داخل درمانگاه42419670
فارسامينيفارس،قيروکارزين،مرکزي،شهر قير،نويد،ميدان رضوان،کوچه سربازار،پ 304،ساختمان بازار،ط همکف54526299
فارسصباقيروکارزين بازارقديم فروشگاه54525558
فارسگالري رستميکارزين-بلوار فرهنگ-پلاک4254553940
فارسداروخانه دکتر بستانيانکازرون ميدان شهدا خيابان سلمان فارسي42224205
فارسداروخانه دکتر جهان بخشيکازرون خيابان ابوذر42229386
فارسداروخانه دکتر دهقانيکازرون خيابان سلمان فارسي کوچه جنب بانک کشاورزي مجتمع پزشکي شفا42224605
فارسداروخانه دکتر شاه امير طباطبائيفارس،کازرون،مرکزي،شهر کازرون،بازار،کوچه (مصلي)،خيابان ولي عصر،پ 0،ط همکف42210359
فارسداروخانه دکتر مستوفيکازرون خيابان سلمان فارسي42220986
فارسداروخانه دکتر واليفارس،کازرون،مرکزي،شهر کازرون،مصلي،کوچه دارالقرآن،خيابان سلمان فارسي،پ 1،ط همکف42228913
فارسفروشگاه رضافارس،کازرون،مرکزي،شهر کازرون،بازار،کوچه ((امامزاده علم دار))،کوچه بازارابوالفتح،پ 1،ساختمان بازار ابولفتح،ط همکف42237305
فارساسماعيليکازرون بازار مصلايي جنب لوازم ورزشي رجب زاده فروشگاه42225054
فارسداروخانه پارسکوار،ميدان شهدا37823141
فارسداروخانه دکتر قربانيکوار روبروي بهداشت درمانگاه شفا37825999
فارسداروخانه دکتر فانيگراش خيابان امام روبروي مسجد سيدالشهدا52441318
فارسداروخانه دکتر کياييفارس،گراش،مرکزي،شهر گراش،شهرک 80 هکتاري،کوچه ((زيارتي))،بلوار سپاه پاسداران،پ 0،ط همکف52448767
فارسدراگ استور شبانه روزي دکتر لطافتفارس،گراش،مرکزي،شهر گراش،پاقلعه،کوچه 39 امام خميني،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف52442770
فارسرازيگراش خيابان امام روبروي مسجد الغدير52442102
فارسفروشگاه عاليانفارس،گراش،مرکزي،شهر گراش،برق روز،کوچه فرهنگيان،خيابان حضرت ابوالفضل،پ 0،ط همکف52445709
فارساميرگراش پاساژصادق فروشگاه52446915
فارسداروخانه دکتر رهجوشهر جديد لار 12متري هلال احمر52244851
فارسرايحهلار بازارامام فاز2پلاک 12452246313
فارسشميمفارس،لارستان،مرکزي،شهر لار،شهرجديد،خيابان بعثت،بن بست بازار امام خميني،پ 0،ط همکف2352250685
فارسفروشگاه واحديلار-شهرقديم-خيابان جهاد-روبروي حوزه علميه-پلاک1452335182
فارسداروخانه توحيدلامرد ابتداي بلوار52732868
فارسداروخانه دکتر تجردلامرد52722556
فارسداروخانه دکترابراهيميمرودشت بيست متري موسوي43341297
فارسداروخانه دکتر ابوطالبي نژادمرودشت-خيابان انقلاب-روبروي پارک انقلاب-پلاک5243223658
فارسداروخانه دکترافروزيفارس،مرودشت،مرکزي،شهر مرودشت،کناره،کوچه خوارزمي،کوچه ش احمد ميرزايي،پ 0،ط همکف43402524
فارسداروخانه دکتراميديفارس،مرودشت،مرکزي،شهر مرودشت،روزگار،خيابان 17 شهريور،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف243341379
فارسداروخانه دکتر اميريفارس،مرودشت،مرکزي،شهر مرودشت،روزگار،کوچه 4،کوچه 21،پ 0،ط همکف43345317
فارسداروخانه دکتر جمال زادهفارس،مرودشت،مرکزي،شهر مرودشت،خيابان 22 بهمن،خيابان اسکندر همايون،کوچه 8،پ 0،ط اول43231455
فارسداروخانه شفافارس،مرودشت،سيدان،خفرک عليا،روستا فاروق،سرچشمه،کوچه ((حشمت اله الواني))،خيابان امام خميني،پ 1،ط همکف43482166
فارسداروخانه دکتر رضاييمرودشت خيابان انقلاب روبروي اداره برق43332828
فارس-مرودشت-خيابان انقلاب نبش کاووسي43222330
فارسداروخانه دکتر فيروزيمرودشت-خيابان انقلاب-نبش خيابان حضرت رسول-پلاک4843333119
فارسداروخانه دکترقنبريمرودشت خيابان 7تير جنب درمانگاه فرهنگيان43233444
فارسداروخانه دکترکارگرفارس،مرودشت،مرکزي،شهر مرودشت،ميرزاخاني،کوچه 1،خيابان دريابار،پ 0،ط همکف143235512
فارسداروخانه دکتر کريميمرودشت خيابان انقلاب خيابان 7تير43228666
فارسداروخانه دکتر کاظميفارس،ممسني،مرکزي،شهر نور آباد،امام خميني،خيابان فرهنگ،بلوار هجرت،پ 1،ط همکف42525465
فارسداروخانه دکترنيک نامنورآباد-شهرستان رستم روستاي مصيري-
فارسآيليننورآباد خيابان پزشكان فرعي دوم نبش پاساژ علمداري42527988
فارسساحل آبينورآباد خيابان فرهنگ جنب پاساژ کفش ملي فروشگاه42525500
فارسداروخانه اطميناننيريز خيابان قدس پلاک 5153833481
فارسداروخانه دکتر جسمانينيريز ميدان قدس53837667
فارسداروخانه دکترژالهني ريز-خيابان آزادي-روبروي خوابگاه دخترانه-درمانگاه شفا-پلاک353839441
فارسداروخانه دکتر قلمدادنيريز خيابان قدس جنب بانک53836664
فارسداروخانه دکتر ممتازيانفارس،ني ريز،مرکزي،شهر ني ريز،خ وليعصر،خيابان قدس،کوچه 8 قدس،پ 1،ط اول53837452
فارسنايسنيريز خيابان قدس فروشگاه53837340
فارسفروشگاه سليننيريز-خيابان قدس-روبروي پاساژيکتا-پلاک13553836399
فارسفروشگاه زلفيفارس،ني ريز،مرکزي،شهر ني ريز،بازار،خيابان قدس،کوچه 1قدس،پ 0،ط همکف53830125
فارسبهداشتي نگيننيريز-خيابان قدس-ميدان امام-روبه روي بانک ملي-جنب هايپردمس-پلاک4053827401
فارسگليننيريز ميدان پانزده خرداد فروشگاه53822702
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکتر پناهيکهگيلويه وبويراحمد،کهگيلويه،مرکزي،شهر دهدشت،دبستان مدرس،خيابان (کمربندي گلزار)،خيابان (گلزارشهدا)،پ 1،ط همکف32269463
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه پاستوردهدشت-خيابان سپاه-نبش فردوسي شمالي-پلاک12132264075
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه سلامتدهدشت بلواردکترشريعتي32263848
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکتر ميرزاييدهدشت خيابان سپاه خيابان سينما11111111
کهگيلويه و بويراحمدآنتيکدهدشت بازارروز رديف اول32268641
کهگيلويه و بويراحمدرژادهدشت -- خيابان شريعتي جنب بانک تجارت فروشگاه رژا32262045
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکترابطحيفارس،رستم،مرکزي،رستم يک،روستا باباميدان،باباميدان،کوچه شهيد جلال خسروي،خيابان باباميدان،پ 0،ط همکف342664969
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکترزارع پورگچساران چهارراه هلال احمر نبش خيابان دانشجو32230066
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکتر شهبازيگچساران-شهردوگنبدان-پانصد دستکاه-بلوار مستقيم-جنب باغ گلف-پلاک1732337370
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکتر نازمکانيگچساران-کارکنان دولت-بين کوچه يک ودو شمالي-پلاک28-
کهگيلويه و بويراحمدعسل گيسوگچساران خيابان بلاديان روبروي فروشگاه محموديان فروشگاه32222441
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکترارجمندياسوج-شهرمادوان-خيابان اصلي-روبه روي مرکز بهداشت-پلاک9633234269
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه رحمتياسوج-بلوار قرني-نبش کوي امام رضا-پلاک533332565
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکتر افشارياسوج خيابان منتظري روبروي بيمارستان شهيد بهشتي32228166
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه ابو علي سيناياسوج خيابان شريعتي جنوبي33224658
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه تقويانکهگيلويه وبويراحمد،بويراحمد،مرکزي،شهر ياسوج،بازار،خيابان پزشک،بلوار شهيد مطهري،پ 1،پاساژ قدس،ط همکف32224848
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکترحسينيياسوج-اکبراباد-ميدان آريوبرزن جنب درمانگاه33322168
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه حکمتيياسوج خيابان 13آبان چهارراه سبزي فروشان ساختمان پزشکي ايران زمين33225610
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکتر حميدزادهياسوج مارگون09173411667
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکتر صيداليکهگيلويه وبويراحمد،بويراحمد،مرکزي،شهر ياسوج،بنسنجان،خيابان فرعي8[شهيدکرامت اله پناهي ]،بلوار شهداي بنسنجان،پ 1،ط همکف33333373
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکتر عابديياسوج پليس راه ياسوج شيراز 200متر بالاتر زير پل هوايي33356100
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکتر کماليياسوج-روستاي سپيدارمرکزي-خيابان اصلي-جنب مرکز بهداشت-پلاک433263320
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکترمردانيياسوج-بلوار مطهري-حدفاصل ميدان هفت تير و ميدان شهدا-پلاک6933232251
کهگيلويه و بويراحمدبيمارستان سلمان ياسوجکهگيلويه وبويراحمد،بويراحمد،مرکزي،شهر ياسوج،تل زالي،خيابان شهيد تقي فرجيان،کوچه (( قرباني ))،پ 0،ط همکف33344598
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکتر موسويياسوج-پاکاوه-خيابان اصلي-جنب پاساژ جولک زن-پلاک1833227225
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکتر نادريانياسوج روستاي پاتاوه جاده اصفهان نرسيده به اولين تونل33452005
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکترنگين تاجيياسوج بلوارچمران درمانگاه مهر32228778
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکتر جعفر نيکبختياسوج خيابان سردار جنگي شمالي-
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکتر نيکبختياسوج خيابان زاگرس32225327
کهگيلويه و بويراحمدفروشگاه خوشبختکهگيلويه وبويراحمد،بويراحمد،مرکزي،شهر ياسوج،تل زالي،بلوار عدل،خيابان شهيدسعيدي کيا،پ 0،ط دوم32232728
کهگيلويه و بويراحمدکيشکهگيلويه وبويراحمد،بويراحمد،مرکزي،شهر ياسوج،بازار،کوچه ((رباني ))،بلوار شهيد مطهري،پ 173،ط پنجم33229963
کهگيلويه و بويراحمدنايسياسوج ميدان 7 تير نبش خيابان شهيد هرمزپور (نيما) فروشگاه32227492
قمداروخانه دکتر ابوالحسنيقم خ قائم پاساژ قائم پ 137207879
قمداروخانه دکتر احمديانقم خ باجک روبروي کوي 4037707311
قمداروخانه اسکندريانقم،قم،مرکزي،شهر قم،سعيدي،کوچه امام خميني 49 [نيروي هوايي 1]،خيابان امام خميني،پ 845،ط همکف36706040
قمداروخانه سبط النبيقم خ هفت تير نبش کوچه736611227
قمداروخانه قائمقم خ صدوق 20متري فجر خ لقمان نبش چهاراه32703496
قم-قم،قم،مرکزي،شهر قم،جمهوري،خيابان گلستان،بلوار شهيد اخلاقي،پ 23،ساختمان زيباي 5،ط دوم32400849
قمداروخانه دکتر امير ابراهيميقم،قم،مرکزي،شهر قم،15خرداد،خيابان نظري ثابت،بلوار 15خرداد،پ 0،ط همکف37776012
قمداروخانه بستانيقم،قم،مرکزي،شهر قم،آذر،کوچه نوبهار42،خيابان نوبهار،پ 0،ط همکف37779885
قمداروخانه پارسيانقم بلوار پانزده خرداد مقابل امامزاده شاه سيدعلي37770738
قمداروخانه جوانمرديقم،قم،مرکزي،شهر قم،سالاريه،بلوار امين،بلوار گلزاري،پ 0،ط همکف32852479
قمداروخانه دکتر جواهريقم نيروگاه بعد از ميدان توحيد جنب 17متري فهيمي پلاک 738823686
قمداروخانه دکتر چاره سازقم ابتداي خ امام خميني36612191
قمداروخانه زکرياقم،قم،مرکزي،شهر قم،صدوقي،کوچه لقمان24(رباطجزي)،کوچه (2)،پ 0،ط همکف32897013
قمداروخانه خانيقم خ صدوق نبش ميدان صدوق32939457
قمداروخانه حکيمقم،قم،مرکزي،شهر قم،سالاريه،خيابان نسترن،خيابان کوکب(نسترن8)،پ 197،ط زير زمين37731087
قمداروخانه ده پرورقم قنوات بلوار وليعصر ميدان انقلاب پ 2533224658
قمداروخانه دکتر رستميقم خ سميه بعداز مخابرات37738343
قمداروخانه دکتر سعيديقم خ آذر نبش چهارراه ميرزاي قمي37706722
قمداروخانه دکتر شريفيقم نيروگاه انتهاي خ توحيد نبش خ حکمت پلاک 138206975
قمداروخانه دکتر صادقيقم خ صدوق بين کوچه 9و1132926765
قمصادقيقم،قم،مرکزي،شهر قم،بنياد امام خميني،کوچه کريمي 8 (خرم 1)،بلوار شهيداحمدکريمي،پ 0،ط زير زمين32902821
قمداروخانه امام رضاقم خ 45متري صدوق نبش ميدان صدوق32900300
قمداروخانه دکتر صبوحيقم خ بلوار امين انتهاي کوچه 7 (مصلي 12) مغازه 2 نبش پلاک 2732615621
قمداروخانه 5شهريورقم خ امامزاده ابراهيم نبش ميدان معصوميه38833774
قمداروخانه عمادي نظريقم خ صفائيه جنب بانک تجارت ساختمان پزشکان پويا پ 137737316
قمداروخانه فتحيقم خ جمهوري جنب بيمارستان وليعصر32886641
قمداروخانه طبيبقم بلوارجمهوري خ شهيد محمودنژاد ساختمان پزشکان ط همکف داروخانه طبيب32405071
قمداروخانه قانونقم،قم،مرکزي،شهر قم،باجک،ميدان جهاد،خيابان 19دي،پ 0،ساختمان درمانگاه دي،ط همکف37712090
قمداروخانه فيضقم خ بلوار امين نبش کوچه732615290
قمداروخانه دکتر کاويانيقم بلوار نيايش37305121
قمداروخانه همتقم بلوار سوم خرداد بين کوچه 14و1638846688
قمداروخانه الحاويقم 45متري صدوق انتهاي 20متري امام حسين32891428
قمداروخانه آرياقم،قم،مرکزي،شهر قم،بنياد امام خميني،کوچه اصغري 7،خيابان شهيداصغري،پ 0،ط همکف33267756
قمداروخانه گلبافتقم خ شيخ آباد نبش کوچه2638860770
قمداروخانه محمديقم،قم،مرکزي،شهر قم،بلوار امين،بلوار امين،خيابان امام حسين [امين 5]،پ 0،ط زير زمين132908666
قمداروخانه جمکرانقم،قم،مرکزي،شهر قم،جمکران،بلوار پيامبر اعظم،بلوار اباصالح (دارالشفا)،پ 0،ط همکف37256055
قمداروخانه حضرت ابوالفضلقم خ امام زاده ابراهيم جنب درمانگاه حضرت ابوالفضل38749788
قمداروخانه دکتر نجفي قدسيقم خ صدوق بعداز فلکه نبش کوچه2832900472
قمفروشگاه پويشقم،قم،مرکزي،شهر قم،20متري بهشتي،خيابان امام خميني،خيابان 20متري بهشتي،پ 539،ط اول36624266
قمروژاقم .سالاريه خ اقاقيا پاساژ باران طبقه دوم پلاک 132923277
قمطاهريقم سالاريه بلوار گلستانه جنب کوچه ياسمن پلاک 8232933172
قمعيوض ليقم نيروگاه بلوار يادگار امام بعد از کوچه 26 پ 138872727
قمتلنگر3قم شهرک قدس نبش وليعصر پ 2232289653
قمموسويقم عمار ياسر مقابل هتل استقلال37743559
لرستان-لرستان،ازنا،مرکزي،شهر ازنا،فاز 4،خيابان منابع طبيعي،خيابان ابن سينا،پ 0،ط همکف34550066
لرستانداروخانه توكللرستان،ازنا،مرکزي،شهر ازنا،صاحب الزمان،خيابان آسترکي،ميدان ولي عصر،پ 0،ط همکف43422476
لرستانداروخانه دكتر بخشياليگودرز ميدان امام42235462
لرستانداروخانه ولي عصرلرستان،اليگودرز،مرکزي،شهر اليگودرز،ده محمدرضا،خيابان رهبري،ميدان کروبي،پ 0،ساختمان ساختمان اکسير،ط دوم43344452
لرستانداروخانه دكتر موگوئياليگودرز خ وليعصر شمالي جنب كلينيك شهيد موسوي43327911
لرستانداروخانه دكتر حامديلرستان،بروجرد،مرکزي،شهر بروجرد،شهدا،کوچه مرکزي،خيابان شهدا،پ 0،ط اول22615001
لرستانداروخانه سينابروجرد ابتداي خيابان شهدا22629781
لرستانداروخانه مركزيلرستان،بروجرد،مرکزي،شهر بروجرد،رازان،ميدان رازان،خيابان صفا،پ 79،ط همکف42622220
لرستانرحيم زادهبروجرد چهارراه باغميري ابتداي آيت الله کاشاني داروخانه رحيم زاده42604191
لرستانداروخانه آزاديلرستان،بروجرد،مرکزي،شهر بروجرد،شهدا،کوچه مرکزي،خيابان شهدا،پ 0،ط همکف42532188
لرستانداروخانه دكتر ملك محموديبروجرد خ شهدابعداز زيرگذر جنب بانک تجارت پلاک 23942611435
لرستانساکيبروجرد خ سه راه جعفري جنب درمانگاه سپاه پ 7842623445
لرستانداروخانه آريوبرزنلرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،کوي گلستان،کوچه (فرعي دوم گلستان 6)،کوچه گلستان 5،پ 0،ط همکف33211747
لرستانداروخانه احمدي پورلرستان خرم آباد خ انقلاب خ بعثت ساختمان پزشکان آفتاب بعثت پلاک 133217882
لرستانداروخانه دكتر باقريخرم آباد ابتداي خيابان شهداي شرقي42208096
لرستانبستاميخرم اباد ميدان شقايق نرسيده به بانک صادرات داروخانه بستامي-
لرستانداروخانه دكتر دريكونديخرم آباد خيابان امام نرسيده به ميدان شهدا12202476
لرستانداروخانه مصطفي شمسلرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،شهدا،کوچه شهيد محمدکاوه طولابي يک،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف32211525
لرستانداروخانه ماهانلرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،شهدا،خيابان امام،پل رضا،پ 670،ط زير زمين33318800
لرستانداروخانه دكتر نصير زادهلرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،چهارراه بانک،خيابان آيت اله طالقاني،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف32216497
لرستانداروخانه صداقتدرود ميدان فرمانداري44227442
لرستانداروخانه شيخ الاسلاميدورود ميدان زمانداري داروخانه دکتر شيخ الاسلامي43212747
لرستاندکترعلي پوردرود خيابان 45 متري داروخانه دکتر علي پور43234213
لرستانموسويلرستان،کوهدشت،مرکزي،شهر کوهدشت،کميته امداد،خيابان جهاد شمالي،خيابان راهنمايي و رانندگي،پ 0،ط همکف32630301
لرستانداروخانه يوسفيلرستان،دلفان،مرکزي،شهر نورآباد،مرکزشهر،کوچه شهيد جعفرزاده،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف32731772
مرکزيداروخانه امير كبيرمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،ملک،کوچه شهيد رحيم پاگلي [10]،خيابان امام خميني،پ 144،ط همکف32241941
مرکزيداروخانه شبانه روزي دكتر آذربانياراک خ امام چهاراه دکتر حسابي جنب بانک پارسيان33130817
مرکزيداروخانه مرکزيمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،باغ ملي،کوچه خوانساريها[2]،خيابان جانبازان [2]،پ 0،پاساژ مرکزي،ط همکف32226050
مرکزيداروخانه اطهرياراك خيابان شهيد شيرودي كلينيك تخصصي امام رضا(ع)34020034
مرکزيداروخانه بزرگمهراراک خ شهيد بهشتي کوچه شکرايي پلاک 132244564
مرکزيداروخانه اميرغلامياراك شهرك علي ابن ابيطالب(فوتبال) چهارراه خاتم الانبيا32775918
مرکزيداروخانه شبانه روزي دکتر امينياراک خ خرم جنب کلينيک دندانپزشکي بهاران33124635
مرکزيداروخانه ايرانمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،شهرک قدس،کوچه (دار القرآن )،کوچه بهار 14،پ 19.001،ط همکف33253012
مرکزيپاستورمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،باغ ملي،کوچه کرامت،ميدان شهدا،پ 2،ط همکف32223407
مرکزيداروخانه دکتر چهرئياراک خيابان شهيد بهشتي نبش کوچه ارسطو پلاک 232237890
مرکزيحقيقيمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،باغ ملي،خيابان شهيد بهشتي،کوچه عمار[1]،پ 0،ساختمان آريا،ط همکف22231091
مرکزيداوريمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،خيابان آيت اله غفاري،خيابان انوري،خيابان آيت اله غفاري،پ 0،ط همکف32231091
مرکزيداروخانه دکتر زماني فراهانياراک خ آيت الله غفاري خ آيت الله سعيدي خ شهيد شعباني روبروي مدرسه سميه پ 133672160
مرکزيداروخانه دکتر سوسن آبادياراک خ شهيد بهشتي روبروي داروخانه اديب سابق34220003
مرکزيداروخانه صفريمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،عباس آباد،خيابان ميثم،خيابان شهيد بهشتي،پ 206،ط اول33432432
مرکزيداروخانه بوعلي سينامرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،شهرک قدس،کوچه اخوت 9[9]،بلوار قدس،پ 0،ط همکف32231996
مرکزيداروخانه دكتر عزيزيمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،فوتبال،خيابان فتح شياکوه،خيابان 30متري خاتم الانبيا،پ 219،ط اول32228900
مرکزيفروشگاه عظيميمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،باغ ملي،کوچه آموزش وپرورش[31]،خيابان شهيدرجايي،پ 447،ط همکف32230087
مرکزيداروخانه مهراراك خ عباس آباد ساختمان بزرگمهر32249076
مرکزيداروخانه غلامياراك سه راه ارامنه خيابان شكرايي32215255
مرکزيداروخانه دکتر قاسمياراک خ امام نبش چهار راه دکتر حسابي33316817
مرکزيداروخانه قدمگاهيمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،عباس آباد،خيابان شهيد آيت اله دکتر بهشتي [4]،خيابان آيت اله امامي [2]،پ 5،ط همکف32231294
مرکزيداروخانه حضرت فاطمهمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،هپکو،بلوار جهاد،کوچه گلزار 16[1]،پ 0،ط همکف33121335
مرکزيداروخانه قنبريمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،نيسانيان،کوچه تبارک[7]،بن بست فرعي دوم،پ 14،ساختمان پزشکان دکتر نيسانيان،ط دوم20132249614
مرکزيداروخانه تخت جمشيداراک خيابان امام32226383
مرکزيداروخانه كوثراراك خيابان امام داروخانه كوثر32236649
مرکزيداروخانه مشايخيمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،امام خميني،کوچه بارو [31]،کوچه امجد [1و2]،پ 22،ط همکف32240512
مرکزيداروخانه معصوميمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،خيابان عباس آباد،خيابان دکترشريعتي،خيابان شهيد آيت اله دکتر بهشتي [4]،پ 0،ط اول132245820
مرکزيداروخانه دکتر نادرياراک ميدان ارگ خ عمارياسر جنب کلينيک فرهنگيان پ 132216879
مرکزيداروخانه يادگارياراک خ شهيد شيرودي خ خرم نبش کوچه محمودآبادي پ 133282708
مرکزيحكمتاراك ابتداي خيابان حصار مقابل بانك تجارت32229605
مرکزي-مرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،شهرک گردو،کوچه آتش نشاني،کوچه پارک پونه،پ 0،مجتمع آسمان آبي،آسمان 2،ط همکف40972080
مرکزيفروشگاه حامدياراک خ امام خميني خ قائم مقام پلاک57 ط همکف32231263
مرکزيفروشگاه صفريمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،باغ ملي،کوچه بحرالعلوم،کوچه شهيد ذبيح اله نوري زاده [40]،پ 59،ساختمان اطلس تجاري،ط زير زمين533257644
مرکزيداروخانه حكيممرکزي،خمين،مرکزي،شهر خمين،امامزاده ابوطالب،خيابان غلامرضا تختي،ميدان پانزده خرداد،پ 20،ط همکف46221711
مرکزيداروخانه دكتر محمديمرکزي،خمين،مرکزي،شهر خمين،ميدان مدرس،کوچه لاله،ميدان مدرس،پ 76،ط همکف46333033
مرکزيداروخانه سيدالشهدامرکزي،دليجان،مرکزي،شهر دليجان،خيابان طالقاني،کوچه شهيدعابدين فدايي،خيابان طالقاني،پ 67،ط -164228151
مرکزيداروخانه شبانه روزي ظاهريساوه ميدان مخابرات جنب پاساژ صفا42222141
مرکزيداروخانه دكتر غفوريساوه خيابان امام كوچه دكتر بلورچي32224720
مرکزيداروخانه صحتكميجان خيابان امام روبروي بانك ملي35454264
مرکزيداروخانه رازيمرکزي،محلات،مرکزي،شهر محلات،خيابان انقلاب،کوچه شهيدصفري،خيابان انقلاب،پ 0،ط همکف43240990
مرکزيداروخانه دکتر سلاميمحلات ميدان استقلال نبش خ انقلاب پ 143240121
مرکزيداروخانه حميدمرکزي،محلات،مرکزي،شهر محلات،چهارراه استقلال،کوچه شهيدمهدي آشوري،خيابان امام خميني،پ 0،مجتمع شفاء،ط زير زمين63223488
مرکزيداروخانه دکتر نيکزادمحلات ضلع شرقي ميدان استقلال پلاک 264225684
البرزداروخانه دکتر هنرمنديالبرز،کرج،مرکزي،شهر کمالشهر،خرمدشت،خيابان وليعصر،خيابان ميثم 2/3 گلرنگ،پ 0،ساختمان نوشين،ط پنجم2034812265
البرزداروخانه دکتر اسماعيليانشهريار خيابان وليعصر چهارراه مخابرات ساختمان پزشکان نورپ17065245016
البرزداروخانه دکتر اقباليالبرز،فرديس،مرکزي،شهر فرديس،حافظيه شمالي،کوچه ياس،خيابان گلستان 56 (صاحب الزمان )،پ 83،ط اول36636223
البرزداروخانه دکتر بهترينشهريار شهرک بردآباد جنب بانک صادرات پ3865642580
البرزداروخانه دکتر تاجيکتهران،شهريار،مرکزي،شهر شهريار،شهريار 1،خيابان ولي عصر،خيابان شهيدبهشتي،پ 0،مجتمع زيتون،ط زير زمين65224766
البرزداروخانه بهار فرديسالبرز،فرديس،مرکزي،شهر فرديس،فرديس،بلوار امام رضا (فضاي سبز)،خيابان چهل وسوم (شهيد قزويني )،پ -12،ط همکف36517078
البرزداروخانه دکتر درخشان نژادفرديس فلکه سوم خيابان 33غربي36524537
البرزداروخانه دکتر زيدپورتهران،ملارد،مرکزي،شهر ملارد،شهرک جعفريه،خيابان شهيد دانشگر (18)،خيابان امام خميني،پ 483،ط زير زمين165412103
البرزداروخانه دکتر يزدي پورانديشه فاز1 بلوار اصلي دنيامالي بين شاهد و اول شرقي پ91165526722
البرزفروشگاه من و تومارليک خيابان دکتر حسابي نبش کوچه دانش پ765195325
البرزداروخانه دكتر نيشابوريفرديس بعدازفلكه سوم نبش خ12غربي36509500
البرزداروخانه دكتر متولي زاده اردكانيچهارراه كارخانه قند32709622
البرزدكتر جهانگير مهرزادجعفراباد - انتهاي بلوار -خ ش صالحي - روبروي پارك لاله36315730
البرزداروخانه دكتر نودهيانديشه فاز2 بلوار اصلي65541716
البرزدكتر نوروزيكرج ميانجاده34525460
البرزداروخانه دكترفضيلت نژادشهريار شهرك اميريه خ امام خميني پ27765643122
البرزداروخانه شبانه روزي دکتر احمدپورالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،گلشهر ويلاي شرقي،خيابان ابن سينا،بلوار شهداي دانش آموز،پ 0،ساختمان صدف،ط همکف32700080
البرزداروخانه مهرماهدشت بلوار امام خميني (ره) خ اشتهارد جنب بانك صادرات37302700
البرزداروخانه پژواكمارليك خ حسابي نرسيده به خ امام خميني پ90965159401
البرزداروخانه مرکزي محمدشهرمحمدشهر36202030
البرزداروخانه شبانه روزي آذرباغستان شرقي بين بوستان 4و5 مقابل مخابرات پ19534318347
البرزداروخانه ايمانمهرشهر ابتداي بلوار ارم33304485
البرزداروخانه مريمم آزادگان طالقاني شمالي32233040
البرزداروخانه دکتر گودرزيخرمدشت خيابان ميثم2نبش کوچه مهر 1/134802459
البرزداروخانه بيات ماهدشتماهدشت بلوار امام خميني جنب كوچه قائم روبروي ايران خودرو37307779
البرزداروخانه شبانه روزي پرسپوليسکرج سه راه انبار نفت ابتداي جاده شهريار روبروي شهرک وحدت36606726
البرزداروخانه دکتر احمدي وردنجانيانديشه فاز 1 بلوار دنيامالي مابين 10و 11 غربي65524830
البرزداروخانه دکتر احتراميهشتگرد کوهسار بلوار امام خميني مقابل قنادي سپيده پ37544326109
البرزداروخانه دكتر تقدسيشهريار ابتداي خ وليعصر(عج) روبروي بانك صادرات65224535
البرزداروخانه سلامتفرديس پايين تر از کانال سمت راست36525479
البرزداروخانه دكتر جمشيديمهرشهر بلوار شهرداري نبش 20333408877
البرزداروخانه دكتر پاشايينرسيده به هشتگرد سه راه قاسم آباد شهرك تنكمان44634600
البرزداروخانه دكتر مقصود لو45متري گلشهر نرسيده به چهارراه گلزار روبروي كوكب33501730
البرزداروخانه دکتر سيفينظرآباد خ مطهري نرسيده به داروخانه دكتر گنجوي45354001
البرزداروخانه دکتر هادي اقبال20متري مارليک ابتداس خيابان سوسن مجتمع پزشکي65102227
البرزداروخانه دکتر محرم زادهحسين آباد مهر شهر كرج خ وليعصر پ8733329011
البرزداروخانه بارانحصارک سه راه پستخانه انتهاي بلوار آزادي زير درمانگاه بوعلي سينا34525796
البرزداروخانه خوارزميکرج مهرشهر قبل از خيابان افشار پاساژ ارم33307058
البرزداروخانه مهرشهرانتهاي 45متري گلشهر نرسيده به پمپ بنزين33502030
البرزداروخانه خيامکرج مشکين دشت شهرک بعثت بلورا سعدي36709303
البرزداروخانه شبانه روزي شهريارشهريار خ وليعصر بالاتر از چهار راه مخابرات65225251
البرزداروخانه دکتر ابراهيم بقائيتهران،شهريار،مرکزي،شهر شهر جديد انديشه،فاز3،خيابان بعثت غربي،خيابان وليعصر،پ 160،ط همکف65569585
البرزداروخانه دکتر بهشتي زادهالبرز،کرج،مرکزي،شهر محمدشهر،محمد شهر،بلوار امام خميني (جاده مرد آباد )،بن بست شهيد محمد کوليوند (92)،پ 0،ط اول36314729
البرزداروخانه دکتر پاک سرشتمهر شهر - بلوار شهرداري -بين خيابان 109 و 11133409020
البرزداروخانه شبانه روزي چلنگرالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،جهانشهر،بلوار ماهان،بلوار طالقاني شمالي،پ 352،ط همکف34429476
البرزداروخانه ارمجاده ملارد خيابان اهري جنب کلانتري 3332566657
البرزداروخانه دکتر حيدريالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،مهر شهر ( حسين آباد)،بلوار امام خميني(ارم)،خيابان 22 بهمن،پ -6،ط همکف33322889
البرزداروخانه سيدجمال الديننظرآباد شهرك سيدجما الدين خ نواب صفوي جنب درمانگاه حضرت ابوالفضل45342057
البرزداروخانه دكتر دوروزيانديشه فاز 3 شهرك صدف بلوار دكتر قريب روبروي مجتمع تجاري زيتون پ 3265573088
البرزداروخانه شبانه روزي دکتر بزرگمهرماهدشت بلورا آزادگان اولين دوربرگردان جنب پست بانک37313165
البرزداروخانه دکتر شهروزي فرکرج گوهردشت بلوار انقلاب نبش کوچه 5غربي34303688
البرزداروخانه دکتر فاطمه مرآتمهرشهر بلوار ارم ابتداي خيابان افشار جنب بانک ملي33316334
البرزداروخانه شبانه روزي دكتر هوشمندسرآسياب ملارد خ امام خميني چهاراه سوم ابتداي آزادگان شمالي پ70365116108
البرزداروخانه دكتر نظريدهقان ويلا اول ميدان 17شهريور34481795
البرزداروخانه حمزهخ شهيد بهشتي نرسيده به سه راه رجائي شهر پ 91234427234
البرزداروخانه شبانه روزي نازک دانشورالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،مهرشهر فاز4،خيابان 503 شرقي،بلوار شهيد مهدي رزهبان،پ 0،ساختمان حقيقي،ط همکف33527040
البرزداروخانه مرکزي نظرآبادنظرآباد خ مطهري نرسيده به بيمارستان امام سجاد45352214
البرزداروخانه رسالتنظرآباد خ آيت اله كاشاني محله رسالت پ13445354385
البرزداروخانه شبانه روزي دکتر راستگوتهران،شهريار،مرکزي،رزکان،روستا رضي آباد بالا،رضي آباد بالا،کوچه طباطبائي،خيابان بسيج،پ 0،ط اول265646774
البرزداروخانه اميدانديشهفاز 2 انديشه بلوار شقايق شرقي روبروي دبستان حجاب65542277
البرزداروخانه دکتر طالبيانتهران،شهريار،مرکزي،شهر شهر جديد انديشه،فاز3،بلوار آزادي،کوچه بي نام،پ 51،مجتمع اپادانا،ط زير زمينغربي65551147
البرزداروخانه چمرانجاده ماهدشت بعد از محمدشهر روبروي چمران اول جنب تالار البرز36305873
البرزداروخانه گوهردشتالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،رجائي شهر فاز1،خيابان هفتم(شهيدکبريايي)،خيابان آزادي،پ 0،ط همکف34201015
البرزداروخانه دکتر ناصربختالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،بهار،خيابان ش مهدي شرع پسند (بهار)،بن بست شهيد کشتدار،پ 638،ط همکف32262741
البرزداروخانه دکتر يوسف زادهالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،مهرشهر فاز4،خيابان شهيدمعظمي(برادران گودرزي)،بلوار شهيد خانزاده (گلها)،پ 0،پاساژ قائم (س بانک ملي )،ط همکف33554080
البرزفروشگاه هدفكارخانه قند ميدان شهيد فهميده اول خ قناد نبش ميدان32706967
البرزفروشگاه آرمينکرج عظيميه روبروي پارک نرگس مجتمع تک سا آخرين مغازه سمت راست32554601
البرزفروشگاه نارسيسگوهردشت نبش پنجم اصلي پاساژ ميلاد طبقه پايين واحد12-1334459466
البرزفروشگاه هستينظرآباد خيابان طالقاني خيابان شهيد مفتح روبروي بوستان چهارم پلاك 14145368085
البرزفروشگاه هديهکرج صفادشت بلوار اصلي ج بانک کشاورزي33436890
البرزفروشگاه طوطيانظرآباد خ سيدجمال الدين خ وليعصر 137 بعد از مسجد امام45359682
البرزفروشگاه آق بانوفرديس فلکه دوم پاساژ قائم طبقه دوم336500090
البرزفروشگاه نارسيسکرج 45متري گلشهر بعداز چهارراه گلزار نرسيده به خيابان کوکب شرقي33531345
البرزفروشگاه مونامشکين دشت خيابان تقي پناه خيابان نجف زاده36213418
البرز-البرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،شاهين ويلا،بلوار شهيد رجائي،خيابان شهيد ميرمحمدي ( هفتم غربي )،پ 69،ساختمان ونيز،ط سوم1032559161
البرزداروخانه شبانه روزي مرکزي شاهين ويلاالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،شاهين ويلا،خيابان چهارم شرقي،خيابان شاهين ويلا،پ 130،پلاک قديم 132،ط همکف34421090
البرزداروخانه شبانه روزي مرکزي مهرشهرکرج مهرشهر بلورار ارم مابين خيابان 118و119پ233417009
البرزداروخانه ديالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،شهدا،خيابان ش مهدي شرع پسند (بهار)،بلوار ش بهشتي،پ 759،ط همکف32266513
البرزداروخانه دکتر رفيعيکرج کمالشهر خرمدشت خيابان وليعصر خيابان ميثم 3پ334819152
البرزداروخانه شبانه روزي دکتر سعيديالبرز،کرج،مرکزي،شهر کمالشهر،خرمدشت،خيابان ياسرپنجم،خيابان وليعصر،پ 443،ساختمان ميقات،ط همکف34815577
البرزداروخانه دکتر عزيزيکرج خيابان طالقاني جنوبي خيابان شهيد رمضان عابديني (سرو)جنب ساختمان سبز پ19232704560
البرزداروخانه دکتر فيروزبختالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،عظيميه،ميدان مهران،خيابان نداي جنوبي،پ -208،ط دوم232571117
البرزداروخانه دکتر نقديکرج خيابان شهيد بهشتي بين چهارراه طالقاني و ميدان شهدا پ71732266580
البرزفروشگاه گل يخکرج گلشهر بين ارغوان شرقي و کوکب شرقي پ16033502325
البرزفروشگاه وحيدالبرز،کرج،مرکزي،شهر محمدشهر،همايون ويلا،خيابان ميخک،کوچه اطلس،پ 0،ط همکف36301807
البرزفروشگاه صابريالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،ساساني،کوچه شهيد رمضان مرداني،خيابان شهيد صدوقي (ساساني )،پ 236،ط همکف32816925
البرزداروخانه پاستورالبرز،نظرآباد،مرکزي،شهر نظرآباد،نظر اباد،ميدان لاله (بسيج )،خيابان استاد مطهري،پ 0،ط همکف45363440
البرزداروخانه دکتر بکانالبرز،ساوجبلاغ،مرکزي،شهر هشتگرد،هشتگرد قديم،کوچه شهيد نصراله کيان،بن بست نسترن،پ 17،ط چهارم844233949
البرزداروخانه دکتر رهبرهشتگرد خيابان خوئيني ها پشت مسجد جامع نبش کوچه خورشيدي ساختمان نگين طبقه 444212027
البرزداروخانه دکتر سيفي طرقيالبرز،ساوجبلاغ،مرکزي،شهر هشتگرد،هشتگرد قديم،کوچه شقايق 6،بلوار شهيد رجايي،پ 0،ط همکف44210083
البرزداروخانه شبانه روزي نيمادالبرز،ساوجبلاغ،مرکزي،شهر هشتگرد،هشتگرد قديم(شهرک وليعصر)،کوچه ياس 5،بلوار امام خميني،پ 0،پاساژ خاموشي،ط زير زمين2544238731
البرزداروخانه شبانه روزي دکتر ياسريالبرز،ساوجبلاغ،مرکزي،شهر هشتگرد،هشتگرد قديم(شهرک وليعصر)،کوچه شهيدمحمد رضا خاني،بلوار امام خميني،پ 0،مجتمع تجاري مرواريد،ط همکف44210770
قزوينداروخانه خيامقزوين خيابان خيام چهارراه خيام33332107
قزوينداروخانه دکتر شيداييقزوين خيابان خيام نبش چهارراه شهرداري32224205
قزوينداروخانه دکتر شهاب زادهقزوين شهرک کوثر فلکه دوم بلوار شهيد محلاتي بالاتر از درمانگاه امام خميني33775585
قزوينداروخانه دکتر شيروديقزوين خيابان فردوسي شمالي ساختمان پزشکان دهخدا طبقه همکف33347710
قزوينداروخانه دکتر سررشته داريقزوين خيابان خيام شمالي بالاتراز چهارراه عدل33325145
قزوينداروخانه پاشاقزوين خيابان خيام شمالي نرسيده به چهارراه عدل33344449
قزوينداروخانه آرياقزوين خيابان فردوسي شمالي نبش کوچه ياس ساختمان پزشکان ساسان33356478
قزوينفروشگاه مينوقزوين غياث آباد پايين تر از چهارراه روبروي نانوايي بربري33321652
کرمانداروخانه دكتر عزيزيانار-خ امام-بوستان733223120
کرمانعليرضاييانار خيابان امام خميني روبروي بانك مسكن33228010
کرمانداروخانه فرزين خواجهبافت خيابان طالقاني روبرو بيمارستان خاتم الانبيا42420065
کرمانداروخانه دكتر سالاريبافت- خ امام - روبروي دادگستري34228892
کرمانداروخانه دكتر ناظميبافت خ طالقاني شرقي پ4234223242
کرمانگالري لوکسکرمان،بردسير،مرکزي،شهر بردسير،ميدان امام،کوچه شبنم 3،خيابان شريعتي،پ 0،ط همکف33527115
کرمانگالري جهانشاهيبردسير- خ شريعتي- روبروي گالر ي رعنا33522910
کرمانداروخانه دکتر معين اشرف گنجوييکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،امام،خيابان امام خميني،بن بست امام خميني 13،پ 154،ط زير زمين32220021
کرمانداروخانه دكتربحرينيکرمان -خ کامياب -جنب بيمارستان مهرگان32220730
کرمانداروخانه دكتر پورطاريبم- ميدان آزادي- جنب كلينيك دكتر صديقي44277426
کرمانداروخانه دكتر دريجانيبم-خ امام-روبروي شهرداري سابق نرسيده به ميدان امام سمت چپ44221550
کرمانداروخانه ابوريحانکرمان،بم،مرکزي،شهر بم،شهيد صدوقي،خيابان مدرس،خيابان شهيد صدوقي،پ 152،ط همکف44213195
کرمانداروخانه دكتر ساعيبم- بلوار امام- جنب مسجد جامع -نبش كوچه 3332320807
کرمانداروخانه مهرآورانبم-خ امام-سمت چپ خيابان نرسيده به ميدان امام32216655
کرمانداروخانه دکتر شمس الدينيکرمان بم خ شهيد قدوسي بين کوچه 7 و9 مجتمع آريا44213926
کرمانداروخانه دكتر صديقيبم خيابان امام جنب كلينيك سپاه32318851
کرمانداروخانه دکتر عرببم خيابان امام خميني بين کوچه 16 و 18 پ1844220912
کرمانداروخانه دکتر ناصحيبم- خيابان امام- روبروي داروخانه دکتر صديقي44220750
کرمانداروخانه دكتر وزيريبم -بلوار امام- نرسيده به ميدان فرمانداري - روبروي كتابخانه مركزي32320880
کرمانگالري حجتيکرمان بم ميدان امام ابتداي بلوار شهيد صدوقي کوچه3 پ1844216436
کرمانداروخانه بيمارستان امام خمينيکرمان جيرفت خ شفا بيمارستان امام خميني پ4232314203
کرمانداروخانه دكتر طاهريجيرفت خيابان شهيد رجايي كوچه نصيريان32212406
کرمانداروخانه دكتر سلندريجيرفت-خ رجايي-داخل ك ساختمان پزشكان32212673
کرمانداروخانه دكتر فاريابيکرمان،جيرفت،مرکزي،شهر جيرفت،هليل،کوچه شهيد رجايي 1،بلوار شهيد رجايي،پ 0،ط همکف32216187
کرمانداروخانه دکتر مهديپورکرمان،جيرفت،مرکزي،شهر جيرفت،هليل،کوچه خضري،کوچه کوثر 2،پ 0،ط همکف43215189
کرمانگالري پرديسجيرفت-چهارراه فرمانداري32213707
کرمانگالري آستانيکرمان،جيرفت،مرکزي،شهر جيرفت،مرکز شهر،کوچه پروين اعتصامي،خيابان طالقاني جنوبي،پ 0،ط همکف43221305
کرمانگالري وافرهجيرفت-بلوار پاسداران-بعد از دادگستري-سه راه نجار23053220
کرمانداروخانه دكتر عامريرفسنجان-بل طالقاني35230323
کرمانداروخانه دكتر علمداررفسنجان-خ مصطفي خميني-ك 3434231047
کرمانداروخانه پاسارگادرفسنجان-خ طالقاني-بين ك 15و1735230809
کرمانداروخانه امام حسينرفسنجان-خ كارگر-جنب درمانگاه امام حسين-نبش ك 4035221132
کرمانگالري باقريرفسنجان-خيابان شهدا-روبروي پاساژ بزرگ شهر-پلاک7234261236
کرمانداروخانه دكتر زنگي آباديزرند-چهارراه برق-خ چمران24222134
کرمانداروخانه شفازرند-خ امام-روبروي بازار33423904
کرمانداروخانه دكتر بهاالدينيسيرجان-نبش چهارراه سپاه42205975
کرمانداروخانه سيما خدادادي پورکرمان،سيرجان،مرکزي،شهر سيرجان،خيابان طالقاني،خيابان امام هادي،کوچه شهيدعبدالعلي زيدآبادي،پ 27،ط دوم042235437
کرمانداروخانه آرياسيرجان-بل دكتر صادقي34228006
کرمانداروخانه دكتر عايليکرمان،سيرجان،مرکزي،شهر سيرجان،خيابان وحيد،خيابان حر رياحي،خيابان وحيد،پ 64،ط همکف42221231
کرمانداروخانه فرهنگ(حسابداري مشترکسيرجان-خ شريعتي-جنب مخابرات33234990
کرمانگالري رژانوکرمان،سيرجان،مرکزي،شهر سيرجان،مهديه،کوچه مقداد 2،خيابان مقداد،پ 443،ط همکف42262723
کرماناحمديعنبر آباد بلوار امام روبروي داروخانه سيف43294633
کرمانداروخانه صابريکرمان-خيابان ابوحامد-داروخانه دکت صابري32252639
کرمانداروخانه دکتر اسديکرمان-ابتداي بلوار جمهوري اسلامي32461104
کرمانداروخانه دكتر اسلاميكرمان-سه راه فرهنگيان-زير پل-روبروي هتل پارس32117047
کرمانداروخانه دكتر اسلاميانكرمان/بلوار جهادجنب ساختمان مهر نبش كوچه شماره 632467424
کرمانداروخانه فدككرمان-خ ابوذر جنوبي-ميدان رسالت-ضلع شرقي32514525
کرمانداروخانه دكتر اقدسيکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،پروين اعتصامي،کوچه خواجوي کرماني 23،خيابان خواجوي کرماني،پ 0،ط همکف32531970
کرمانداروخانه فاطميهکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،پارک مطهري،کوچه مطهري 5،خيابان مطهري،پ 0،ط همکف32265511
کرمانداروخانه دكتر بهاالدينيكرمان-انتهاي خ شفا-سمت راست-جنب ساختمان پزشكان32470500
کرمانداروخانه دکتر پورسيديکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بلوار جمهوري اسلامي،خيابان والفجر،کوچه والفجر 19،پ 0،ط همکف32483070
کرمانداروخانه دكتر حاج محمديکرمان چهارراه نيکزاد بلوار اباالفضل32613389
کرمانداروخانه دكتر حسنيكرمان-خ ابوذر شمالي- روبروي خ توانير32516748
کرمانداروخانه دكتر خزائليكرمان-خ شهاب-روبروي صداوسيما33239106
کرمانداروخانه دکتر دانافردکرمان- پانصد دستگاه-جنب کوچه 2 شهريار32522524
کرمانداروخانه حکيمکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،خيابان سعدي،خيابان سعدي،کوچه سعدي 7،پ 0،مجتمع پارک کلينيک،ط همکف1932233463
کرمانداروخانه دکتر دوستي شعارکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،شيخ احمد کافي،کوچه باقدرت شرقي4،خيابان با قدرت،پ 0،ط همکف33210904
کرمانداروخانه دكتر رضائي فركرمان-خ ش رجايي(خورشيد)-جنب تكيه ابوالفضل32725400
کرمانداروخانه دکتر رنجبرنژادکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،رسالت،کوچه 8 متري،ميدان رسالت،پ 0،مجتمع امام رضا،ط زير زمين33218057
کرمانداروخانه دکتر زارعيکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،شفا،خيابان هزارويکشب،کوچه هزارو يکشب 24،پ 0،ط همکف32466845
کرمانداروخانه دکتر شمسي ميمنديکرمان- ميزا آقاخان شمالي کوچه شماره 232526689
کرمانداروخانه امام رضاكرمان-خ امام جمعه-نبش 4 راه32457766
کرمانداروخانه دكتر شيروانيكرمان-پارك مطهري-ضلع جنوبي32523727
کرمانداروخانه دكتر صابريكرمان- بلوار جمهوري-نبش خيابان همتي فر35226235
کرمانداروخانه دكتر عباسيكرمان-شهرك باهنر-خ رزمندگان-جنب سوپرماركت تهران32466977
کرمانداروخانه دكتر عبدالهيانکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بهمنيار،خيابان بهمنيار،کوچه بهمنيار 23،پ 12،ط همکف32455056
کرمانداروخانه دكتر قنبريکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بلوار هوانيروز،کوچه فرعي دوم،کوچه زنبق 5،پ 0،ساختمان ماهان،ط دوم32820615
کرمانداروخانه دکتر مشکوهکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،شهيدبهشتي،کوچه شمالي 2،خيابان ابن سينا،پ 0،ط همکف32228920
کرمانداروخانه دکتر مطيعيکرمان- بلوار معلم نرسيده به پل فرهنگيان -جنب داروخانه دکتر اسلامي-پ5132141905
کرمانداروخانه آزاديکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،باستاني پاريزي،کوچه غرب ي 4،کوچه فيروزآباد 14،پ 0،ط همکف32449442
کرمانداروخانه دکتر معينيکرمان-شهيد رجايي-جنب کوچه 1732727413
کرمانداروخانه دكتر مهنيكرمان- ابتداي بلوار جهاد-كنار ساختمان پزشكان مادر32443837
کرمانداروخانه دكتر مولاييكرمان-خ شهاب-مقابل درمانگاه شماره 4تامين اجتماعي33238827
کرمانداروخانه دکتر نجم الهديکرمان-بلوار جمهوري اسلامي-خيابان همتي فر-حدفاصل کوچه 8 و 1033753588
کرمانگالري رخکرمان-ميدان مشتاق-حدفاصل خ ناصريه و شريعتي32262335
کرمانهايپر ماركت نخلستانكرمان- خ مالك اشتر شمالي- بين كوچه19 و2132514796
کرمانگالري رضائيکرمان شهرک مطهري باب الحوائج ساختمان ايثار پلاک4032118540
کرمانگالري زاهديکرمان خ شريعتي بازار نگين زير گذر نگين پلاک4232711413
کرمانگالري سلطاني نژادکرمان-بلوار امام حسين-کوچه 19-پلاک2232529334
کرمانتجهيزات پزشکي طنين سلامتکرمان خ جهاد بين گوچه 16 و18 پ332463238
کرمانکالا پزشکي قاضي زادهکرمان خ ابوحامد قبا از کوچه 8 پ1032125417
کرمانگالري کامکارکرمان خيابان ابن سينا پلاک 126 نرسيده به کلينيک بعثت روبروي داروخانه دکتر مشکوه32715216
کرمانگالري موسويکرمان بلوار هوانيروز غدير1 شقايق3 بلوک 7 طبقه همکف پ232513988
کرمانکالا پزشکي نخعيکرمان خ سعدي روبه روي باهنر پ42 جنب کالا پزشکي شکوفا طب32235017
هرمزگانداروخانه کيميابندرعباس-رسالت شمالي-ميدان صادقيه-به سمت 4 راه پرديس-ورودي فروزان-پلاک4533668783
هرمزگانداروخانه دکتر اميريبندرعباس-بلوار مصطفي خميني33676562
هرمزگانداروخانه دکتر درکههرمزگان-درگهان-روبروي نيروگاه برق35263815
هرمزگانداروخانه دليران نيابندرعباس-سه راه سازمان به طرف يادبود32233381
هرمزگانداروخانه دکتر شمساييبندرعباس-خ شهيد خراساني-نرسيده به کلينيک شماره2-بين چهارراه فاطميه و چهارراه مرادي32223656
هرمزگانداروخانه دکتر شيخانبندرعباس- خ سيدجمال الدين اسد آبادي-چهارراه فاطميه- پاساژ طباطبايي32227027
هرمزگانداروخانه دکتر قناديبندرعباس-خ سيدجمال-بعد از چهارراه فاطميه-روبرو مسجد فاطميه32226646
هرمزگانکالا بهرسان شعبه پرديسبندرعباس-بلوار پرديس-بعد از چهارراه پرديس-پلاک6232071722
هرمزگانگالري سالاريهرمزگان قشم بازار خ ساحلي مجتمع دريا پ201833661302
يزدگالري دنياي ادکلنيزد-اردکان-خيابان امام-روبروي شهرداري-پلاک1732225302
يزدداروخانه دكتر رضايييزد،مهريز،مرکزي،شهر مهريز،مولودآباد،کوچه ياس،ميدان سيدالشهداء،پ 0،ط همکف35228810
يزدداروخانه ابن سيناميبد-خ امام-بعداز سه راه سعيدي37722771
يزدگالري عامرييزد-ميبد-مشايخ-کوچه6-خيابان امام خميني-طبقه همکف-پلاک12332328472
يزدداروخانه فردوسييزد بلوار جمهوري بعداز داروخانه دكتر سرافراز35222350
يزدداروخانه سلامتيزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،صفاييه،خيابان وزيري،بلوار دانشگاه،پ 0،مجتمع تجاري نور،ط همکف35382772
يزدداروخانه دكتر بابايييزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،خرمشاه،کوچه 12طالقاني[گلچين]،بلوار آيت الله طالقاني،پ 0،ط همکف37263104
يزدداروخانه دكتر بو علي(محمد علي معصومي)يزد-خ دهم فروردين-نرسيده به ميدان ماكار36266369
يزدداروخانه دكتر پورشفيعي (ملك)يزد-منطقه صفائيه-ميدان اطلسي-نبش ميدان38240703
يزدداروخانه دكترحيدرييزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،اساتيد،کوچه (طاهري )،بلوار پرفسور حسابي،پ 0،ط زير زمين38215999
يزدداروخانه دكتر ذبيحييزد-خ کاشاني-نزديک مارک هفت تير-جنب بانک تجارت38260194
يزد-يزد منطقه صفاييه بلوار پاسداران روبروي مجتمع سيد الشهدا33562256
يزدداروخانه دكتر سفلائيانيزد- خ كاشاني- ميدان شهداي محراب - جنب بيمارستان مرتاض38260158
يزدداروخانه دكتر سهروردييزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،آزادشهر،کوچه رز،بلوار شهيد محمد کاظم واعظ،پ 322،ط همکف38264100
يزدداروخانه دکتر صالحييزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،اکبرآباد،کوچه 64کاشاني[ويلا]،خيابان آيت الله کاشاني،پ -1028،ط همکف36235040
يزدداروخانه دكتر طاهرييزد-صفائيه-نبش بازارچه اطلسي38361033
يزدداروخانه دكتر علوييزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،آزادشهر،کوچه 10 متري توحيد،خيابان فدائيان اسلام[22]،پ 157،ط همکف37232300
يزدداروخانه دکتر فتاحييزد-بلوار دشتي-روبروي بيمارستان ناجي38238644
يزدداروخانه دكتر فخاريزد-صفائيه-بل شهيدان اشرف-اواسط بلوار38258568
يزدداروخانه دکتر فخرالدينييزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،صفائيه ساقي،خيابان ( اورژانس )،کوچه 6 نيلوفر،پ 0،ط زير زمين38335875
يزدداروخانه كرامتييزد-صفائيه-بلوار حسابي-نرسيده به ميدان عالم38200511
يزدداروخانه اميديزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،صفائيه مهرآوران،کوچه (فرعي شيشه بري )،بلوار شهيدان انتظاري،پ 0،ط همکف38334916
يزدداروخانه دکتر کفيرييزد- بل دشتي-بعد از چهارراه اميرالمومنين- نبش کوچه 77 رحمت آباد38287917
يزدداروخانه لطفعليانييزد-ميدان همافر-جنب درمانگاه حضرت ولي عصر37256960
يزدگالري سحريزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،خلف خانعلي،کوچه 33 [مدرسه تفضلي]،خيابان سلمان فارسي،پ 0،ط همکف36282800
يزدگالري حسينييزد-صفائيه-بلوار شهيدقندي-شهيدتقدسي-روبروي سينما تک -طبقه همکف-پ4338265108
يزدپخش اميرانيزد بلوار 17شهريوربعد از سه راه 52متري پلاک 6235248339
يزدگالري باکلاسيزد،يزد،مرکزي،شهر يزد،صفاييه،خيابان 10شهيدان اشرف[آيت الله فرساد]،بلوار شهدان اشرف،پ 0،ط همکف38245617
ايلامداروخانه دكتر اكبريايلام خيابان سيد الشهداء روبروي بيمارستان قائم33348225
ايلامداروخانه دكتر بلوچ زادهايلام- خيابان ملك الشعرا- جنب كوي هفدهم- جنب درمانگاه يادگارماندگار32222301
ايلامداروخانه امام رضا عايلام خ سعدي جنوبي33343153
ايلامداروخانه دكتر حيدريايلام ميدان مخابرات خيابان مهديه32235922
ايلامداروخانه مادرايلام ميدان مادر جني در مانگاه ليثار32233111
ايلامداروخانه دكتر رشيديايلام،ايلام،مرکزي،شهر ايلام،صداو سيما،خيابان (14متري)،کوچه ازادي 13،پ 0،ط دوم33347171
ايلامداروخانه خاتم الانبياايلام خ سعدي جنوبي داروخانه خاتم الانبيا33346233
ايلامداروخانه شريفيايلام خيابان سعدي جنوبي بلوار مدرس کوي عبدالهي کلينيک ويژه فجر انقلاب پلاک2333380224
ايلامداروخانه كلينيك پارسايلام،ايلام،مرکزي،شهر ايلام،24 متري وليعصر،خيابان 24متري ولي عصر،بلوار جنوبي امام خميني (ره )،پ 0،ط همکف33366565
ايلامداروخانه صيفيايلام ميدان كشوري نبش ميدان درمانگاه فرهنگيان33330186
ايلامداروخانه دکتر قيطاسيايلام خيابان فردوسي جنب بانک سپه33332867
ايلامداروخانه نقديايلام خ سيدالشداء33348005
ايلامداروخانه جوادالائمهايلام پاركينگ كوي علي اشرف رشيدي جنب پاساژ مهران33340381
ايلامآرايشي سعديايلام خيابان تختي نبش خيابان سعدي پلاک9033335386
ايلامليدوايلام خيابان 22 بهمن ورودي پاساژ تيراژ پلاک1633346632
ايلامفروشگاه خدادايايلام خيابان سمندري نبش كوي شوان جنب آقاي رستم نژاد33345602
ايلامارغوانايلام خ فردوسي پاساژ ارغوان33384654
ايلامبهداشتي لايت نايتايلام خيابان سعدي پاساژ باغ اسلامي پلاک1633352875
ايلامداروخانه دكتر جمشيديده كيلوكتر مانده به ايوان اول جاده سومار روستاي زرنه روبروي درمانگاه شبانه روزي33223533
ايلامجليلياناسلام آباد خيابان 17 شهريور نبش کوي مجد پلاک6432326462
کرمانشاهداروخانه دکتر احمديکرمانشاه،اسلام آباد غرب،مرکزي،شهر اسلام آبادغرب،22 بهمن،بلوار طالقاني،خيابان شهيد کلاهدوز،پ 7،پلاک آب1781،ط همکف45227604
کرمانشاهداروخانه دکتر سليمياسلام آباد غرب نرسيده به ميدان امام45222725
کرمانشاهداروخانه دکتر ليلانياسلام آباد غرب چهارراه شهيد فکوري پلاک 82034225196
کرمانشاهعروساسلام آباد خ طالقاني جنب داروخانه عزيزيان45222378
کرمانشاهفروشگاه رضازادهاسلام آباد خ مصطفي خميني پاساژ محمودي جنب مغازه آقاي منصوري45232862
کرمانشاهرضايياسلام آباد خيان امام خميني45252860
کرمانشاهرضايياسلام آباد دور ميدان هدايت45220447
کرمانشاهرضايي نيکاسلام آباد ميدان امام خميني نبش ميدان پلاک2645222369
کرمانشاهعزيزيکرمانشاه،اسلام آباد غرب،مرکزي،شهر اسلام آبادغرب،جمع خانه،خيابان شهيد ريزه وندي،ميدان امام خميني،پ 0،ط اول45222821
کرمانشاهداروخانه دکترورداسبيكرمانشاه : شهرستان بيستون33722446
کرمانشاهسليميسرپل ذهاب بازارچه ساحلي جنب بانک ملت پلاک12342221456
کرمانشاهداروخانه دکتر شاکريکرمانشاه،سنقر،مرکزي،شهر سنقر،پيره سوند،کوچه شهيدجلال خادمي،خيابان طالقاني،پ 0،ط همکف48424368
کرمانشاهگلچهرهکرمانشاه،صحنه،مرکزي،شهر صحنه،مولوي،کوچه لاله 1،خيابان مولوي،پ 0،ط همکف48320071
کرمانشاهفروشگاه رحمتيکرمانشاه،قصرشيرين،مرکزي،شهر قصرشيرين،الوند،خيابان شهدا،کوچه قصريها،پ 1167،ط همکف44243281
کرمانشاهداروخانه ارغوانيكرمانشاه پاركينگ اول خ حاج محمد تقي اصفهاني37288260
کرمانشاهداروخانه دكتر آقايانيکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،جليلي،کوچه شهيد بهروز نوري،خيابان جليلي،پ 368،ط همکف34276605
کرمانشاهداروخانه شبانه روزي رازيکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،ميدان آزادي،خيابان شهيد صادق پور،بلوار شهيد بهشتي،پ 0،ط دوم38248129
کرمانشاهداروخانه دکتر اميريکرمانشاه خيابان بهار روبروي مسجد صباغ نر سيده به بيمار ستان سجاد37231586
کرمانشاهداروخانه دكتر باقريكرمانشاه پاركينگ شهرداري سه راه مويد37286567
کرمانشاهداروخانه دکتر باقري نسبکرمانشاه پلرکينگ شهرداري خيابان حاج محمد تقي اصفهاني طبقه همکف ساختمان سعادت پلاک1537296903
کرمانشاهداروخانه دکتر بهراميکرمانشاه بلوار سي متري دوم روبروي برج آراد پلاک1638243678
کرمانشاهداروخانه شبانه روزيكرمانشاه چهاراه رشيدي بطرف جعفر آباد37277224
کرمانشاهداروخانه دکتر تحويليانکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،شهرک فدک فاز 2،خيابان 25 متري درود فرامان،خيابان 25متري درودفرامان ب 14ق 79،پ 0،ط همکف34210880
کرمانشاهداروخانه دكتر تيراندازكرمانشاه مسكن بلوارگلها روبروي بانك ملي34235751
کرمانشاهداروخانه طوسيکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،پارکينگ شهرداري،خيابان حاج محمد تقي اصفهاني،خيابان سنگر(پارکينگ شهرداري)،پ 0،ط همکف37222705
کرمانشاهداروخانه دكتر خالديکرمانشاه دولت آباد روبروي مسکن مهر پلاک3538266686
کرمانشاهداروخانه دکتر خالونديکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،برق،کوچه بيست و دوم،بلوار 17 شهريور،پ 79،ط همکف38221004
کرمانشاهداروخانه دكتر دارابيکرمانشاه خيام جنب فروشگاه تک37203379
کرمانشاهداروخانه دارينكرمانشاه گلستان داروخانه دارين38233887
کرمانشاهداروخانه دكتر درويشيكرمانشاه پاركينگ شهرداري روبروي هتل راه كربلا37274450
کرمانشاهدارو خانه ذهابيکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،پارکينگ شهرداري،خيابان حاج محمد تقي اصفهاني،خيابان سنگر(پارکينگ شهرداري)،پ 0،ط همکف38222627
کرمانشاهداروخانه دکتر رحيمي باهوشکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،شهرک الهيه،خيابان گلشهر،کوچه نهم،پ 11،ساختمان آپارتمان بهار،ط اول138392956
کرمانشاهداروخانه دكتر بهارانكرمانشاه وكيل آقا اول ده مجنون روبروي بانك كشاورزي37227484
کرمانشاهداروخانه دكتر شاهمراديكرمانشاه فرهنگيان فاز 2 ايستگاه 734226251
کرمانشاهداروخانه صادقيهكرمانشاه مسكن خ لاله داروخانه دكتر صادقيه34298234
کرمانشاهداروخانه دکتر صالحيکرمانشاه شهرک معلم ميدان حافظ پلاک231134265030
کرمانشاهداروخانه دکتر عباس آباديکرمانشاه چهار راه ارشاد روبروي گالري سمن پلاک10038224895
کرمانشاهداروخانه دكتر عبديكرمانشاه پاركينگ شهرداري پل اجلاليه دكتر عبدي37272045
کرمانشاهداروخانه دكتر عزتيكرمانشاه ميدان آزادي ترمينال شماره 2 داخل كوچه38221810
کرمانشاهداروخانه دکتر عفنان زادهکرمانشاه پارکينگ شهرداري جنب داروخانه محکي پلاک 6837279369
کرمانشاهداروخانه دكتر فرجادکرمانشاه مسکن بلوار گلها جاي قديم دكتر حاجتي34222112
کرمانشاهداروخانه دکتر فرجادکرمانشاه بلوارشهيد رجائي37239404
کرمانشاهداروخانه فلاحيکرمانشاه خيابان مدرس چهارراه اجاق پلاک737234562
کرمانشاهداروخانه دكتر كاظم اسكوئيكرمانشاه مسكن ايستگاه كارگران داروخانه دكتر اسكوئي34244250
کرمانشاهداروخانه دكتر كريميكرمانشاه پاركينگ شهرداري ساختمان رازي37225972
کرمانشاهداروخانه دكتر كماليكرمانشاه چهاراه رشيدي37278535
کرمانشاهداروخانه دکتر گودرزيکرمانشاه پارکينگ شهرداري جنب درمانگاه امام رضا پلاک2137294431
کرمانشاهداروخانه دکتر مراديکرمانشاه الهيه بلوار شهيد رجايي جنب در مانگاه دندان پزشکي ثامن پلاک72038279171
کرمانشاهداروخانه دكترملك خطابيکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،تعاون 2،کوچه ( فرعي اول پنجم )،کوچه سوم،پ -21،314478،ط همکف38387841
کرمانشاهداروخانه دکتر مهديانکرمانشاه شهرک رسالت بر بلوار اصلي رسالت پايين تراز پزشک قانوني پلاک2238330104
کرمانشاهداروخانه دکتر ميرزائيکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،گلستان،بلوار شهيد مصطفي امامي،کوچه گلها،پ 0،ط همکف38226726
کرمانشاهداروخانه دکتر نادريکرمانشاه مسکن بلوار گلها روبروي بانک سپه34295291
کرمانشاهداروخانه دکتر نيازيکرمانشاه پار کينگ شهرداري ابتداي خيابان حاج محمد تقي پلاک20037221528
کرمانشاهداروخانه دکتر همتيکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،سنگر،خيابان هلال احمر(مصوري شمالي)،خيابان شهيد محمد منتظري،پ 45،ط همکف37235822
کرمانشاهآزاديکرمانشاه پارکينگ خيابان حاج محمد تقي اصفهاني ساختمان دي طبقه دوم انتهاي راهرو پلاک2037272040
کرمانشاهفروشگاه خاتونكرمانشاه: خ- شريعتي جنب بانك ملت37269664
کرمانشاهحيدر جوکرمانشاه بازار اسلامي راسته اول38268325
کرمانشاهاپنكرمانشاه الهيه خ كاشاني بازارچه روبروي داروخانه رضاپور بهداشتي اپن38350095
کرمانشاهرشيديکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،شهرک الهيه،کوچه بيست و سوم(شهيدمهرعلي مهرباني)،خيابان آيت اله کاشاني،پ 80781،ط همکف38160605
کرمانشاهارزان كيشكرمانشاه خ خيام روبروي كوي خسرو پرويز آرايشي بهداشتي ارزان كيش37252498
کرمانشاهزرشکيانکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،بهار،خيابان بهار،کوچه 10 متري اول،پ 36،ط همکف37224875
کرمانشاهعزيزي مبصرکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،مسکن،خيابان لاله،بلوار گلها،پ 0،ط همکف34240831
کرمانشاهقنبرنژادکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،شهرک ظفر،بلوار شهيد اسماعيل دقايقي،کوچه پنجم،پ 0،218046،ط همکف34295350
کرمانشاهياسكرمانشاه ميدان مصدق (كاشان) پاساژ ارگ طبقه همكف دست راست37227556
کرمانشاه-كرمانشاه شهرك معام بلوار عطار نبش كوي نهم پلاك2334263623
کرمانشاه-کرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،بهار،کوچه 16 متري فروردين،کوچه شهيد يوسف پور،پ 10119.001،ط اول38222905
کرمانشاهقائمکرمانشاه ميدان وزيري پل حداد عادلپلاک6438402237
کرمانشاهفروشگاه صدفكرمانشاه ميدان شهناز نرسيده به سر كوچه ثبت37210277
کرمانشاهآرايشي سهاپرديس بين كوي 229 و 23137247501
کرمانشاهعطر آرينکرمانشاه خيابان شر يعتي پاساژ عدالت پلاک3337231948
کرمانشاهداروخانه دکتر زمانيکنگاور خيابان امام کوچه ارزاق پلاک4548238104
همدانداروخانه شفااسد آباد دور ميدان ساعت جنب بانک صادرات پلاک23033117945
همدانداروخانه دكتر مسعودياسدآباد ميدان امام33115121
همدانداروخانه دکتر دلاوريتويسرکان خيابان باهنر روبروي 12 متري وليعصر34940164
همدانداروخانه دكتر محمديتويسركان خ باهنر كوچه مهديه درمانگاه صادقيه(فرهنگيان)34220925
همدانداروخانه دکتر يعقوبيتويسرکان خيابان شهيد باهنر روبروي مجتمع مرواريدپلاک2234922679
همدانپرنسستويسركان از طرف خيابان باهنر ابتداي راسته بازار كيف سزاي مهدي34223233
همدانداروخانه لقمان حكيمرزن خيابان اصلي سه راهي قروه جنب مسجد جامع36222114
همدانتجهيزات پزشکي کيميا طبرزن دمق بلوار انقلاب پلاک82036378177
همدانداروخانه شيخ باباييهمدان،کبودرآهنگ،مرکزي،شهر کبودرآهنگ،تکيه،خيابان شهيدمفتح،بن بست بهار 2،پ 0،ط همکف35226866
همدانصالحيكبودر آهنگ خيابان مطهري سه راه مطهري34254628
همدانداروخانه دانيالملايرخيابان شهيد طلوعي32226421
همدانداروخانه دكتر اولياييملاير پارك چمران كوچه شهيد عباسي جنب ساختمان پزشكان32231600
همدانداروخانه دکتر حسين خانيملاير خ شهدا نرسيده به خ شهيد طلوعي روبروي مجتمع دنياي نور32224813
همدانداروخانه کيهانملاير خ فخريه روبروي فروشگاه مجيک32226215
همدانداروخانه شبانه روزي وليعصرملاير خيابان شهدا ساختمان الغدير طبقه32256651
همداندارو خانه دکتر رضاييملاير دور پارک چمران پلاک4433344627
همدانداروخانه دكتر زمانيملاير ابتداي خ خيام جنب بانك ملي32222106
همدانداروخانه دكترزندي حرم آباديملاير ميدام امام جنب مسجد صفي32222151
همدانداروخانه پاستورملاير ميدان امام جنب بانك صادرات32255622
همدانداروخانه دكتر محمدطائمهملاير خ خيام روبروي بانك ملت32222856
همدانداروخانه شبانه روزي دكتر موسويملاير نبش خيابان شهيد طلوعي پارك چمران32226039
همدانداروخانه دکتر نصرتيملاير خيابان فخريه ابتداي خيابان قائم مقام پلاک20232227583
همدانداروخانه دکتر نهاونديملاير ميدان مادر خيابان پارک روبروي بيمارستان فخريه پلاک333370019
همدانزارعيانملاير خيابان شهدا جنب پارکينگ کسرا روبروي بانک ملت32252627
همدانستاره سربيملاير ابتداي بلوار قائم مقام32230040
همدانداروخانه دكتر احسانينهاوند خيابان 17 شهريور كوچه موزائيك سازي33220011
همدانداروخانه دكتر كيانيهمدان،نهاوند،مرکزي،شهر نهاوند،خيابان 17شهريور،خيابان دکتر صدرالدين صالح خير سلامت،خيابان 17شهريور،پ 0،ط همکف33243734
همدانبيوتينهاوند خيابان ابوذر مجتمع تجاري گروس طبقه دوم پلاک16033220103
همدانگلهمدان،نهاوند،مرکزي،شهر نهاوند،خيابان 17شهريور،خيابان پزشکان،خيابان 17شهريور،پ 0،ط همکف33242252
همدانکلاسيکنهاوند خيابان ابوذر پاساژ عطر باران33235478
همدانsevenنهاوند ميدان ابوذر خيابان ابوذر پاساژ صدف لاين جديد طبقه همکف پلاک11433248875
همدانداروخانه بزرگمهرهمدان ابتداي خيابان تختي جنب مخابرات32527978
همدانداروخانه دکتر اوليائيهمدان آرامگاه بوعلي جنب پاساژ تماشا32531259
همدانداروخانه دكتر ترجمانهمدان ميدان آرامگاه ابتداي خ پاستور38268402
همدانداروخانه لقمانهمدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،جهان نما،کوچه بهرامي،خيابان جهاد،پ 127،مجتمع شهباز،ط همکف38240764
همدانداروخانه شبانه روزي قانونهمدان خيابان پاستور جاي قبلي دارو خانه دکتر نوري پلاک6838276130
همدانداروخانه دانشهمدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،رکني،خيابان رکني،کوچه بهرامي،پ 32،ط اول32524287
همدانداروخانه خواجويهمدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،خيابان بوعلي،کوچه شهيدنيلي،خيابان بوعلي،پ 0،ط همکف32513646
همداندارو خانه دکتر درخشندههمدان بلوار زينبيه خيابان حمزه روبروي کلينيک تخصصي پلاک434242413
همدانداروخانه مركزيهمدان ميدان آرامگاه نبش ميدان38254220
همدانداروخانه دکتر ساري خانيهمدان خيابان بوعلي پلاک22632520567
همدانداروخانه دكتر سعيديانهمدان خ شهدا فلكه مفتح32527365
همدانداروخانه پاستورهمدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،شريعتي،کوچه ذوالرياستين 1،خيابان شريعتي،پ 36،ط همکف32522353
همدانداروخانه دکتر فاطميهمدان خ شريعتي نرسيده به ايستگاه روبروي درمانگاه نيروي انتظامي34225496
همدانداروخانه قديميهمدان خ بوعلي32519593
همدانداروخانه دکتر محمديهمدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،روحاني،خيابان روحاني،کوچه شهيد سيد حسن فاضليان،پ 12،ط همکف38271328
همدانداروخانه كوشاهمدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،خيابان پاسداران،کوچه شهيدان مينائي،خيابان پاسداران،پ 453،مجتمع الماس،ط اول38280069
همدانداروخانه مهرپوياهمدان ميدان شريعتي اول خيابان ميرزاده عشقي38324422
همدانآرميتاهمدان سر پل يخچال پاساژ امام رضا32513620
همدانحنيفيهمدان بازار شازده حسين روبروي حافظي پلاک3232733118
همدانآبرنگهمدان خيابان شريعتي کوچه ميدر فندرسکي پاساژ مهرگان پلاک3032536835
همدانصباهمدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،بل بعثت،کوچه پيروزي،خيابان انديشه،پ 29،ط اول32236810
همداندلپذيرهمدان ابتداي خيابان تختي سمت راست فروشگاه دلپذير فرهادي33529640
همدانآرتينهمدان خيابان شريعتي کوچه ميرفندرسکي پلاک8034428002
همدانآرايشي مراديهمدان خ اکباتان پاساژاکباتان پلاک4032517271
همداننوروزيهمدان خيابان سر پل يخچال پاساژ امام رضا پلاک2032512655
همدانوحدتي رافعهمدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،شهرک چمران،خيابان بهاران،خيابان 18متري سلحشور،پ 0،ط همکف38335043
گيلانداروخانه دکتر عالم دوستآستارا-خ حکيم نظامي-کوچه شهيدرحيميان44828700
گيلانداروخانه عبدل پورآستارا- شهرک عباس آباد44850181
گيلانفردينآستارا- بازارچه ساحلي- بلوک344839284
گيلانسايناآستارا- خ حكيم نظامي - جنب الكتريكي حسن زاده44815438
گيلانعطاري حكيمآستارا- خ حكيم نظامي - جنب داروخانه شبانه روزي صادقي حريري44805958
گيلانگالري کهکشانآستارا-بازارچه ساحلي-بلوک 16/1833448300
گيلانگالري ورساچهآستارا-خ حکيم نظامي -گالري ورساچه-پ6644825263
گيلانداروخانه قدسآستانه اشرفيه-خ امام-روبروي بانک ملت-داروخانه قدس-پ8642122633
گيلانماه بركوچصفهان-جنب داروخانه بوعلي34553464
گيلانخانوم خانماکياشهر- ميدان اصلي - روبروي پاساژ کاسپين42820140
گيلانداروخانه روزانه سيناگيلان،املش،مرکزي،شهر املش،انارستان محله،خيابان شهيد دستغيب،بلوار امام خميني،پ 0،ساختمان يلدا،ط همکف33647589
گيلانداروخانه دكتر نيكخواهگيلان،رودسر،مرکزي،شهر رودسر،انقلاب،کوچه شهيد طاهري،خيابان مدرس،پ 0،پاساژ رضا زاده،ط همکف42625164
گيلانصوفيااملش- پارک ميرزا کوچک خان- جنب اداره پست-44728485
گيلانداروخانه گلستانانزلي-خيابان مطهري-جنب بانک رفاه سابق-پ10244548202
گيلانداروخانه دکتر جلاليانزلي-خ مطهري-روبه روي بانک مسکن مرکزي34244674
گيلانداروخانه دکتر خيريگيلان،بندر انزلي،مرکزي،شهر بندرانزلي،کوي الله اکبر،خيابان شهيد کيوان سيف زاد،کوچه ( کاسپين )،پ 0،ساختمان بازار کاسپين،ط همکف1944546872
گيلانداروخانه سبزي پورانزلي-خ مطهري-ساختمان درنا-داروخانه دکتر سبزي پور-پ3444542833
گيلانداروخانه دکتر عادليانزلي-خ مطهري-روبه روي بانک سپه مرکزي44548042
گيلانداروخانه دکتر فرازمندانزلي-خ مطهري-روبه روي اداره برق44547323
گيلانداروخانه دکتر کرباسيانزلي- قاضيان- - داروخانه دکتر کرباسي44432805
گيلانداروخانه غازيانغازيان -برزن-ميدان گمرک-خيابان آيت اله طالقاني-پ 0-ط همکف44428550
گيلانمجيدانزلي-خ مطهري-نرسيده به بانک صادرات44541345
گيلانهديه سراي فرهادپره سر- خ امام- جنب بانک ملت44604023
گيلانآپانهگيلان،بندر انزلي،مرکزي،شهر بندرانزلي،پاسداران،کوچه سزاوار،خيابان شهيد مفتح شمالي،پ -206،ط همکف44542100
گيلان-رشت - مسکن مهر-خ ايثار شرقي-مهر 51-بلوک 156-233690300
گيلان-گيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،جاده تهران،بلوار فاتحان نبل و الزهرا،بزرگراه خليج فارس،پ 2،مجتمع شصت واحدي،ط چهارم833690300
گيلانداروخانه اسديرشت-علي آباد-جنب بانک صادرات33507905
گيلانداروخانه دکتر اميدواررشت-خ سردار جنگل-روبه روي بيمارستان رازي33536774
گيلانداروخانه روزانه دکتر امينيانرشت- خ 17 شهريور-روبروي بيمارستان اميرالمومنين33332033
گيلانداروخانه ايروانيرشت-چهار راه گلسار-خ نواب33110643
گيلانداروخانه گلساررشت-چهار راه گلسار-ابتداي خ سعدي33110990
گيلانداروخانه روزانه دکتر پاکزادرشت-خيابان نواب-نبش بن بست مهر32135810
گيلانداروخانه بيمارستان گلسارگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،گلسار،خيابان 142،بلوار سميه،پ 0،ط همکف33721718
گيلانداروخانه ثمريسنگر-ابتداي خ شريعتي34521755
گيلانداروخانه دکتر جيران زادهرشت-خ شهدا-نرسيده به خ فلسطين33826668
گيلانداروخانه پاستورگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،پل بوسار،خيابان (پل بوسار)،خيابان سعدي،پ 0،ساختمان مرکز دندانپزشکي پاستور،ط همکف33112194
گيلانداروخانه دکتر حجازيرشت- خ مطهري- ساغريسازان33340843
گيلانداروخانه حريريرشت-گلسار-بلوار سميه-جنب بيمارستان گلسار33728323
گيلانداروخانه حسين زادهگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،چمارسرا،خيابان آيت اله طالقاني،خيابان شهيد عابدي،پ -31،ط همکف33515716
گيلانداروخانه دکتر حقيقت شعاررشت- بلوار ديلمان- چهارراه شهيد بهشتي - خ اميرابوالقاسمي- نبش بوستان12-33736750
گيلانداروخانه قانونرشت-گلسار-سه راه گلايل33723659
گيلانداروخانه دکتر دادرسرشت-چهار راه ميکائيل33330348
گيلانداروخانه ربيعيرشت-بلوار بهشتي-چهار راه حشمت33664751
گيلانداروخانه دکتر روحيگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،آب و برق،کوچه نيکجو،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف33668928
گيلانداروخانه اکسيررشت-چهار راه گلسار-ابتداي خ سعدي33110283
گيلانداروخانه دکتر سلطانيرشت-چهار راه ميکائيل-بلوار حافظ-جنب داروخانه هلال احمر33332857
گيلانداروخانه بيستونرشت-خ بيستون-روبه روي سه راه معلم33251107
گيلانداروخانه دکتر سيه فامرشت-ميدان قلي پور- جنب درمانگاه نصر33733525
گيلانداروخانه دکتر صادقيانرشت- خ استقامت يک - خ شهيد بلال زاده- جنب کلينيک رازي- پ139-ساختمان سونا33522459
گيلانداروخانه دکتر طاهرقاسميگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،فلسطين،خيابان شهيد مجيد ايزددوست،خيابان فلسطين،پ 39،ط اول33822858
گيلانداروخانه جلاليگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،پل بوسار،خيابان سعدي،کوچه عسگري،پ 72،مجتمع صدف،ط همکف33342992
گيلانداروخانه دکتر عابدينيگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،حاجي آباد،خيابان انقلاب،بلوار شهيد مطهري،پ 152،ط همکف33258478
گيلانداروخانه روزانه عباس پورگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،چهارراه ميکائيل،خيابان (نامجو)،خيابان پور سينا،پ 0،ساختمان اطباء،ط همکف33325015
گيلانداروخانه دکتر علائيرشت-چهارراه گلسار-کوچه عسگري-پ8632113055
گيلانداروخانه عليمحمديرشت-ديانتي-نرسيده به شيريني فروشي تشريفات33851211
گيلانداروخانه هدفگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،حافظ،خيابان امام خميني(ره)،بلوار حافظ،پ 23،ط همکف33342505
گيلانداروخانه دکتر فخاررشت-گلسار-خ 86-جنب برج کاوه33113332
گيلانداروخانه دکتر فخررشت-گلسار-خ نواب-کوچه آبان-ساختمان پرشين-پ2432124211
گيلانداروخانه دکتر فرازمندرشت-بلوار رشتيان-نبش کوچه1833547762
گيلانداروخانه رازيسنگر-خ امام34522525
گيلانداروخانه کيميارشت-خ سردار جنگل-جنب بانک صادرات33232987
گيلانداروخانه فياضيرشت-بيستون-روبروي بانک انصار-داروخانه فياضي-پ5033554998
گيلانداروخانه دکتر قريشيرشت-بلوار شهيد انصاري-روبروي بوستان ملت33344004
گيلانداروخانه رازيرشت-خ آزادگان-نرسيده به ميدان پاسداران33322480
گيلانداروخانه مرهمرشت-ميدان جانبازان-به سمت لاهيجان33852773
گيلانداروخانه کياييرشت-گلسار-جنب دندانپزشکي آريان33721036
گيلانداروخانه دکتر لمعهرشت- چهارراه گلسار- روبروي پيتزا آفتاب- جنب اداره کار33127404
گيلانداروخانه دکتر مجتهديرشت- گلباغ نماز- روبروي دبيرستان شاهد33733508
گيلانداروخانه دکتر مجيديرشت-بلوار معلم-روبه روي استانداري33250587
گيلانداروخانه ابن سيناگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،چهارراه گلسار،خيابان سعدي،خيابان شهيد نواب صفوي،پ 0،ط همکف33763450
گيلانداروخانه مشعوف مهرگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،چمارسرا،کوچه شهيد غلامحسن ضامن،خيابان آيت اله طالقاني،پ 924،ط اول33555966
گيلانداروخانه دکتر مقيميرشت- چهارراه گلسار- خ بنت الهدي- جنب ساختمان ياشار33111189
گيلانداروخانه دکتر فروغ مهدي زاده مقدمرشت- گلسار- خ 89- ساختمان آتيه-
گيلانداروخانه بوعليکوچصفهان- خ مطهري شرقي34553282
گيلانداروخانه دکتر نادريگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،حاجي آباد،خيابان انقلاب،کوچه سپهدار،پ 33،ط اول33230597
گيلانداروخانه روزانه صحترشت-خ امام خميني-جنب کوچه آذرباني-پ10233224030
گيلانداروخانه دکتر وليخانيگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،سام،کوچه سرچشمه،خيابان سردار جنگل،پ 0،ط همکف33528293
گيلانداروخانه دکتر کيان يعقوبيگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،چهارراه گلسار،خيابان بنت الهدي (83)،خيابان سعدي،پ 0،ط همکف33115095
گيلانداروخانه دکتر يوسفيرشت-گلسار-نبش خ 107-جنب بانک ملي37229654
گيلانگل سرخرشت-خ تختي-روبه روي پاساژ تختي33234041
گيلانآرايشي سرمهرشت-ابتداي ديانتي-ميدان کودک-روبه روي کوچه اول-پ21633821858
گيلانمي تايمرشت-گلسار-بالاتر خيابان 106-جنب مرکز خريد گلسار-پلاک10132117421
گيلانآيدارشت-گلسار-بلوار ديلمان-شهرک شهيد بهشتي-نبش بوستان 733733402
گيلانبهداشتي رژينارشت-خيابان امام خميني-ابتداي محله چله خانه-جنب دادگستري مرکزي-پ4832289240
گيلانمجيدرشت- پل بوسار- نبش ك شهيد فرهاد پوركار-33127717
گيلانکالاي طبي- بهداشتي اميدرشت-چهارراه ميکاييل-خ پورسينا-خ نامجو-طبقه همکف-پ72533333937
گيلاناركيدهرشت- شهرداري- پاساژ سپيدرود33236790
گيلانمنصوريرشت-خ سردار جنگل-روبه روي کوچه امين اصغري33553321
گيلانآنتيکرشت-بلوار لاکان-16 متري سميه-پارک سميه-چهار راه فجر33344889
گيلانمازياررشت-بلوار ديلمان-بعد از چهارراه وحدت33729695
گيلانکالاي پزشکي مهديرشت-خيابان امام خميني-چهارراه ميکاييل-جنب داروخانه زين العاديني-پ14033346038
گيلاندامونرشت-خ بيستون-پايين تر از سه راه صفاري33557512
گيلانگالري شهرسبزرشت-ابتداي خ سردارجنگل-نبش کوچه اخلاقي33221370
گيلاناسمينوگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،پارک شهر،کوچه مهرداد،کوچه شهيدعيسي خيرانديش،پ 52،ط دومجنوبي33234546
گيلانداروخانه ابراهيميرودسر- خ انقلاب- روبروي بانک رفاه صادرات42617375
گيلانداروخانه دکتر برزينگيلان،رودسر،مرکزي،شهر رودسر،انقلاب،کوچه هوسمي،خيابان انقلاب،پ 0،ساختمان مجتمع درماني الزهرا،ط همکف52226894
گيلانداروخانه دکتر شجاعپوررودسر- ميدان امام- ابتداي خ امام42623911
گيلانآنتيکرحيم اباد- نبش بلوار معصومي42771721
گيلانداروخانه حميديفومن-خ شهدا-کوچه اطباء34739009
گيلانداروخانه دکتر سجاديفومن- خ شهدا- ک اطباء- مجتمع پزشکي دکتر نظري34732811
گيلانداروخانه فومنفومن-خ شهدا-کوچه اطباء-ساختمان درنا34733029
گيلانداروخانه نيک سرشتصومعه سرا-خ برشنورد-روبه روي بانک ملت44333801
گيلانجعفرنژادصومعه سرا- خيابان برشنورد- جنب داروخانه شبانه روزي44334428
گيلانخاکپورصومعه سرا-خ برشنورد-روبه روي پاساژ عباسي44336168
گيلانفوماريافومن- خ امام- روبروي دادگستري34737966
گيلانبهپوشفومن-خ امام-بعد از دادگستري34738975
گيلانفروشگاه دلبرکصومعه سرا -خ برشنورد-جنب داروخانه کرباسي-پ15044323733
گيلانپاستورفومن-جنب شهرداري34720382
گيلانداروخانه بحر العلوميلاهيجان-خ شهيد کريمي-کوچه توکلي42236005
گيلانداروخانه جعفر پناهلاهيجان-خ سردار جنگل- روبروي نانوائي42240001
گيلانداروخانه دکتر حداديلاهيجان- خ انقلاب- زير ساختمان پزشکي شکوفه33249006
گيلانداروخانه دکتر دهدارلاهيجان-کوچه برق42233110
گيلانداروخانه شفالاهيجان-ميدان شهدا42336482
گيلانداروخانه دکتر طوريلاهيجان- شيشه گران- بهشتي 1042239638
گيلانداروخانه دکتر عضديسياهکل-خ امام-بازار برنج فروشان33221476
گيلانداروخانه روزانه دکتر عطارحميديگيلان،سياهکل،مرکزي،شهر سياهکل،امام خميني،کوچه منظريه چهارم [ سينا 4 ]،خيابان شهيد بهشتي،پ 0،ط همکف43321438
گيلانداروخانه دکتر فقيهلاهيجان-خ شهيد کريمي42233296
گيلانداروخانه دکتر لطيفيگيلان،لاهيجان،مرکزي،شهر لاهيجان،تکيه بر،کوچه بازار روز شماره 2 اصلي،کوچه تکيه آقا پير رضا،پ 0،پاساژ رضا،ط همکف42239637
گيلانگالري مانالاهيجان-کاشف شرقي-سه راه بعد کاشف-سمت چپ-گالري مانا42235128
گيلانآپادانالاهيجان- نبش ميدان شهدا- جنب قنادي طوس42223140
گيلانمرکز زيبايي کيميالاهيجان-ميدان دکتر حشمت-ساختمان پزشکان کيميا-بالاي داروخانه شکوهي-ط4-پ1442228655
گيلانگل سرخلاهيجان-خ شهدا-جنب پاساژ وليعصر42337185
گيلانداروخانه شبانه روزي دکتر شعبانيگيلان،لنگرود،مرکزي،شهر لنگرود،جاده چمخاله،کوچه شهيد محمدرضا هادي تواتري،خيابان مدرس،پ 0،ط همکف42552029
گيلانداروخانه دکتر مهدي نيالنگرود-خ شريعتي-روبه روي بانک کشاورزي42523266
گيلانشاپرکلنگرود-خ امام-جنب داروخانه يگانه42542662
گيلانداروخانه جالينوسهشتپر-روبروي داروخانه پورفرهادي44230645
گيلانداروخانه دکتر افخمهشتپر-خ خرمشهر- خ معين- ساختمان دکتر پورسيديان-44227714
گيلانداروخانه رازيهشتپر-خ بهشتي-جنب بيمارستان44233392
گيلانچهره هاگيلان،رضوانشهر،مرکزي،شهر رضوانشهر،امام خميني،کوچه (پاسارگاد)،خيابان امام خميني،پ 0،ساختمان پاسارگاد،بابک وغلامحسين مسکين،ط زير زمين44626131
گيلانگالري کادوسهشتپر-پاساژ پرديس(الماس مال)-پ15244254931
گيلانعطاري لوندرگيلان،طوالش،مرکزي،شهر هشتپر،دکتر معين،خيابان مطهري،خيابان دکتر معين،پ 23،ط همکف44253457
گيلانماتيکهشتپر-خ امام-پاساژ عابدين نژاد44226642
گيلانکاروهشتپر- خ امام- جنب بانک عسگريه- پاساژ پرديس- ط همکف- پ 2044239982
مازندرانداروخانه دکتر خلعتبريتنکابن-خ امام-روبروي موسسه سينا54222476
مازندرانداروخانه دکتر گرانسايهتنکابن- خ امام روبروي بيمارستان24236956
مازندرانکالا پزشکي سيناطبتنکابن-ميدان امم خميني-خ طالقاني-روبروي داروخانه دامپزشکي دکتر جاويد-کالاي پزشکي سيناطب-پ4154237480
مازندرانپرميسچالوس-خ امام-روبه روي بانک تجارت52242204
مازندرانکيمياچالوس- خ شورا- روبروي پاساژ گلستان52210619
مازندرانکالاي پزشکي پاستورچالوس-خيابان امام-خيابان گلسرخي-جنب داروخانه دکتر حسين زاده-پ14252226502
مازندرانرسوليمازندران،چالوس،مرکزي،شهر چالوس،شهيدبهشتي،ميدان نماز،خيابان آزادي،پ 0،ط اول52258468
مازندرانکالاي پزشکي ايران گسترچالوس-خ امام- سلامت-جنب داروخانه دکتر ميرسليمي-ساختمان پزشکان مرکزي-ط همکف-پ5552282547
مازندرانداروخانه پيوسته دوسترامسر-کتالم-روبه روي بيمارستان احمد نژاد55243700
مازندرانداروخانه شجاعيرامسر-خ مطهري-بعداز شهرداري-روبه روي آژانس خزر55228921
مازندرانبرند سيتينشتارود0 خ 15 خرداد- نبش ک شهيد گيلان نژاد54265508
گلستانداروخانه دکتر بهراميدلند خيابان امام خميني35892332
گلستانداروخانه سيناگلستان،آزاد شهر،مرکزي،شهر آزاد شهر،فلکه مرکزي،کوچه شهيد مهدي ناوشکي،بلوار امام خميني،پ 0،ساختمان پزشکان سينا،ط همکف35723900
گلستاندي تو ديگلستان،آزاد شهر،مرکزي،شهر آزاد شهر،فلکه مرکزي،خيابان شهيد نواب صفوي،کوچه ولايت 1،پ 81،ط همکف35722676
گلستانداروخانه خندانآق قلا خيابان شهيد رجائي34523038
گلستانحکيمگلستان،آق قلا،مرکزي،شهر آق قلا،امام خميني،کوچه حسن قاسمي،کوچه اترک سوم،پ 90،ط همکف34529438
گلستاندانيالآق قلا خيابان رجائي جنب بانک سپه مرکزي35222047
گلستاناللههآق قلا بازار چه دايان غرفه 934526581
گلستان-گلستان،آق قلا،مرکزي،شهر آق قلا،طعنه،خيابان خوش گلدي 18‏(مطهري )‏،کوچه خوشگلدي 20،پ 0،ط همکف34521728
گلستانداروخانه بو عليبندر ترکمن خيابان جمهوري نبش جمهوري 834424844
گلستانآي تکگلستان،ترکمن،مرکزي،شهر بندرترکمن،دوشنبه بازارقديم،کوچه (( خوزيني ))،خيابان آزادي 18[ جمهوري 14-ش کاسب]،پ 196،ط اول34427604
گلستاندنياي بوي خوشبندرترکمن-بازارچه اسکله-غرفه 164- پلاک20034493809
گلستانآرايشي برومندگلستان-بندرترکمن-خ آزادي-نبش آزادي18-پلاک 8334427808
گلستانفروشگاه بهداشتي کارسازبندرترکمن-بازارچه اسکله-غرفه 181-روبروي فروشگاه بوبه-پلاک18134488750
گلستانگل پوشگلستان،بندرگز،مرکزي،شهر بندر گز،مسجد مهديه،خيابان انقلاب34،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف34364801
گلستانداروخانه روزانه دکترجان محمديعلي آباد-بعداز مزرعه کتول شهر-روستاي سنگوين-لب جاده - پلاک1734203351
گلستانداروخانه زنگانهعلي آباد چهار راه جنگلده خيابان طالقاني شمالي مجتمع اسپانتا34224155
گلستانزاهديعلي آباد نبش طالقاني جنوبي34224521
گلستان-گلستان،علي آباد،مرکزي،شهر علي آباد،طالقاني جنوبي،کوچه شفق 3،خيابان فردوس 39،پ 0،ط همکف34234334
گلستانپاراميسفاضل آباد جنب بانک ملت پاساژ قدس34260049
گلستانفروشگاه (رمضان زماني)فاضل آباد پاساژ ملت خرازي آرايشي زماني34243410
گلستانداروخانه حسينيگلستان،کردکوي،مرکزي،شهر کردکوي،درزي محله،کوچه سردار11،خيابان ميرزاکوچک خان،پ 0،ط همکف34343522
گلستانداروخانه حسيني شريفيگلستان،کردکوي،مرکزي،شهر کردکوي،کميته امداد،کوچه تربيت 4،خيابان شهيدرجايي،پ 404،ط همکف34342171
گلستانداروخانه روزانه دكتر ابراهيمي سبسيگرگان ميدان شهيد هزار جريبي نبش اباذر يكم32424741
گلستانداروخانه دکتر بازوبنديگرگان خيابان شالي کوبي بين عدالت 14و1232322689
گلستانداروخانه دکترپاسنديگرگان-ميدان وليعصر-بين عدالت2و4-ساختمان پونا-پلاگ37732238253
گلستانداروخانه دکترتوسليگرگان-خ وليعصر(عج)-عدالت21-ساخنتمان افق-پلاک16732326470
گلستانداروخانه جمعهگرگان بين عدالت 11و1333332700
گلستانداروخانه سليمانيگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،پاسداران،ميدان وليعصر،بلوار 5 آذر،پ 0،ط همکف32225991
گلستانداروخانه دکترشايگانگرگان-خيابان ولي عصر(عج)-عدالت14-مجتمع پزشکي باران-پلاک19933326499
گلستانداروخانه شهرياريگرگان خيابان گلشهر فلکه مدرس ابتداي خيابان گلشهر32170645
گلستانداروخانه صابرگرگان خيابان ولي عصر داخل کوچه عدالت 1432323566
گلستانداروخانه صفارگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،خ پاسداران،خيابان شهيد فلاحي،خيابان پاسداران،پ 0،ساختمان برليان،ط اول33322263
گلستانداروخانهگرگان دور ميدان شهرداري33248550
گلستانداروخانه عطاريگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،شاليکوبي،ميدان فلسطين،خيابان ولي عصر،پ 0،ط همکف32224576
گلستانداروخانه شبانه روزي عقيليگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،خ وليعصر،خيابان عدالت 16،خيابان ولي عصر،پ 0،پاساژ مرجان،ط ششم332362338
گلستانداروخانه قاري پورگرگان خيابان امام خميني رو به روي آفتاب 27 پائين تر از بانک رفاه مرکزي33224720
گلستانداروخانه دکتر صدراگرگان-خ وليعصر-پاساژ صدرا-بين عدالت 16و1432350666
گلستانداروخانه دکتر کريمي منشگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،فرهنگ شهر،کوچه صياد7[فرهنگ شهر2]،بلوار صيادشيرازي،پ 0،ساختمان علي اصغر بابو پسرکلو،ط همکف32547090
گلستانداروخانه مختاريگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،امام خميني،کوچه آفتاب 18،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف32224720
گلستانداروخانه دکتر منتظريگرگان خيابان ولي عصر نبش عدالت 1032221824
گلستانداروخانه مومنگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،شاليکوبي،کوچه عدالت 3،خيابان ولي عصر،پ 0،ط همکف32237781
گلستان-گلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،شاليکوبي،خيابان تختي،بلوار 5 آذر،پ 0،ط دوم32350086
گلستان-گرگان بلوار جانبازان جانباز 30 فکوري اول32324718
گلستانفروشگاه سامره تجريگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،شاليکوبي،کوچه عدالت3[شهيدتوانا]،خيابان ولي عصر،پ 69،پاساژ آريا،ط همکفشمالي632359195
گلستانفروشگاه پارسگرگان خيابان انقلاب نبش انقلاب 2232156831
گلستانآرايشي صدفگرگان-خيابان امام رضا(ع)-نبش امام رضا3-آرايشي صدف-پلاک99032325346
گلستانصورتيگرگان خيابان جمهوري - جمهوري 9 نبش کوچه 16دهم44328705
گلستانفروشگاه ياس(ميرزائي)گلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،شهيدرجايي،خيابان ميرکريم،خيابان شهيد رجايي،پ 0،ط همکف32429468
گلستانداروخانه ايرانگلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،ترک آباد،خيابان خيام جنوبي،خيابان طالقاني،پ 0،ساختمان صدرا،ط همکف33238865
گلستانداروخانه آق پورگنبد خيابان طالقاني شرقي بعد از چهار راه خيام مجتمع پزشکي علاقي33221049
گلستانداروخانه حقيقتگنبد خيابان طالقاني شرقي خيابان خيام شمالي رو به روي بانك ملي مركزي33223733
گلستانداروخانه حقيقت طلبگنبد خيابان بعثت غربي رو به روي پاساژ صحت داروخانه33224910
گلستانداروخانه دکتر طبريگنبد-خيابان وليعصر-تقاطع وحدت وسياوش33580251
گلستانداروخانه دكتر كوهيگنبد خيابان طالقاني دانش شمالي رو به روي بيمارستان طالقاني33240271
گلستانداروخانه دکترکلويگنبد-روستاي يلي حاجي نبش-ورودي سوم-طبقه همکف ساختمان سه طبقه-پلاک9233266044
گلستانداروخانه مهشيدگنبد خيابان طالقاني رو به روي داروخانه ايران33226988
گلستانداروخانه نازيگنبد خيابان امام خميني چهار راه ميهن33223337
گلستانارمگنبد خيابان دارائي شرقي رو به روي سينما قدس33222331
گلستانغرفه 34گلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،بازارچه مرزي،بلوار شادي،کوچه بازار روس،پ 34،ساختمان بازار روسها،ط همکف33340816
گلستانسرمهگلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،آذربايجان شرقي،خيابان طالقاني شرقي،بلوار دانشجو،پ 0،ط همکف33552289
گلستانوليعصرگنبد خيابان طالقاني وليعصر شمالي بعد از خيابان شريعتي33226930
گلستانارمغانگلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،ميدان انقلاب،خيابان طالقاني شرقي،خيابان حافظ شمالي،پ 0،ط اول22292771
گلستانفروشگاه کاشانيانگلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،وحدت،خيابان مطهري،خيابان حافظ شمالي،پ 907،ط همکف32272714
گلستانفروشگاه نازيگنبد-خيابان بعثت غربي-ر.بروي پاساژ صحتي -پلاک20033295933
گلستانفروشگاه ناظرگنبد-خيابان بعثت غربي-پاساژ صحتي-پلاک3233220269
مازندرانآلپمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،طالب آملي،کوچه صابر 2،کوچه دريا پنجاه وچهارم[شهيد گيلاني]،پ 4،ط همکف44287990
مازندرانآلپمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،طالب آملي،کوچه صابر 2،کوچه دريا پنجاه وچهارم[شهيد گيلاني]،پ 4،ط همکف44287990
مازندران-مازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،سجاديه،کوچه شهيد درزي،بلوار امام رضا ( ع )،پ 0،ط همکف43271500
مازندرانداروخانه دكتر اسديمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،بازار روز،خيابان 17 شهريور،کوچه شهيد علي اصغردرياني(دريا2)،پ 0،ط همکف44298957
مازندرانداروخانه باطبيآمل خيابان نور بين فجر 15و 1722262968
مازندرانداروخانه شبانه روزي حسينيانمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،15 خرداد،کوچه آفتاب هفدهم [شهيد رضا غنيمي]،خيابان امام خميني،پ 320،ط همکف44222212
مازندرانداروخانه رازيمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،بازار،خيابان 17 شهريور،بن بست پاساژ رضايي،پ 0،ط همکف32226562
مازندرانداروخانه شکوهيمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،فرهنگيان،بلوار شيخ فضل الله نوري،ميدان فجر،پ 854،ط همکف44264440
مازندرانداروخانه دکترصادقيآمل-سبزه ميدان-خيابان باهنر-پلاک 10644223135
مازندرانداروخانه علويآمل سبز ميدان جنب پاساژ ميرداماد44229052
مازندراننيک خلقمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،طالب آملي،کوچه دريا23(شهيد دکتر پاکنژاد )،بلوار طالب آملي،پ 244،ط همکف44268560
مازندرانداروخانه شبانه روزي دکتر وحدانيمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،سجاديه،بلوار امام رضا ( ع )،بلوار آزادگان،پ 45،ط همکفغربي43271510
مازندرانفروشگاه آناليمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،گرجي محله،کوچه شهيد قندي،کوچه شهيد باهنر،پ 0،ط همکف44224676
مازندرانفروشگاه سرخ آبيآمل-خيابان 17شهريور-جنب کوچه بنيادشهيد-پلاک3744222430
مازندرانفروشگاه ويولتمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،گرجي محله،خيابان شهيد مصطفي خميني،ميدان 17 شهريور،پ 0،ساختمان پزشکان،ط دوم43112484
مازندرانداروخانه اکبريبابل خيابان سرگرد قاسمي رو به روي بيمارستان شهيد بهشتي32261838
مازندرانداروخانه دکتر باقريبابل خيابان شهيد صالحي خيابان کتاب32145333
مازندرانداروخانه دکتر پريدلمازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،برج بن،خيابان مدرس،خيابان مصطفي خميني 10،پ 0،ط اول32294793
مازندرانداروخانه دکترتيمورزادهبابل-خ مدرس-بعداز4راه گنجينه32294015
مازندرانداروخانه روزانه پاستورمازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،بحر ارم شرقي،خيابان پاسداران 4،بلوار طالقاني،پ 0،ط همکف33225217
مازندرانداروخانه شبانه روزي ستار داووديبابل خيابان کشاورز رو به روي بيمارستان سوختگي32207851
مازندرانداروخانه عسگري رادبابل ميدان کشوري رو به روي ايستگاه تاکسي22512721
مازندرانفروشگاه هدايتيبابل-ميدان حمزه کلا-جنب بانک رفاه-بهداشتي هدايتي-پلاک60732394374
مازندرانداروخانه روزانه پاستورمازندران،بابلسر،مرکزي،شهر بابلسر،امام،خيابان شهيدباهنر،ميدان شهدا،پ 810،ط همکف52232612
مازندرانداروخانه کاسپينبابلسر دور ميدان بسيج داروخانه کاسپين45233677
مازندرانداروخانه دکتر تبراييمازندران،بهشهر،مرکزي،شهر بهشهر،امام خميني،کوچه امام خميني 6،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف34533436
مازندرانداروخانه دکتر بهزاد بوانيمازندران،بهشهر،مرکزي،شهر بهشهر،فراش محله،کوچه شهيد مجيدي،بلوار شهيد هاشمي نژاد،پ 0،ط اول34531030
مازندرانداروخانه دکترعلائيبهشهر-خ امام خميني(ره)-جنب بيمارستان امام-ساختمان نگين- پلاک12134552801
مازندرانداروخانه يوسفيبهشهر بلوار هاشمي نژاد نبش كوچه پيش وا34569683
مازندرانداروخانه رازي(دکتر مهدي زاده)رويان بلوار بهشتي اول چهار راه سمت راست44542040
مازندرانداروخانه امينساري-بلوار پاسداران-روبروي بيمارستان بوعلي-جنب کوچه شهيدحسينيان-پلاک10633344893
مازندرانداروخانه اصغرپورساري ميدان خزر نبش بلوار طبرستان /مسئول خريد (محمد اصغر پور )33246110
مازندرانداروخانه روزانه دکتر اکبريساري خيابان فرهنگ کوچه قاآني رو به روي آزمايشگاه پارس33246114
مازندرانداروخانه دکترمينااکبريساري-خيابان قارن-روبروي ساختمان پزشکان شفا44430555
مازندرانداروخانه دکتراماميساري-خيابان- فرهنگ-روبروي فرهنگ7-داروخانه دکترامامي33320715
مازندرانداروخانه دکتر مهديه بهاري سارويمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،شهدا،کوچه شهيد مستشرق 43 (فرهنگ 1)،خيابان فرهنگ،پ 0،ساختمان فرهنگ کلينيک،ط همکف33311372
مازندرانداروخانه دکتر رعيت نيامازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،مدرس،بلوار امير مازندراني،خيابان شهيد محسن پور 21،پ 0،ط همکف33345050
مازندرانداروخانه عسگريساري بلوار کشاورزي ( راهبند ) نبش کشاورز 433330781
مازندرانداروخانه عليمحمديمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،ساري کنار،ميدان فرح آباد،بلوار شهيد آيت الله بهشتي،پ 0،ط همکف33209271
مازندرانداروخانه غني پورساري بلوار امام رضا رو به روي ايستگاه گرگان33283254
مازندرانداروخانه دکتر کشيريساري-بلوارخزر-جنب دانشگاه دندانپزشکي باغبان-پلاک41833249985
مازندرانداروخانه روزانه دکتر علي کلانتريمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،پيام نور،خيابان پانزده خرداد،بن بست مهتاب،پ 0،ساختمان آراد،7،ط سوم33267203
مازندرانميلانيساري خيابان امير مازندراني روبه روي بيمارستان امام خميني داروخانه دکتر33363283
مازندرانداروخانه وفاساري خيابان قارن رو به روي کوچه برق33326823
مازندرانداروخانه ميريمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،قارن،کوچه قارن16(آزادگان)،خيابان آيت الله کاشاني (قارن)،پ 0،ط همکف33324235
مازندرانفروشگاه يار محمد برزگر(ارمغان)مازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،ميدان ساعت،خيابان انقلاب،خيابان مسجد جامع،پ 0،ط همکف33326695
مازندرانداروخانه احمد نژادفريدونکنار خيابان شهدارو به روي پاساژ نصيري جنب مخابرات35654206
مازندرانداروخانه عزيزي مقدمفريدونکنار خيابان شهدا جنب قرض الحسنه داروخانه مقدم56158084
مازندرانداروخانه سينافريدونکنار خيابان شهدا نبش خيابان ولي عصر داروخانه سينا35653412
مازندرانونوسفريدونکنار خيابان شهدا رو به روي داروخانه مقدم35667735
مازندرانداروخانه سنگمازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،طالقاني،بلوار کارگر،کوچه شهيد مسعود دهقان،پ 0،ط همکف42222430
مازندرانداروخانه صادقيمازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،شهيد دستوريان،خيابان بابل [امام خميني]،کوچه لاله 1 [شهيد عابدي][تلار4]،پ 0،ط همکف43292949
مازندراندکتر نخعيمازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،کارگر،خيابان شهيد مدرس،خيابان ياسر 2 [يوسف رضا]،پ 0،ط اول42224996
مازندرانداروخانه اسلاميمحمودآباد-روستاي آزادمون-جنب مرکزبهداشت44876452
مازندرانداروخانه کاويانيمحمودآباد خيابابن معلم جنب قرض الحسنه44740119
مازندرانريمازمازندران،محمودآباد،مرکزي،شهر محمودآباد،المهدي،کوچه ساحل 2،بلوار معلم،پ 0،پاساژ شرکاء،ط همکف77732883
مازندرانفروشگاه تقويمحمودآباد-سه راه محمودآباد-به سمت آمل44749585
مازندرانبي و تيمحمودآباد خيابان امام رو به روي شميم 344742329
مازندرانداروخانه نيکزادمازندران،نکا،مرکزي،شهر نکا،شهرداري،خيابان کوهستاني،بلوار انقلاب،پ 0،ط همکفشمالي34722577
مازندرانداروخانه فلاح زادهنور خيابان پاسداران رو به روي بانک ملي46229929
مازندرانداروخانه كالجينور خيابان امام روبه روي شهرداري44511905
مازندرانداروخانه تجويديمازندران،نوشهر،مرکزي،شهر نوشهر،فردوسي،خيابان بوعلي سينا،خيابان ستار خان،پ 0،ط همکف52351642
مازندرانداروخانه حسين پورنوشهر خيابان انقلاب جنب آموزش و پرورش52350234
مازندرانداروخانه کلانترياننوشهر خيابان فردوسي جنب بانک توسعه تعاون52352339
خراسان جنوبيداروخانه دکتر سلطان زادهبشرويه خيابان امام خميني جنوبي جنب مسجد جامع33225440
خراسان جنوبيداروخانه دکتر اربابخراسان جنوبي،بيرجند،مرکزي،شهر بيرجند،توحيد،ميدان توحيد،خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي،پ 20،ط همکف32449040
خراسان جنوبيداروخانه دکترباهريخراسان جنوبي،بيرجند،مرکزي،شهر بيرجند،غفاري،خيابان زکرياي رازي،خيابان غفاري،پ 0،ط همکف32441777
خراسان جنوبيداروخانه دكتر اعظم سلمانيبيرجند شهرك مفتح كيلومتر 2 جاده بيرجند به سمت خوسف پلاك 3632258097
خراسان جنوبيداروخانه دکترصادقيخراسان جنوبي،بيرجند،مرکزي،شهر بيرجند،معلم،کوچه معلم 23،خيابان معلم،پ 0،ط همکف32456147
خراسان جنوبيداروخانه دکتر طاقيبيرجند خيابان مدرس بين مدرس 9 و 1133338831
خراسان جنوبيداروخانه دكتر طاهريبيرجند بين غفاري 18 و ابوريحان بيروني32430199
خراسان جنوبيداروخانه دکتر متقي نياخراسان جنوبي،بيرجند،مرکزي،شهر بيرجند،طالقاني،خيابان آيت الله طالقاني،کوچه طالقاني 3،پ 0،ط همکف32222842
خراسان جنوبيپانابيرجند خيابان مدرس بين مدرس 11 و 1332143215
خراسان جنوبيليموييبيرجند حكيم نزاري بين نزاري 15 و 1732212931
خراسان جنوبيداروخانه دكتر اخوانطبس خيابان امام جنب دارالشفاء حضرت ابوالفضل34222698
خراسان جنوبيروژانطبس ميدان معلم خيابان فلسطين34228483
خراسان جنوبيبهارطبس-خيابان امام خميني مقابل اداره گاز پلاک 11932829963
خراسان جنوبيشوينده بهداشتي هاديانخراسان جنوبي،طبس،مرکزي،شهر طبس،پنجه علي،کوچه حوض گلاب،کوچه شهيدمنتظري 7،پ 5،ط همکف32828089
خراسان جنوبيخوبانفردوس ميدان صاحب الزمان (سپاه قديم)32723725
خراسان جنوبيبيتافردوس خ انقلاب بين انقلاب17و1932720570
خراسان جنوبيونوسفردوس خيابان انقلاب روبروي پست32720227
خراسان رضويداروخانه دكتر نوروزيخراسان رضوي،باخرز،مرکزي،شهر باخرز،باخزر،کوچه عدالت(وليعصر13)،خيابان ولي عصر،پ 2،ط همکف54824560
خراسان رضويداروخانه دكتر عليزادهتربت جام خيابان المهدي جنب مهديه پلاک 20152524540
خراسان رضويداروخانه دكتر فيضيتربت جام-خيابان المهدي-انتهاي المهدي 8-کوچه پزشکان پلاک 4452538344
خراسان رضويداروخانه دکتر نظر احمديتربت جام خيابان المهدي روبروي مهديه پلاک 15452524131
خراسان رضويداروخانه دكتر انظباطيتربت حيدريه فردوسي جنوبي فردوسي 60داخل کوچه جنب طب قائم52242511
خراسان رضويداروخانه دكتر گل نژادخراسان رضوي،تربت حيدريه،مرکزي،شهر تربت حيدريه،بازارروز،کوچه توت،کوچه شورا 1(فردوسي 19)،پ 2،ط زير زمين52227622
خراسان رضويداروخانه دکترجعفرزادهخراسان رضوي،تربت حيدريه،مرکزي،شهر تربت حيدريه،کوهسنگي،کوچه کاشاني 5،خيابان کاشاني،پ 0،ط همکف52248600
خراسان رضويداروخانه دکترخضريتربت حيدريه-خيابان فردوسي يک پلاک 3052220787
خراسان رضويداروخانه دكتر دستخوشتربت حيدريه خيابان صاحب الزمان شمالي بالاتر از بانك مركزي جنب پاساژ بني اسد52228343
خراسان رضويداروخانه دکتر مساعديتربت حيدريه خيابان كاشاني روبروي عكاسي گويا52226080
خراسان رضويداروخانه دکترنصراله الحسينيخراسان رضوي،تربت حيدريه،مرکزي،شهر تربت حيدريه،شهيدقرني،خيابان آبشار،خيابان شهيدقرني،پ 0،ط همکف52225319
خراسان رضويآرايشي آرينتربت حيدريه -خيابان کاشاني -روبروي کاشاني 2252234734
خراسان رضويداروخانه دکتر خوشدلچناران بلوار امام خميني روبروي كلانتري 1146123283
خراسان رضويداروخانه دکتر عيدي خانيخواف خيابان شهاب کوچه 2 انتهاي کوچه پلاک 10254228816
خراسان رضويداروخانه دكتر بداغ آباديسبزوار ميدان 30 هزار متري نبش درمانگاه امام رضا داروخانه دكتر بداغ آبادي44448457
خراسان رضويداروخانه دكتر خالصيسبزوار خيابان كاشفي شمالي داروخانه دكتر خالصي42244038
خراسان رضويداروخانه دکتر سويزيسبزوار ميدان عراق چهارراه مدرس42223580
خراسان رضويداروخانه دکترغلاميخراسان رضوي،سبزوار،مرکزي،شهر سبزوار،پست وتلگراف،خيابان 22 بهمن،خيابان کاشفي شمالي،پ 161،ط همکف44223002
خراسان رضويداروخانه دكتر قاسم افسبزوار خيابان بيهق روبروي بانك ملت مركزي44230897
خراسان رضويارضيسبزوار خ بيهق جنب بانک سپه مرکزي پلاك 77644224615
خراسان رضويآرايشي داخيدهسبزوار-خيابان بيهق-روبروي داروخانه دکترداورزني -پلاک 2344458456
خراسان رضويآرايشي گرايليسبزوار-محله شماره 13کوچه مطهري 5 -بلوارمطهري- پلاک 75 طبقه همکف44651094
خراسان رضويداروخانه دكتر رحماني مطلقخراسان رضوي،فريمان،مرکزي،شهر فريمان،ميدان امام رضا،کوچه امام رضاشرقي 5،کوچه امام خميني 2،پ 2،ط همکف34627081
خراسان رضويداروخانه دکتررمضان پورخراسان رضوي،تربت حيدريه،مرکزي،شهر تربت حيدريه،45 متري،خيابان رسالت،کوچه رسالت 6،پ 16،ط همکف56725356
خراسان رضويآرايشي نسيمقوچان-خيابان عطار-نبش عطار16 روبروي مسجدمصلي پلاک 5047240677
خراسان رضويداروخانه دكتر ابراهيميكاشمر ريوش (كوهسرخ) بلوار امام علي جنب بانك كشاورزي پلاك 13855823060
خراسان رضويداروخانه دكتر آدينهخراسان رضوي،کاشمر،مرکزي،شهر کاشمر،امام خميني،کوچه امام خميني 7،کوچه امام خميني7/2،پ 3،ط همکف55249000
خراسان رضويداروخانه دكتر قندهاريكاشمر خيابان امام خميني 7 كوچه بانك كشاورزي55244211
خراسان رضويداروخانه دكتر رفعتيکاشمر خيابان امام امام 6 نبش پاساژ جواديه55245145
خراسان رضويداروخانه دکترصابري نجارکاشمر-خيابان امام خميني -امام خميني 7-چهارراه اول پلاک 1055249255
خراسان رضويداروخانه دكتر مومنيكاشمر خيابان امام نبش پاساژ سجاد (خانم عباسي)55220020
خراسان رضويگيسوکاشمر خ امام پاساژشهرداري طبقه اول پ 20455241040
خراسان رضويداروخانه دكتر ادبيگناباد خيابان امام خميني روبروي سينما شهر37224333
خراسان رضويداروخانه دكتر قناعتيگناباد خيابان ناصر خسرو جنب ميدان داروخانه قناعتي57222058
خراسان رضويداروخانه دکتر اخباريقاسم آباد داخل شريعتي 34 داخل كوچه36611041
خراسان رضويداروخانه دكتر اختراعيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/فاطميه،خيابان آيت الله عبادي،خيابان گاز (آيت اله عبادي 83)،پ 77،ط همکف37336100
خراسان رضويداروخانه دكتر آراستهمشهد- امامت بين امامت 39 و4136059935
خراسان رضويداروخانه دکتر اسماعيل زادهبلوار فردوسي نرسيده به ميدان جانباز37639050
خراسان رضويداروخانه سنابادسناباد اول خيابان آفرين38432292
خراسان رضويداروخانه دكتر امامي پوراحمدآباد ابتدا خيابان محتشمي38403291
خراسان رضويداروخانه دكتر اماميانشهرك شهيد رجايي چهارراه اول نبش مهريز 233719800
خراسان رضويداروخانه دکتر بلوريبلوار توس کوي امير ابتداي بيست متري يزدان دوست روبروي بانک مهر37613500
خراسان رضويداروخانه دكتر بياتعبدالمطلب چهارراه عبدالمطلب نبش ابوطالب 4237519129
خراسان رضويداروخانهخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،شهرک طالقاني،بلوار بهارستان،خيابان ارغوان،پ -80،ط همکف38714928
خراسان رضويداروخانه دکتر پيش قدمبلوار احمد آباد نبش بخارايي38465041
خراسان رضويداروخانه دکتر ترابياناحمدآباد خيابان ابوذرغفاري نبش ابوذر غفاري 12 پلاک 564238403217
خراسان رضويداروخانه تقوي و اميرياحمد آباد بين خيابان پاستور و قائم38439720
خراسان رضويداروخانه دکتر جلاليبلوار وكيل آباد وكيل آباد 4338689797
خراسان رضويداروخانه دکتر حسن راده مقدممشهد-خيابان احمدآباد-روبروي بيمارستان قائم-ساختمان سهند-پلاک 3338413563
خراسان رضويداروخانه دکترحسينيمشهد-بلوارصيادشيرازي-بين صيادشيرازي 21 و23 پلاک 14138942290
خراسان رضويداروخانه دکتراسکندريخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،شهرک لويزان،خيابان سرافرازان 48 (رادان 13)،بلوار سرافرازان،پ 0،ط دوم438221272
خراسان رضويداروخانه امام زمانمشهد-بلوارمصلي -مصلي 2-خيابان سرخس چهارراه پمپ بنزين پلاک 1733652011
خراسان رضويداروخانه دکتردست پيمانخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/وکيل آباد،بلوار وکيل آباد،خيابان وکيل آباد 65،پ 1،ط اول35096012
خراسان رضويداروخانه دكتر پيرزاده نايينيطرقبه خيابان صاحب الزمان 1534222519
خراسان رضويداروخانه دکتر زارعيبلواروكيل آباد بعداز دانش آموز38935591
خراسان رضويداروخانه دكتر سبزيسيدي خيابان شهيد دائي بين کوچه 18 و 20 خلج 12 پلاک 8233856013
خراسان رضويداروخانه دكتر شريعتطرقبه ميدان صاحب الزمان جنب دارالشفاء34223030
خراسان رضويداروخانه دكتر شعبانيخيام انتهاي خيام شمالي37577891
خراسان رضويداروخانه شبانه روزي دکتر شيرازيپيروزي آب و برق بين ويلا و شقايق جنب گرمابه رضا38671961
خراسان رضويداروخانه دکتر صفاريانپنج تن ابتداي خيابان پنجتن32118681
خراسان رضويداروخانه دکتر طباطباييبلوار فرامرز عباسي نبش فرامرز 1636082597
خراسان رضويداروخانه دكتر عنايتيبلوار توس توس 8136650765
خراسان رضويداروخانه دكتر فاطميپنج راه نبش نواب صفوي 12 جنب پاساژ سروش33685935
خراسان رضويداروخانه دکتر فراهيقاسم آباد بلوار اماميه نبش اماميه 2036635069
خراسان رضويداروخانه دكتر فروهيقاسم آباد چهارراه مخابرات جنب فروشگاه رفاه36620888
خراسان رضويداروخانه دکترقاسميانخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،سجادشهر،خيابان ميلاد[سجاد3-فردوسي12]،بلوار سجاد،پ 39.1،ط همکف37631012
خراسان رضويداروخانه دكتر كاظميخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،جاهدشهر،کوچه محمديه 16،کوچه محمديه 14،پ 0،ساختمان آرام،ط همکف537686474
خراسان رضويداروخانه دکتر کاظميخيابان عدل خميني کوچه 57 جنب بيمارستان ثامن38537000
خراسان رضويداروخانه دكتر كامرانيقاسم آباد شهرك راه آهن بلوار شاهد نبش شاهد 5036220030
خراسان رضويداروخانه دکتر مهدويخيابان مطهري بين مطهري شمالي 33 و 3537217579
خراسان رضويداروخانه دکترگل محمدزادهخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/فرامرزعباسي،خيابان فردوسي23،خيابان شهيدفرامرز عباسي2[آزادي33]،پ 53،ط اول36020059
خراسان رضويداروخانه دكتر محمدپناهقاسم آباد بلوار انديشه انديشه 736650894
خراسان رضويداروخانه دکتر معتمدالشريعتيبلوار توس توس 75 روبروي دبيرستان سيد رضي36669181
خراسان رضويداروخانه دکترمنبتيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/گاز،خيابان رسالت 48 [حبيب بن مظاهر 7]،بلوار رسالت،پ 696،ط همکف32734826
خراسان رضويداروخانه دكتر منورياحمدآباد روبروي بيمارستان قائم جنب کلينيک آبنوس38468387
خراسان رضويداروخانه دکترمهاجريخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،فرهنگيان،خيابان شهيد رضوي 18 [سيد رضي 10]،بلوار سيدرضي [فرهنگ 18_وکيل آباد 21]،پ 46،ط همکف36018585
خراسان رضويداروخانه دکتر مهرافشانقاسم آباد بين فلاحي 8 و 1035220520
خراسان رضويداروخانه دكتر ميرهاديزادهبلوار سجاد چهارراه بهار37685755
خراسان رضويداروخانه دکتر ناصريبلوار فرامرز عباسي بين فرامرز 39 و 41 پلاك 2448136077358
خراسان رضويداروخانه دکتر نجارزادهبلوار معلم بين معلم 44 و 4638683865
خراسان رضويداروخانه دكتر واحديپيروزي آب و برق بين هفت تير 11 و 1338699347
خراسان رضويداروخانه دکتر وحيدي منشقاسم آباد بلوار حجاب جنب پاساژ ابريشم مجتمع پزشکان غرب مشهد36234800
خراسان رضويعطر مللعبدالمطلب 15 نبش ياس 1137583036
خراسان رضويمرکزتخصصي پوست ومومشهد-خيابان راهنمايي0نبش راهنمايي 16 پلاک 1038426439
خراسان رضويآرايشي آناهيتاپيروزي فكوري بين 9 و 11 نرسيده به ميدان خيام پلاک 38438687064
خراسان رضويصدفالتيمور پنج تن نبش پنج تن 8132174208
خراسان رضويشرکت کارافرينان بلندآوازه سرزمين پارسمشهد-سناباد 40 طبقه اول پلاک 38238462911
خراسان رضويزيپلينمشهد-بلوارمعلم- بين معلم 13 و15 پلاک 15536090084
خراسان رضويکيانعدل خميني 80 بين چهارراه اول و دوم پلاك 11538529031
خراسان رضويمرواريدبلوار سجاد پاساژ البرز پلاك 737632487
خراسان رضويآرايشي مهرمشهد-بلوارمصلي-مصلي 7/1-بازارمولوي -فاز2پلاک 21033662740
خراسان رضويآرايشي سايهمشهد-بلوارهاشميه-بين هاشميه 12 و14 پلاک 8438831782
خراسان رضويداروخانه دکتر باقرينيشابور خيابان عطار جنب ساختمان پاستور43222340
خراسان رضويداروخانه دکتر رياحينيشابور بلوار جانبازان نرسيده به کلانتري 13 روبروي مسکن مهر ساختمان کسري42628692
خراسان رضويداروخانه دکتر شورابينيشابور خيابان امام خميني ابتداي منوچهر شمالي42243438
خراسان رضويداروخانه دكتر شوشترينيشابور چهارراه انقلاب ابتداي فردوسي شمالي42228636
خراسان رضويداروخانه دكتر ملک زادهنيشابور شهرك فرهنگيان بلوار معلم نبش معلم 15پلاک 1542615750
خراسان رضويداروخانه دکتر وجوهينيشابور بلوار فضل نبش خيابان ابن سينا42624406
خراسان رضويحاتمينيشابور خ 17 شهريور روبرو جهاد 20 متري زمين شهري43355098
خراسان رضويآرايشي ده باشينيشابور-پاساژشهرداري-طبقه پايين-پلاک 442226633
خراسان شماليداروخانه دکتر قربان زادهاسفراين خيابان امام خميني روبروي بانک ملت37223483
خراسان شماليآرايشي هالهخراسان شمالي،اسفراين،مرکزي،شهر اسفراين،امام خميني،کوچه امام خميني 32،خيابان امام خميني،پ 135،ط همکف37242908
خراسان شماليداروخانه دکتر طالبيآشخانه بلوار شهيد بهشتي جنب بانک کشاورزي روبروي هلال احمر32924799
خراسان شماليفروشگاه گلستانآشخانه-چهارراه شهرداري -نبش چهارراه32922148
خراسان شماليفروشگاه علي پورآشخانه-خيابان شهيدهاشمي نزاد-بالاترازترمينال قديم32922052
خراسان شماليداروخانه دکتر احمدي مقدمبجنورد خيابان چمران چهارراه خوشي جنب بيمارستان تامين اجتماعي32236540
خراسان شماليداروخانه دكتر اكراميبجنورد - حاشيه ميدان کارگر42223202
خراسان شماليداروخانه دکتر تفضليبجنورد خيابان شريعتي جنوبي32226222
خراسان شماليداروخانه دکتر تفضليبجنورد خيابان دو چنار جنب درمانگاه فارابي32220046
خراسان شماليداروخانه دکترحکمتيبجنورد-خيابان شريعتي جنوبي-کوچه ارديبهشت-انتهاي کوچه ساختمان پزشکان حکمت- پلاک 22332231452
خراسان شماليداروخانه آريابجنورد ميدان شهدا خيابان طالقاني شرقي32222473
خراسان شماليداروخانه دکترصالحيخراسان شمالي،بجنورد،مرکزي،شهر بجنورد،مخابرات،چهارراه مخابرات،خيابان طالقاني غربي،پ 780،ط همکف32222993
خراسان شماليداروخانه دکتر عبدالله آباديبجنورد بلوار دولت جنب درمانگاه جوادالائمه32231451
خراسان شماليداروخانه دکتر عليزادهبجنورد ميدان شهيد جنب سبزه ميدان32222353
خراسان شماليداروخانه دکتر قلي زادهبجنورد شريعتي شمالي جنب کوچه گوهر32248579
خراسان شماليداروخانه دکترقوچي آتش بيکخراسان شمالي،بجنورد،مرکزي،شهر بجنورد،مخابرات،خيابان طالقاني غربي،بن بست عقيق [طالقاني 29]،پ 0،ط همکف32225577
خراسان شماليآرايشي وبهداشتي سرگرمخراسان رضوي،باخرز،مرکزي،شهر باخرز،باخزر،خيابان پوشمن،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف54823654
خراسان شماليداروخانه دكتر كريميانشيروان خيابان امام خميني نبش جامي شمالي56222004
خراسان شماليداروخانه دکتر ناظميفاروج خيابان شهيد موفق36422265